12.05.2020 -

Robotti automatisoi ekonomistien työtä Paltassa

Robottiekonomisti koostaa jatkossa automaattisesti Paltan verkkosivuille aina ajan tasalla olevat tiedot palvelualojen keskeisistä talousluvuista. Käytännössä Robonomistin kehittämä algoritmi kerää uusimman datan päivittäin eri lähteistä sekä käsittelee, analysoi ja päivittää tiedot graafi- ja tekstimuodossa Paltan verkkosivuille.

Lisäksi robottiekonomisti päivittää automaattisesti kaikki Paltan puolivuosittain julkaiseman Palvelujen suhdanteet -katsauksen kuviot suoraan julkaisupohjaan ja ylläpitää jatkuvasti päivittyvää kuviopankkia sekä teknistä ennustetta palvelualojen liikevaihdosta ja työllisyydestä.

Robonomist on suomalainen vuonna 2019 perustettu palveluyritys, joka automatisoi eri asiantuntijatehtäviä ohjelmistorobotiikan ja data-analytiikan keinoin. Sen ovat perustaneet Suomen Pankissa aiemmin ekonomistina toiminut Juha Itkonen sekä data-analyytikkona Bisnodella työskennellyt Otto Laosmaa.

– Valtavat määrät rutiinityötä tehdään edelleen manuaalisesti, aivan turhaan. Pilvessä toimiva ja tekoälyä hyödyntävä robottiekonomisti pitää tiedot automaattisesti ajan tasalla ja säästää aikaa, jotta työntekijät voivat keskittyä varsinaiseen asiantuntijatyöhön, Itkonen kommentoi.

Hänen tietääkseen Paltan verkkoalustaa vastaavaa palvelua ei ole käytössä missään muualla Suomessa eikä maailmanlaajuisestikaan. Yrityksellä onkin suunnitelmissa tähdätä myös maailmalle. Kansainvälistä koemarkkinointia on jo tehty, Itkonen kertoo.

Suomi laahaa jäljessä työn tuottavuudessa – digitaalisuuteen panostettava

– Digitaalisten palveluiden kuten robottiekonomistin avulla voidaan parantaa merkittävästi työn tuottavuutta. Haluamme Paltassa olla ensimmäisten joukossa ottamassa käyttöön uusia työntekoa tehostavia ratkaisuja, pääekonomisti Martti Pykäri Paltasta kommentoi.

– Tilastotietojen kanssa työskennellessä merkittävä osa ajasta kuluu rutiininomaisiin tehtäviin, kuten tiedonhakuun ja päivittämiseen sekä aineistojen muokkaukseen ja käsittelyyn. Automatisoimalla prosesseja pystymme tuottamaan enemmän ja nopeampaa palvelua, Pykäri lisää.

Paltan viime vuonna teettämästä digitutkimuksesta selviää, että yli 70 prosentissa palveluyrityksistä on työtehtäviä, jotka voidaan automatisoida viiden vuoden sisällä.

Suomen tuottavuuskehitys on ollut jo yli vuosikymmenen heikompaa kuin kilpailijamaissa. Suomi on verrokkimaita jäljessä, eikä kulje uuden teknologian eturintamassa samalla tavalla kuin vielä muutama vuosikymmen sitten, selviää työ- ja elinkenoministeriön tänä vuonna julkaisemasta raportista.

Raportin mukaan esimerkiksi Ruotsin Suomea parempi tuottavuuden kasvu on syntynyt etenkin osaamiseen ja tietoon perustuvissa markkinapalveluissa. Suomessa investoidaan Ruotsia merkittävästi vähemmän tuottavuuden kasvua parhaiten tukeviin investointiluokkiin kuten ICT-teknologiaan sekä tutkimukseen ja kehittämiseen.

– Suomessa on panostettava nykyistä enemmän dataa ja tekoälyä hyödyntäviin digi-innovaatioihin, jos haluamme pysyä kehityksessä mukana, Pykäri toteaa.

  • Tutustu robottiekonomistin kokoamaan palveluun täällä.
  • Viimeisin, maaliskuussa julkaistu suhdannekatsaus löytyy täältä.

Lisätiedot:

Pääekonomisti Martti Pykäri, puh. 044 363 9353, martti.pykari@palta.fi
Palvelualojen työnantajat Palta ry

Juha Itkonen, 040 7313576, juha@robonomist.com, Robonomist Oy