13.05.2022 -

Venäjän hyökkäyksellä negatiivisia vaikutuksia yli 80 prosenttiin palveluyrityksistä – pakotteille ja Ukrainalle kuitenkin vahva tuki

,

Venäjän hyökkäys ja sen seuraukset haittaavat yritystoimintaa 82 prosentissa Palvelualojen työnantajat Paltan kyselyyn vastanneista palveluyrityksistä. Merkittävästi kriisi vaikeuttaa toimintaa joka kuudennessa palveluyrityksessä. Pakotteet saavat silti palveluyrityksiltä laajan tuen.

Tuoreen kyselyn mukaan liikevaihto laskee seuraavien kolmen kuukauden aikana 37 prosentissa palveluyrityksistä. Kriisistä huolimatta kasvua ennakoi noin puolet vastaajista. Kriisin vaikutukset näkyvät kyselyn mukaan etenkin yritysten logistiikkaratkaisuissa, -kustannuksissa ja -reiteissä sekä mahdollisuuksissa tarjota tuotteita ja palveluita.

– Kansainvälinen kriisi ja talouspakotteet näkyvät erityisesti niillä palvelutoimialoilla, jotka ovat kärsineet kovimmin myös koronasta. Esimerkiksi matkailu ja kuljetuspalvelut eivät olleet toipuneet vielä pandemiastakaan, kun uusi kriisi iski päälle sodan myötä, Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto sanoo.

Avoimissa vastauksissa vastaajat raportoivat muun muassa yt-neuvotteluista ja varautumisesta kysynnän vähenemiseen kesällä, jo sovittujen projektien peruuntumisesta raaka-ainekustannusten nousun myötä sekä Suomen karttamisesta tapahtumien ja matkojen kohdemaana Suomen maantieteellisen sijainnin vuoksi.

– Palvelualoilla on laaja hyväksyntä pakotteille, vaikka niiden negatiivisista vaikutuksista raportoi noin 40 prosenttia Paltan kyselyyn vastanneista yrityksistä, Aarto sanoo.

Suurin osa (81 %) Paltan yrityskyselyyn vastanneista palveluyrityksistä on muuttanut toimintaansa Venäjän hyökkäyksen myötä. 43 prosenttia on tehnyt muutoksia liiketoimintaansa nousseiden kustannusten tai muiden talousvaikutusten takia, 25 prosenttia pakotteiden seurauksena ja 24 prosenttia yrityksen arvopohjaan perustuen. Joka neljäs on nostanut tieto- ja kyberturvansa tasoa entisestään.

Kannatusta Natolle neljässä viidestä palveluyrityksestä

Nato-kannatus on palveluyrityksissä vahvaa. EK:n huhtikuussa toteuttaman kyselyn mukaan neljä viidestä yritysjohtajasta Paltan edustamilla palvelualoilla on sitä mieltä, että Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen houkuttelevuutta yritysten investointi- ja kasvumaana. Yli 90 prosenttia vastasi myös olevansa täysin samaa mieltä siitä, että EU:n asettamat pakotteet Venäjää vastaan ovat oikein.

Myös halu auttaa ukrainalaisia on ollut yleistä palveluyrityksistä, ja yli 40 prosenttia kertookin Paltan kyselyssä lahjoittaneensa rahaa ukrainalaisten hyväksi tai auttaneensa muilla tavoin.

Paltan jäsenkyselyyn vastasi 153 johtajaa Paltan edustamilta palvelualoilta liikenteestä ja logistiikasta, informaatio- ja viestintäalalta, yritys- ja asiantuntijapalveluista, hallinto- ja tukipalveluista, teknisistä palveluista, viihteestä ja virkistyksestä sekä muista palveluista. Kysely toteutettiin 4.-11.5.2022.

Poimintoja avoimista vastauksista:

Myyntimme on pysähtynyt käytännössä täysin sodan alettua, asiakkaat eivät halua sitoutua uusiin projekteihin.

Toimimme tapahtuma-alalla ja tuotamme kansainvälisiä konferensseja. Huomaamme, etteivät ulkomaalaiset ole halukkaita tulemaan Suomeen. Kesän onsite-tapahtumat jäävät pienimmiksi kuin suunniteltu. Moni tapahtuma siirtyy myös hybridiksi.

Raaka-ainekustannusten takia asiakkaamme peruvat jo sovittuja projekteja. Heidän omat suunnitelmansa eivät enää ole välttämättä kannattavia.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Tuomas Aarto, p. 040 152 0073
Palvelualojen työnantajat Palta ry