11.02.2022 -

Palta: hallituksen työllisyyspäätökset pettymys palvelualoille

, ,

Palvelualojen työnantajat Palta pitää hallituksen tämänpäiväisiä työllisyystoimia vaatimattomina . 

– Työttömyysturvan euroistaminen on hyvä päätös, mutta enemmänkin konkreettisia toimia olisi kaivattu. Lisäksi monen nyt esitetyn päätöksen vaikutukset sekä julkiseen talouteen että työllisyyteen on yhä arvioimatta, Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto sanoo.  

– Taloutemme suuret ongelmat eivät ole kadonneet mihinkään. Meillä on edessämme ikääntyvän väestön myötä kasvavat julkiset menot sekä koronan mukanaan tuoma hoitovelka. Siksi odotimme hallitukselta kunnianhimoisia toimia, jotka auttavat luomaan uusia, yksityiselle sektorille syntyviä työpaikkoja ja madaltavat kynnystä työllistää, mutta lopputulos jäi laihaksi. Esimerkiksi saatavuusharkinnasta tulisi luopua välittömästi osaajapulasta laajasti kärsivillä aloilla. 

Hallituksen tavoitteena on tehdä päätöksiä, joilla voidaan saavuttaa arviolta 80 000 lisätyöllistä. Hallituksen laskelman mukaan nyt tehdyillä päätöksillä on kokonaisuudessaan 5100 työpaikan työllisyysvaikutus, mitä Aarto pitää vaatimattomana. Työllisyys on Paltan aloilla kasvanut korona-aikana erityisesti asiantuntijapalveluissa, jotka työllistävät nyt 30 000 työntekijää enemmän kuin kaksi vuotta sitten. Yksinään tämä kasvu nostaa työllisyysastetta jo lähes prosentilla. 

– Monella palveluyrityksellä on koronasta huolimatta pula osaavasta työvoimasta. Vähemmälle huomiolle työllisyyskeskustelussa on jäänyt, että työllisyys on noussut korona-aikana nimenomaisesti osa-aikatyön yleistymisen johdosta. Vuoden 2021 lopussa osa-aikatyössä oli 53 tuhatta palkansaajaa enemmän kuin kaksi vuotta aiemmin, kun kokoaikatyössä palkansaajia oli 13 tuhatta vähemmän. Osa-aikatyö antoi siis työmahdollisuuden kymmenilletuhansille työntekijöille. Siksi työelämän joustavuutta kannattaa edistää, Aarto toteaa. 

Palvelualojen elinvoima on keskeistä työllisyysasteelle, sillä yksityiset palvelut työllistävät Suomessa noin miljoona ihmistä. Korona-aikanakin työllisyys palvelualoilla on kasvanut: viime vuoden lopulla palvelualoilla oli työllisiä 28 000 enemmän kuin kaksi vuotta aiemmin. Kehitys on kuitenkin ollut hyvin eritahtista eri aloilla. Esimerkiksi liikenteessä ja logistiikassa työllisiä oli viime vuoden lopulla edelleen yhteensä 13 000 vähemmän kuin ennen koronaa matkailualan ja henkilöliikenteen vaikean tilanteen vuoksi. 

Paltan keinoja työllisyyden parantamiseksi: 

Lyhennetään ammattitaitosuojaa. Työelämä ja osaamisvaatimukset muuttuvat nopeasti, ja nykyään tarvitaan joustavaa valmiutta työskennellä erilaisissa tehtävissä. Kannusteita ottaa työtä vastaan voitaisiin parantaa lyhentämällä ammattitaitosuojaa nykyisestä kolmesta kuukaudesta. Kaikki työ antaa arvokasta kokemusta ja mitä lyhyemmäksi työttömyysjakso jää, sitä parempi mahdollisuus on työllistyä jatkossa. Tällä hetkellä kolmen ensimmäisen työttömyyskuukauden aikana saa kieltäytyä työstä, joka ei vastaa omaa koulutusta tai työkokemusta.  

Poistetaan saatavuusharkinta osaajapulasta kärsivillä tarvealoilla. Noin kaksi kolmesta (63 %) Paltan kyselyyn vastanneesta palveluyrityksestä kertoo, että työvoimapula on tällä hetkellä erittäin merkittävä tai jokseenkin merkittävä este yrityksen kasvulle. Näistä yli 40 prosentissa on pulaa juuri suorittavan työn tekijöistä, joita saatavuusharkinta koskee. Saatavuusharkinnasta tulisi luopua ainakin osaajapulasta laajasti kärsivillä tarvealoilla.  

Lisätään paikallisen sopimisen mahdollisuuksia lainsäädännössä siten, että kaikissa yrityksissä asioista voidaan sopia toisin. 

Uudistetaan työttömyysturvaa kannustavammaksi pidentämällä työssäoloehtoa, porrastamalla tuen taso työttömyyden keston perusteella sekä lyhentämällä tuen enimmäiskestoa. Parannetaan oikeudenmukaisuutta toteuttamalla yleinen ansioturva. 

Madalletaan kynnystä työllistää. Työllistämisen kynnys on Suomessa korkea muun muassa sen korkeiden kustannusten ja jäykän lainsäädännön takia. Esimerkiksi paikallinen sopiminen ja palkan sivukustannusten kohtuullistaminen ovat keskeisiä keinoja helpottaa työllistämistä. Tärkeää on myös keventää työnantajan hallintokuormaa esimerkiksi järkeistämällä viranomaisvelvoitteita ja -valvontaa sekä sujuvoittamalla lupakäsittelyä. 

Lisätiedot: 

Toimitusjohtaja Tuomas Aarto, p. 040 152 0073 
Palvelualojen työnantajat Palta