31.08.2021 -

Palvelualojen työnantajat: tutkimusrahoitus turvattava ja sähköverotusta uudistettava ilmastotavoitteiden vauhdittamiseksi

, , , ,

Palvelualojen työnantajat Palta kaipaa ensi viikon budjettiriihestä ilmastotavoitteiden saavuttamista vauhdittavia ja työllisyyttä nostavia päätöksiä. Paltan mukaan yrityksille tulee luoda kannusteita ilmastonmuutosta hillitsevien ratkaisujen kehittämiseen ja poistaa esteitä liiketoiminnan sähköistymisen tieltä.

– Hallituksen keväällä linjaamat TKI-rahoituksen leikkaukset ovat täysin väärä suunta. Sen sijaan budjettiriihessä tulee lisätä yritysten omaan kehitystyöhön suunnattua TKI-rahoitusta 200 miljoonalla eurolla ja ohjata sitä etenkin digitaalisten, päästöjä vähentävien toimintamallien kehittämiseen. Vuoden alussa käyttöön otettu tutkimus- ja kehittämistoiminnan verokannustin on lisäksi laajennettava koskemaan yritysten omaa kehitystyötä ja muun muassa ICT-investointien ja 5G:n hyödyntäminen on mahdollistettava osana kannustinta, Paltan elinkeinopolitiikan johtaja Tatu Rauhamäki kommentoi.

Erilaisilla palveluilla, kuten prosesseja digitalisoimalla, voidaan vähentää merkittävästi asiakkaiden päästöjä. Paltan ja Gaia Consultingin toteuttama selvitys osoittaa, että esimerkiksi pelkästään kiinteistönomistajille ja kaupungeille tarjottujen energiatehokkuutta kehittävien palveluiden avulla voidaan saavuttaa Suomessa vuosittain 120 000 kerrostaloasunnon sähkönkulutusta vastaavat päästösäästöt. Sen lisäksi, että digitaaliset palvelut ovat keskeisessä roolissa päästöjen vähentämisessä, ne luovat myös työtä Suomeen.

– Digiosaajista on valtava pula yhteensä yli miljoona ihmistä työllistävillä palvelualoilla. Esimerkiksi informaatio- ja viestintäpalveluissa työskentelee yli 120 000 ihmistä, ja alan työllisten määrä on kasvanut viime vuosina merkittävästi. Viime vuonna koronapandemian keskelläkin toimialan työllisten määrä kasvoi seitsemällä tuhannella, Rauhamäki kertoo.

Paltan mukaan budjettiriihessä tulee myös päättää palveluyritysten sähköveron alentamisesta alan sähköistymisen, digitalisaation ja päästövähennysten edistämiseksi. Tällä hetkellä palveluyritykset maksavat 45 kertaa teollisuutta suurempaa sähköveroa. Paltan mukaan sähköveroa tulee alentaa vuositasolla 100 miljoonalla eurolla vuodesta 2022 alkaen ja siten, että pidemmän aikavälin tavoitteeksi asetetaan yksi yhteinen sähköveroluokka koko elinkeinoelämälle.

Palvelualoilla liikevaihdot yhä pakkasella, silti yrityksissä kärsitään jo ankarasta osaajapulasta

Koronasta pahiten kärsineillä palvelutoimialoilla, liikenteessä ja logistiikassa sekä viihteessä ja virkistyksessä, liikevaihto on yhä noin 20 prosenttia pakkasella verrattuna aikaan ennen koronaa. Palvelualat kokonaisuutena eivät ole myöskään toipuneet koronaa edeltävälle tasolle. Siitäkin huolimatta useilla palvelutoimialoilla kärsitään ankarasta osaajapulasta.

Pula osaavasta työvoimasta on merkittävä kasvun este jo kolmanneksessa palvelualojen yrityksistä. Heinäkuussa TE-toimistoissa oli auki yli 40 000 yksityisten palvelualojen työpaikkaa, mikä on 10 000 enemmän kuin kaksi vuotta sitten. Tilastokeskuksen tietojen mukaan kaikista nyt avoinna olevista työpaikoista lähes 80 prosenttia on palvelualoilta, ja näistä selvästi suurin osa eli noin kolme neljästä on yksityiseltä sektorilta.

– Osaavan työvoiman saatavuus on muodostunut vakavaksi elpymisen ja kasvun pullonkaulaksi, Rauhamäki varoittaa.  

Palta vaatii hallitukselta päätöksiä vaikuttavista, julkista taloutta vahvistavista työllisyystoimista. Työttömyysturvaa tulee uudistaa kannustavammaksi, työperäistä maahanmuuttoa helpottaa ja vastata osaajapulaan täsmätoimin, kuten lisäämällä koulutuspaikkoja osaajapulasta pahiten kärsiville palvelualoille. Pandemiaa edeltäneinä kolmena vuotena neljä viidestä uudesta yksityisen sektorin työpaikasta syntyi palvelualoille, ja kehitys tulee jatkumaan myös vastaisuudessa.

Liite: Paltan viestit budjettiriiheen

Lisätiedot:

Elinkeinopolitiikan johtaja Tatu Rauhamäki, 050 521 2907
Palvelualojen työnantajat Palta ry

Tatu Rauhamäki

Johtaja, Elinkeinopolitiikka

Yksikön johtaja

tatu.rauhamaki@palta.fi