25.11.2022 -

Haussa paras palvelus Suomelle – päättäjäraati arvioi palvelualojen kasvuratkaisuja syysseminaarissamme

, , ,

Paltan syysseminaarissa 22.11. keskusteltiin palvelualojen tavoitteista ja kasvuratkaisuehdotuksista tulevalle hallituskaudelle. Kuulimme niin yritysjohtajien kuin poliitikkojen näkemyksiä Paltan esittämien kasvuratkaisujen teemoista.

Yritysjohtajista mukana olivat DB Schenkerin toimitusjohtaja Petteri Nurmi, Telian toimitusjohtaja Heli Partanen, VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara sekä Yleisradion toimitusjohtaja ja vuoden 2022 loppuun saakka Paltan hallituksen puheenjohtajana toimiva Merja Ylä-Anttila.

Poliitikoista koostuvassa päättäjäraadissa kasvuratkaisuistamme keskustelivat Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Eeva Kalli, SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman, Perussuomalaisten eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Lulu Ranne sekä Kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Valtonen. Raadin vetäjän toimi Paltan elinkeinopolitiikan johtaja Tatu Rauhamäki.

Kasvuratkaisu #1: Kannustava kasvuympäristö palveluille

Petteri Nurmi käsitteli omassa puheenvuorossaan Paltan kasvuratkaisua #1, eli kannustavaa kasvuympäristöä palveluille. Yksi tämän kasvuratkaisun merkittävä tavoite on huolehtia liikenteen päästövähennystavoitteiden saavuttamisesta: liikenteen ja logistiikan päästöjä pitää Suomessa kansallisesti leikata 50 % vuoteen 2030 mennessä. Samalla tulee turvata logistiikka-alan kansainvälinen kilpailukyky, ja jatkaa muun muassa hankintatukia puhtaammille kulkumuodoille.

Päästövähennystavoitteesta tulee Lindtmanin, Kallin ja Valtosen mielestä edelleen pitää kiinni.

– On tärkeätä että osoitamme niille yrityksille, jotka ovat investoineet tähän ja sitoutuneet päästövähennystavoitteisiin, että me pidämme tavoitteista kiinni. Isolta osalta tavoitteet löytyvät fossiilittoman liikenteen tiekartasta. Investointituesta on pidettävä kiinni ja suunnattava sitä ennen kaikkea raskaaseen liikenteeseen, eri käyttömuotoihin ja jakeluinfran parantamiseen, Lindtman perusteli.

Keinoiksi päästövähennyksille Valtonen ja Kalli nostivat biopolttoaineiden käyttöönoton ja sähköistämisen lisäksi myös väyläverkostomme kunnossapidon. Kalli totesi myös etätyöskentelyn mahdollistamisella olevan merkitystä päästövähennysten saavuttamisessa.

Ranne perusteli eriävää kantaansa päästövähennystavoitteesta kiinnipitämisestä sillä, että aikataulutus päästövähennystavoitteelle vuoteen 2030 mennessä on liian tiukka.

Kasvuratkaisu #2: Palvelut tarvitsevat ihmisiä

Merja Ylä-Anttila johdatti poliitikkopanelistit Paltan kasvuratkaisuun #2, eli Palvelut tarvitsevat ihmisiä. Tärkein asia palvelualoilla ovat Ylä-Anttilan mukaan ihmiset – ilman heitä ei palveluita synny. Palvelualojen yritykset työllistävät yli miljoona suomalaista, ja myös uudet työpaikat syntyvät palveluyrityksiin. Tällä hetkellä tekijäpula on kuitenkin merkittävä kasvun este palvelualoilla.

Kysyimme panelisteilta, mikä heidän mielestään olisi konkreettisin toimi, jotta Suomesta seuraavalla hallituskaudella tulisi houkutteleva työperäisen maahanmuuton kohteena.

– Tämä on varmasti yksi tulevan hallituskauden tärkeimpiä kysymyksiä. Prosessista tulee tehdä mahdollisimman sujuva niin, ettei pidetä meille jo tulossa olevia maahanmuuttajia jonossa. Olemme pari vuotta sitten julkaisseet kansainvälisen rekrytoinnin laajan ohjelman, jossa esitämme useita keinoja tilanteen sujuvoittamiseksi, sisältäen myös saatavuusharkinnan purun, Valtonen sanoi.

– Kaikki olemme samaa mieltä, että huippuosaajia ja korkeasti koulutettuja tarvitaan tähän maahan. Verokiilan pienentäminen olisi keino, jolla saisimme heitä tänne nopeasti, Ranne totesi.

Kaikki panelistit olivat valmiita siirtämään työperäisen maahanmuuton edistämisen TEM:ille, jota myös Palta on esittänyt. Äänestettäessä Paltan myös kannattamasta saatavuusharkinnasta luopumisesta äänet sen sijaan menivät tasan: Kalli ja Valtonen äänestivät puolesta, Lindtman ja Ranne vastaan.

Kasvuratkaisu #3: Tuottavuus kasvuun digitalisaatiolla

Heli Partanen puhui digitalisaation merkityksestä palvelualoille, joka on teemana Paltan kolmannessa kasvuratkaisussa Tuottavuus kasvuun digitalisaatiolla.

Palveluiden ja digitalisaation edistäminen ovat kestäviä keinoja vauhdittaa tuottavuusloikkaa, joka meidän täytyy yhdessä ottaa. Kysyimme panelisteilta, mitä keinoja tuottavuuden parantamiseksi seuraavan hallituksen tulisi ajaa.

TKI-rahoituksen osuuden nostamisesta tavoiteltuun neljään prosenttiin BKT:sta panelistit olivat yhtä mieltä.

– Sekä julkisen tuen että verovähennyskannusteen eteneminen ovat molemmat erittäin tärkeitä asioita, Kalli summasi.

Hallitus päätti viime viikolla, että jo sovittua T&K-verokannustinta ei toteuteta hallituksen toimesta. Kysyttäessä kaikki panelistit olivat kuitenkin sitä mieltä, että eduskunnan tulisi saattaa verokannustin voimaan hallituksesta huolimatta.

Panelistit korostivat myös osaamiseen ja koulutukseen panostamista sekä oppilaitosten, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tiiviimpää yhteistyötä yritysten kanssa.

Kasvuratkaisu #4: Puhtaampi ympäristö palveluilla

Antti Vasara alusti puheenvuorossaan Paltan neljättä kasvuratkaisua Puhtaampi ympäristö palveluilla.

Palveluilla on keskeinen rooli ilmastoratkaisuissa. Palvelut ovat jo itsessään ilmastoteko. Ne tuottavat moninkertaisen hyvinvoinnin suhteessa syntyviin päästöihin verrattuna muihin toimialoihin. Monet yhteiskunnan digitalisaatiota ja hiilineutraaliutta edistävät uudet ratkaisut kehitetään palvelualoilla. Esimerkiksi kiinteistöjen energiankulutusta voidaan pienentää monenlaisten energiatehokkuuspalvelujen avulla.

Panelistien keskustelussa pidettiin tärkeänä, että tietoa ja parhaita käytäntöjä jaetaan niin kuntien kuin kuluttajienkin kesken, jotta taloudellisesti järkevien hankkeiden toteutus ei jää ainakaan tiedon ja osaamisen puutteesta kiinni. On meidän kaikkien etu, että energiaa käytetään fiksusti ja viisaasti, ja että sovituista päästötavoitteista pidetään kiinni.

Panelistit kertoivat lopuksi myös, mikä he itse nostavat palvelukseksi Suomelle seuraavalla hallituskaudella:

Antti Lindtman: Keskeisin palvelus Suomelle on, että käännetään kaikki kivet ja kannot ratkaisujen löytämiseen osaajapulaan.

Eeva Kalli: Tehdään sellaista politiikkaa, että kaikki voimavarat Suomessa tulevat hyödynnetyiksi ja kaikki pysyvät mukana.

Lulu Ranne: Teen kaikkeni sen eteen, että julkinen talous saadaan tasapainoon. Se on jokaisen yrittäjän ja kansalaisen paras tuki ja turva, kaiken kilpailukyvyn paras edellytys.

Elina Valtonen joutui aikataulusyistä poistumaan ennen tämän viimeisen kommentin antamista.

Paltan hallitusohjelmatavoitteet

Pitämällä huolta uudistuvista palveluista teemme palveluksen Suomelle.

Lue lisää