28.09.2020 -

Palta mukana Aalto-yliopiston tutkimuksessa koronaviruksen strategisista vaikutuksista

Koronavirus on vaikuttanut organisaatioiden toimintaan ja liiketoiminnan edellytyksiin enemmän kuin mikään yksittäinen kriisi sitten maailmansotien. Vaikka vaikutukset ovat lyhyellä aikavälillä ennen kaikkea operatiivisia ja taloudellisia, kriisi muokkaa yritysten toimintaympäristöä tavalla, joka vaikuttaa pidemmällä aikavälillä yritysten strategiaan ja liiketoimintamalleihin.

Koronakriisi onkin saanut yritykset kokeilemaan uusia toimintatapoja ja teknologioita, mikä käy ilmi myös Paltan jäsenyrityksilleen kesäkuussa teettämästä koronakyselystä. Sen vastaajista yli puolet ilmoitti muuttaneensa koronan seurauksena liiketoimintastrategiaansa.

Koronavirus on vaikuttanut organisaatioiden toimintaan ja liiketoiminnan edellytyksiin enemmän kuin mikään yksittäinen kriisi sitten maailmansotien.

Yli neljännes yrityksistä kertoi hankkineensa uutta osaamista kriisin myötä ja viidennes uusia liiketoimintakumppaneita. Uusia tuotteita ja palveluita on kehittänyt neljäsosa vastaajista. Erityisesti pk-yritykset kertoivat hankkineensa yritykseen koronakriisissä uutta osaamista. Digitaalisia kanavia on luonut tai uudistanut 18 prosenttia vastaajayrityksistä. Uusien digitaalisten kanavien hyödyntäminen korostui erityisesti logistiikassa sekä viihde- ja virkistysaloilla.

Aalto-yliopiston tutkimuksen myötä aiheesta saadaan lisää syventävää, tutkittua tietoa.

“Jo jäsenkyselymme tulokset yllättivät sen suhteen, kuinka moni yritys muutti liiketoimintastrategiaansa heti kevään aikana. Aalto-yliopiston tutkimushanke on todella tärkeä ja tuo varmasti paljon uutta hyödyllistä tietoa. Hankkeessa on ilo olla mukana”, kommentoi Paltan pääekonomisti Martti Pykäri.

Punnittua tutkimustietoa yritysten päätöksenteon tueksi

”Yritykset joutuvat tekemään isoja päätöksiä erittäin usvaisissa olosuhteissa. Toisaalta yrityksillä ei ole myöskään varaa jäädyttää strategiatyötä ja investointeja pitkäksi aikaa. Pyrimme omalta osaltamme lisäämään punnittua tutkimustietoa päätöksenteon tueksi,” kertoo Yritysten koronavirusstrategiat ja niiden vaikutukset organisaatioihin ja arvoketjuihin -hankkeen vastuullinen johtaja, apulaisprofessori Jukka Luoma.

”Uudet kokeilut ja päivitetyt riskiarviot ovat lähtölaukaus teknologiselle ja toimialojen muutokselle, joka ei pysähdy vaikka epidemian osalta tilanne ennen pitkää helpottaakin”, Luoma uskoo.

Tutkimuksen ytimessä on yritysten ylimmälle johdolle suunnattu kysely. Tutkimuksen toteutuksen kumppaneina toimivat Palvelualojen työnantajat Palta sekä Teknologiateollisuus ry ja Kaupan liitto. Täydentäviä aineistoja ovat muun muassa haastattelut, media-aineistot sekä aiempien kriisien vaikutuksia koskeva tutkimus.

Projekti tähtää tutkimustiedon lisäksi yritysten välisen tiedon vaihdon lisäämiseen.

”Keskustelimme keväällä useiden yritysten kanssa tarpeesta luoda laaja-alainen yhteistyöhanke, jonka avulla selvitetään koronakriisin pitkäaikaisia vaikutuksia. Tavoitteenamme on tuoda hankkeen aikana yritysten edustajia yhteen keskustelemaan tuloksista ja jakamaan omia kokemuksiaan. Pyrimme siihen, että yritykset oppisivat toisiltaan ja näin suomalaisten yritysten kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla paranisi”, kertoo hankkeen projektipäällikkö ja tohtoriopiskelija Susanna Takkunen.

Paltan Pykäri painottaa, että kriisit ovat samalla myös mahdollisuus uudistua.

“Yritysten toimintaympäristö muuttuu valtavalla vauhdilla. Koronakriisi vain kiihdyttää monia yritysten toimintaympäristöön vaikuttavia megatrendejä kuten digitaalisaatiota. Suomalaisyrityksillä on tässä paikka kasvattaa markkinaosuuksiaan maailmalla muun muassa korkeaan osaamiseen perustuvissa digitaalisissa palveluissa.”

Pysy ajan tasalla palvelualoja ja työmarkkinoita koskevista aiheista, seuraa meitä sosiaalisen median kanavissamme TwitterissäLinkedInissä, Instagramissa ja Facebookissa sekä liity neljä kertaa vuodessa ilmestyvän uutiskirjeen tilaajaksi