08.09.2020 -

Palvelualojen näkymät loppuvuonna: Työllisyyskehitys heikoissa kantimissa, joka viidenteen yritykseen irtisanomisia, logistiikassa jopa 8 000 työpaikkaa katoaa

, ,

Paltan ennusteen mukaan palvelualojen liikevaihto laskee kokonaisuudessaan tänä vuonna noin kuusi prosenttia viime vuodesta ja työllisyyden kasvu on heikkoa. Toimialakohtaiset erot ovat kuitenkin suuria. Henkilöliikenteessä ja logistiikassa tämän vuoden liikevaihto jää 16 prosenttia pakkaselle, mutta esimerkiksi informaatio- ja viestintäalalla liikevaihto kasvaa hieman.

Toimialakohtaiset erot ovat suuria. Henkilöliikenteessä ja logistiikassa tämän vuoden liikevaihto jää 16 prosenttia pakkaselle, mutta esimerkiksi informaatio- ja viestintäalalla liikevaihto kasvaa hieman.

– Matkustusrajoitukset pysäyttivät muun muassa henkilöliikenteen ja vaikeuttivat niin palvelu- kuin tavaravientiä. Kokoontumisrajoitukset peruivat tapahtumia. Toisaalta digitaalisten palveluiden ja etätöiden kannalta kriittisten tieto- ja viestintäpalveluiden kysyntä on jopa kasvanut, Paltan ekonomisti Lauri Vuori kommentoi.

Alkuvuoden aikana koko yksityisten palvelualojen liikevaihto sukelsi pahimmillaan jopa 15 prosenttia. Kesällä yksityisten palveluiden elpyminen lähti varovaisesti käyntiin, mutta tuotannon menetykset ovat olleet suuria. Vuoren mukaan koronakriisiä edeltävä taso tullaan saavuttamaan aikaisintaan ensi vuoden lopulla valtaosassa palveluyrityksiä.

Myös palveluviennin arvon ennakoidaan pienenevän lähes kolmanneksella viime vuodesta. Koko viennin laskusta tämä on ennusteiden mukaan jopa yli puolet. Yhteensä palveluvienti kattaa jo kolmanneksen koko viennin arvosta, ja viennin kasvu on viime vuodet ollut pitkälti palveluiden varassa.

Joka viides palveluyritys joutuu irtisanomaan seuraavien kuukausien aikana

Noin joka viides palveluyritys arvioi joutuvansa irtisanomaan henkilöstöä seuraavien kuukausien aikana ja joka neljäs odottaa henkilöstömääränsä laskevan, selviää Paltan jäsenilleen elokuun lopussa teettämästä kyselystä.

– Logistiikan huonoista näkymistä johtuen alalla suunnitellaan irtisanomisia nyt enemmän kuin vielä alkukesästä. ​ Hallinto- ja tukipalvelualojen pk-yrityksissä irtisanomisia on edessä laajimmin, muun muassa matkatoimistoissa sekä vartiointialalla. Sen sijaan virkistyspalveluissa ja muissa henkilökohtaisissa palveluissa irtisanomisten todennäköisyys on pienentynyt kesäkuusta, Vuori kertoo.

”Yksityiset palvelut ilman kauppaa työllistävät yli miljoona ihmistä, ja riski työllisyyden voimakkaasta laskusta on olemassa, etenkin jos talouden elpymistä ei saada käyntiin.”

– Toistaiseksi työllisyyttä ovat kannatelleet yrityksille myönnetyt väliaikaiset helpotukset ja kriisituet. Yksityiset palvelut ilman kauppaa työllistävät yli miljoona ihmistä, ja riski työllisyyden voimakkaasta laskusta on olemassa, etenkin jos talouden elpymistä ei saada käyntiin.

Viime vuosina 90 prosenttia uusista työpaikoista on syntynyt palvelualoille. Vuoren mukaan palvelualat ovat avainroolissa työllisyysasteen nostamisessa, ja niiden työllistämisen edellytykset on turvattava myös jatkossa: paikallista sopimista on lisättävä lakitasolla, työttömyysturvan tasoa porrastettava ja kestoa lyhennettävä sekä eläkeputki ja ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinta on poistettava. Lisäksi työttömyysturvan oikeudenmukaisuutta tulisi parantaa toteuttamalla yleinen ansioturva.

Suhdanne viileni jo ennen koronaa, pelkkä elpyminen pandemiasta ei riitä

Logistiikassa työllisten määrä tippuu ennusteen mukaan tänä vuonna yhteensä jopa kahdeksalla tuhannella ja säilyy ensi vuonna samalla tasolla. Kokonaisuudessa yksityisillä palvelualoilla työllisyys kasvaa Paltan ennusteen mukaan tänä vuonna hieman, muun muassa informaatio- ja viestintäalan sekä yritys- ja asiantuntijapalveluiden alkuvuoden hyvästä kehityksestä johtuen. Myös eriaikainen suhdannekehitys eri toimialoilla tasaa tilannetta. Näkymät ovat kuitenkin äärimmäisen epävarmat ja riippuvat tautitilanteen kehittymisestä.

”Suhdanne palvelualoilla oli viilenemässä jo ennen epidemiaa. Pelkkä elpyminen koronapandemiasta ei tule yksin riittämään. On entistä tärkeämpää kannustaa yrityksiä tuottavuutta kasvattaviin ja digitaalisuutta edistäviin investointeihin. Ne ovat myös avain kansainvälistymiseen.”

– Mikäli syksyllä koetaan kevättä vastaava toinen aalto ja rajoitustoimet, tilanne tulee olemaan merkittävästi pahempi ja edessä on palveluyritysten konkurssisuma, Paltan Vuori varoittaa.

– Suhdanne palvelualoilla oli viilenemässä jo ennen epidemiaa. Pelkkä elpyminen koronapandemiasta ei tule yksin riittämään. On entistä tärkeämpää kannustaa yrityksiä tuottavuutta kasvattaviin ja digitaalisuutta edistäviin investointeihin. Ne ovat myös avain kansainvälistymiseen, Vuori lisää.

Suhdannekatsaus julkaistaan kaksi kertaa vuodessa 

Palvelujen suhdanteet -katsauksessa tarkastellaan yksityisten palveluiden suhdannekehitystä. Raportissa on analysoitu logistiikan, informaatio- ja viestintäpalveluiden, yritys- ja asiantuntijapalveluiden, hallinto- ja tukipalveluiden sekä muiden palvelualojen kehitystä lukuun ottamatta kauppaa, majoitus-, ravitsemus-, koulutus, terveys- ja sosiaalipalveluja.

Palveluiden vientiluvut kattavat katsauksessa talouden kaikkien toimialojen ulkomaankaupan palveluiden osalta. Katsauksen luvut ja laskelmat perustuvat 28.8.2020 tilanteeseen.

Kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän suhdannekatsauksen lisäksi jatkuvasti päivittyvät palvelualojen tunnusluvut löytyvät Paltan palvelualat Suomessa -sivuilta.

Lisätiedot: