Kasvuratkaisu #4

Puhtaampi ympäristö palveluilla

Palvelut ovat ilmastoteko. Palvelualat tuottavat moninkertaisen hyvinvoinnin suhteessa syntyviin päästöihin verrattuna muihin toimialoihin. Palvelut ovat vahva kumppani esimerkiksi teollisuudelle ja rakentamiselle niiden etsiessä ilmastoystävällisempiä tuotanto- ja toimintatapoja. Palveluiden merkitys ilmastolle tulee tehdä näkyväksi nostamalla hiilikädenjälki, eli positiivinen ilmastovaikutus ohjaavaan rooliin ilmastopolitiikassa.

Kärkitavoitteet

Hiilikädenjälki johtoasemaan: Selvitetään palvelujen hiilikädenjälki hallituskauden alussa ja asetetaan sille konkreettinen kasvutavoite.

Investointituet vihreille palveluille: Ulotetaan kasvihuonekaasupäästöjä vähentävät investointikannustimet tasapuolisesti myös palveluille.

Puhtaampia kuljetuksia: Jatketaan henkilöliikenteen ja raskaan liikenteen hankintatukia sekä tuetaan vaihtoehtoisten polttoaineiden valtakunnallisen jakeluverkon ja sähköautojen latausverkoston rakentamista.

Puhtaampi ympäristö palveluilla

Palvelut ovat ilmastoteko. Palvelualat luovat ratkaisuja ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi ja luonnonvarojen säästämiseksi. Palvelualat tuottavat moninkertaisen hyvinvoinnin suhteessa syntyviin päästöihin verrattuna muihin toimialoihin. Palvelut ovat vahva kumppani esimerkiksi teollisuudelle ja rakentamiselle niiden etsiessä ilmastoystävällisempiä tuotanto- ja toimintatapoja.

Useimmilla palveluiden päätoimialoilla arvonlisä kasvihuonepäästöjä kohden on kymmen- tai jopa satakertainen Suomen keskiarvoon verrattuna. Vähemmillä päästöillä saadaan siis merkittävästi enemmän arvonlisää. Suuri osa palveluista perustuu aineettomaan arvonluontiin.

Palvelualat voivat tehdä nykyistä enemmän ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Esimerkiksi alojen ja yritysten tuottaman hiilikädenjäljen, eli positiivisen ilmastovaikutuksen, merkitystä tulisi kasvattaa ja nostaa kädenjälki ohjaavaan rooliin ilmasto- ja energiapolitiikassa.

Palvelusektori maksaa teollisuuteen verrattuna 45 kertaa kalliimpaa sähköveroa. Palvelualojen sähköverorasituksen keventäminen edistäisi hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista kannustamalla päästöjä vähentäviin investointeihin, kuten sähköiseen liikenteeseen, lämpöpumppuihin ja digitalisaatioon.

Palveluiden positiivinen ilmastovaikutus ei rajoitu pelkästään palvelualoihin, vaan palveluyritykset auttavat myös muiden toimialojen yrityksiä vähentämään päästöjään.

Myös päästöintensiiviset palvelualat, kuten liikenne ja logistiikka, ovat sitoutuneita ilmastotavoitteisiin ja edistävät määrätietoisesti puhtaampiin kuljetusmuotoihin siirtymistä. Liikenne ja logistiikka ovat elimellinen osa yhteiskunnan ja talouden toimivuutta. Päästöjä vähennettäessä on huolehdittava, että liikenteeseen ja logistiikkaan kohdistuvat verot ja maksut ovat kilpailukykyisiä globaalissa ympäristössä toimiville yrityksille. Liikenneyhteyksistä ja logistiikan toimivuudesta on pidettävä huolta, mikäli haluamme turvata vihreän siirtymän etenemisen ja lunastaa palveluiden mahdollistaman päästövähennyspotentiaalin täysimääräisesti.

Palveluiden positiivinen ilmastovaikutus ei rajoitu pelkästään palvelualoihin, vaan palveluyritykset auttavat myös muiden toimialojen yrityksiä vähentämään päästöjään. Monet yhteiskunnan digitalisaatiota ja hiilineutraaliutta edistävät uudet ratkaisut kehitetään palvelualoilla, kuten kiinteistöjen energiankulutusta vähentävät älykkäät lämmityksenohjausjärjestelmät. Palveluiden hiilikädenjälki on huomattava, ja kasvupotentiaali suuri. Vauhdittamalla uutta tutkimus- ja kehittämistoimintaa mahdollistamme sen, että päästöjä vähentävät palvelut syntyvät Suomessa. Niiden kysyntä on voimakkaassa kasvussa maailmalla.

Palvelualat luovat arvoa vähin päästöin: Suomen kokonaistuotannosta yli 40 % tulee palveluista, mutta päästöistä vain viidennes.

Mikko Paloneva

Asiantuntija, Elinkeinopolitiikka

Ilmastopolitiikka ja kestävä kasvu

mikko.paloneva@palta.fi

Petri Laitinen

Liikenne- ja logistiikkajohtaja, Elinkeinopolitiikka

Liikenne ja logistiikka sekä toimialan ilmastoasiat

petri.laitinen@palta.fi

#PalvelusSuomelle

Panostamalla seuraavalla hallituskaudella uudistuviin palveluihin teemme palveluksen Suomelle.

Kaikki hallitusohjelmatavoitteemme löydät täältä