18.05.2022 -

Palvelualat 30 prosenttia plussalla, kun niiden käyttämiä resursseja verrataan niiden tuottamaan hyötyyn, Paltan ja Uprightin tuore selvitys paljastaa

Suomalaisen startupin Uprightin työkalu mittasi palvelualojen nettovaikutuksen ympäröivään maailmaan – selvityksestä ilmeni, että palveluyritysten saldoluku on jopa 30 % positiivisen puolella. Nettovaikutusten arviointi tuo uutta näkökulmaa yritysten vastuullisuustyöhön keskittyen yritysten ydinliiketoimintaan ja arvoketjuihin.

Palvelualojen työnantajat Paltan teettämän ja suomalaisen startupin Uprightin toteuttaman selvityksen mukaan Paltan edustamien palvelualojen nettovaikutus on 30 prosenttia positiivisen puolella, kun verrataan suomalaisten palveluyritysten käyttämiä resursseja niiden tuottamaan hyötyyn maailmassa. Palvelualojen saldoluku +30 on esimerkiksi Helsinkiin listautuneiden pörssiyritysten keskiarvoa -7 merkittävästi korkeampi.

Kuva: Paltan edustamien palvelualojen nettovaikutusprofiili.

– Tuloksissa näkyy, että palvelut ovat Suomen suurin työllistäjä ja luovat siten paljon hyvää yhteiskuntaan etenkin työpaikkojen ja verotulojen kautta. Lisäksi palvelut kokonaisuutena aiheuttavat vain vähän päästöjä tuottamaansa arvonlisään nähden, johtaja Anna Storm Paltasta kommentoi.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan palvelualat työllistävät yhteensä yli miljoona ihmistä Suomessa, eli yli puolet koko yksityisestä sektorista. Palvelualat tuottavat Suomen kokonaistuotannosta yli 40 prosenttia, mutta päästöistä vain viidenneksen. Lisäksi useilla palvelutoimialoilla tuotetaan keskimääräistä enemmän arvonlisää vähemmillä päästöillä: kun Suomessa yhdellä hiilidioksiditonnilla tuotetaan keskimäärin 3 000 euron arvonlisä, useilla palveluiden päätoimialoilla luku on kymmen- tai jopa satakertainen. 

Uprightin kehittämä ja koneoppimiseen pohjautuva työkalu myös laskee, mitä arvoa yritysten liiketoiminta saa aikaan käyttämillään resursseilla koko arvoketjussaan, ei pelkästään omassa toiminnassaan.

– Vastuullisuusajattelu siirtyy yhä enemmän koskemaan yritysten koko arvoketjua. Yritykset ovat arvoketjujen kautta linkissä toisiinsa, ja tämän myötä jaottelu ”hyvien” ja ”pahojen” yritysten välillä ei ole järkevää. Enenevässä määrin niin sijoittajat, asiakkaat kuin työnhakijat kaipaavat läpinäkyvää tietoa yritysten vaikutuksista koko arvoketjun pituudelta, sanoo Uprightin toimitusjohtaja ja perustaja Annu Nieminen

Palvelualoilla merkittävä vaikutus myös terveyteen ja yhteiskunnalliseen infrastruktuuriin – osa-alueet unohtuvat usein vastuullisuuskeskustelussa

Uprightin työkalu arvioi yritysten vaikutuksia ympäristöön, terveyteen, yhteiskuntaan ja uuden tiedon luomiseen 19 eri osa-alueella.

Paltan Anna Stormin mukaan ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät osa-alueet ovat tällä hetkellä vastuullisuusajattelussa tutumpia, mutta tietoon ja terveyteen liittyvät näkökulmat saattavat usein unohtua.

Palvelualojen nettovaikutusselvityksen mukaan esimerkiksi informaatio- ja viestintäalalla toimivat yritykset kuten mediayhtiöt ja teleoperaattorit sekä viihde- ja virkistysalan yritykset luovat ihmisille ilon ja merkityksen tunteita mahdollistamalla yhteydet muihin ihmisiin ja tarjoamalla erilaisia iloa tuottavia sisältöjä. Tekniset palvelut ja logistiikka taas vaikuttavat positiivisesti yhteiskuntaan muun muassa rakentamalla tiedon, tavaroiden ja ihmisten liikkumisen mahdollistavaa infrastruktuuria.

Toisaalta esimerkiksi liikenne- ja logistiikka-alalla kasvihuonekaasupäästöt aiheuttavat myös negatiivisia vaikutuksia ympäristölle, ja viihdesisällöt saattavat passivoida ja vaikuttaa siten heikentävästi ihmisten terveyteen.

”Oman ydinliiketoiminnan eri vaikutukset kannattaa tiedostaa, jotta vastuullisuustyötä ja omaa liiketoimintaa voidaan kehittää mahdollisimman fiksusti.”

– Käytännössä kaikilla yrityksillä ja toimialoilla on sekä negatiivisia että positiivisia vaikutuksia ympäröivään maailmaan. Keskeistä on se, mitä käytetyillä resursseilla kuten hyödynnetyillä luonnonvaroilla saadaan aikaan, ja mikä on oman toiminnan kokonaisvaikutus. Oman ydinliiketoiminnan eri vaikutukset kannattaa tiedostaa, jotta vastuullisuustyötä ja omaa liiketoimintaa voidaan kehittää mahdollisimman fiksusti, Storm sanoo.

Upright mittaa yritysten nettovaikutuksia tieteellisten artikkelien, avoimen CORE-tietokannan ja muista julkisista lähteistä saatavilla olevan tiedon perusteella.

Palvelualojen nettovaikutus maailmaan -selvitys

Palvelualojen nettovaikutus maailmaan -selvityksessä Upright selvitti 62 eri palvelualoilla toimivan suomalaisyrityksen vaikutukset ympäristöön, terveyteen, yhteiskuntaan ja tiedon tuotantoon. Selvityksessä oli mukana yrityksiä kaikilta Paltan edustamilta päätoimialoilta liikenteestä ja logistiikasta, hallinto- ja tukipalveluista, yritys- ja asiantuntijapalveluista, informaatio- ja viestintäalalta, teknisistä palveluista, viihteestä ja virkistyksestä sekä muista palveluista.

Lataa raportti

Vastuullisuus palvelualoilla ja Paltassa

Vastuullisuus mahdollistaa kestävän liiketoiminnan. Palvelualoilla vastuullisuus on osa arkea ja jokapäiväistä työtä. Lue lisää vastuullisuudesta palvelualoilla ja Paltassa sekä työstämme kestävän kehityksen eteen.

Lisätiedot:

Anna Storm, viestintä-, vastuullisuus- ja kehitysjohtaja
Palvelualojen työnantajat Palta ry
p. 050 557 6419

Annu Nieminen, toimitusjohtaja ja perustaja
Upright
yhteydenotot asiakkuusjohtaja Erika Noposen kautta,
p. 050 308 9490

Ei kuvaa

Anna Storm

,

anna.storm@palta.fi