11.08.2020 -

Analytiikasta avain oppilaiden hyvinvoinnin tunnistamiseen

, , ,

Miten sinä voit tänään? School Dayn toimitusjohtaja Mika Kasanen uskoo pienten kysymysten voimaan. Hyvinvointia mittaavat kysymykset, joihin koululaiset ja opiskelijat vastaavat päivittäin oppilaitoksissa, voivat avata portteja lukuisiin asioihin, esimerkiksi tukiverkoston olemassaoloon, kiusaamisen tunnistamiseen, nukkumistottumuksiin ja niiden kautta oppimistuloksiin.

School Day Helsinki alkoi kolme vuotta sitten rakentaa digitaalista ratkaisua, joka mittaa ja analysoi oppilaiden vointia. Sovellus on tehnyt yrityksestä nopeassa tahdissa palveluteknologian viejän ja kansainvälistyvän kasvuyrityksen.

School Day -sovellus mittaa oppimiseen vaikuttavia ilmiöitä käyttäjille helpolla tavalla. Kysymyspatteriin vastaaminen kännykällä, tabletilla tai tietokoneella vie aikaa noin 30 sekuntia. Opettajat, rehtorit ja esimerkiksi kunnan opetustoimi saavat vastausten perusteella automaattisesti tuotettuja tilastoja ja analytiikkaa, joiden avulla on mahdollista tehdä opiskelua ja oppilaitoksia tukevia päätöksiä.

– Dataa kerätään anonyymisti oppilaitten tietosuojan varmistamiseksi, joten vastauksia ei ole mahdollista tarkastella yksilötasolla. Sen sijaan tietoa saadaan luokka- ja koulutasolla. Sekä opettajat että oppilaat saavat   nähdäkseen koosteet siitä, miltä luokan tai koulun hyvinvointi näyttää datan valossa. Opettajalle järjestelmä tuottaa automaattisesti ilmiökortteja, jotka nostavat esiin huomionarvoiset asiat kerätyistä tiedoista. Opettaja päättää, tuleeko luokan kanssa esimerkiksi keskustella jostakin esille nousseesta aiheesta, Kasanen selvittää.

Päiväkohtainen kartoitus haastaa vanhat kyselyt

Kasanen kumppaneineen tunnisti muutama vuosi sitten koulujen ja oppilaitosten tarpeen saada ajankohtaista tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista. He tunnistivat myös tilastollisen puutteen: oppilaiden tunnelmien ja heidän arkensa olosuhteiden korreloimista oppimiseen ja tuloksiin ei tutkittu, ainakaan riittävän tiheällä seulalla. Oppimista ja oppilaitosten toimintaa oli tähän asti tarkasteltu vain harvavälisillä kyselyillä. Arvosanat ja Pisa-tulokset toki kertoivat jotakin, mutta näiden rinnalla oli mittava tutkimus- ja markkinarako.

Suomalainen koulutus ja hyvät Pisa-tuloksemme tunnetaan maailmalla. Oli luontevaa tuottaa digitaalinen ratkaisu taustoittamaan hyvinvoinnin ja oppimisen korrelaatiota.

– Suomalainen koulutus ja hyvät Pisa-tuloksemme tunnetaan maailmalla. Oli luontevaa tuottaa digitaalinen ratkaisu taustoittamaan hyvinvoinnin ja oppimisen korrelaatiota. Nuorten hyvinvointi on kansainvälisesti yhteinen haaste, joten ratkaisullamme on hyvät mahdollisuudet lyödä läpi myös maailmalla. Se soveltuu joustavasti kansainväliseen käyttöön, Kasanen sanoo.

Taustalla osaava koulutusalan tiimi

Kasasen tausta on liikkeenjohdon konsultoinnissa, mutta School Dayn tiimissä ja taustaverkostossa on koulutusalan osaamista oppilaitoksista yliopistotasolle. Yrityksen varatoimitusjohtaja, myynnistä ja kansainvälistymisestä vastaava Sampo Lokki toimi aiemmin Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun apulaisrehtorina. Taustavaikuttajana sovelluksen kehitysvaiheessa toimi muun muassa Tampereen yliopiston professori Anne Konu, joka on väitellyt oppilaiden hyvinvoinnista koulussa.

– School Day -ohjelmisto on kehitetty yhdessä kokeneitten opettajien kanssa. Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyömme on tiivistä erityisesti Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksen ja professori Katariina Salmela-Aron tutkimusryhmän kautta. Kehitämme palvelua saamamme palautteen pohjalta jatkuvasti. Vastaavaa järjestelmää ei ole muualla maailmassa, Sampo Lokki kertoo.

Tavoitteena kansainvälinen menestystarina

Mika Kasasen mukaan yrityksen tavoitteena oli alusta lähtien nopea kansainvälistyminen ja vahvojen yhteistyökumppanuuksien luominen. Yritys on saavuttanut tavoitteitaan kiitettävästi. Latinalainen ja Pohjois-Amerikka sekä Australia olivat jo varhaisessa vaiheessa yrityksen tavoittelemia suuria markkina-alueita, ja se on saavuttanut niissä jalansijaa. Kumppaniverkostoon puolestaan kuuluvat Helsingin yliopiston kautta Stanford University, Beijing Normal University ja Stevens Institute of Technology.

– Kevään koronavirusaika oli meille ponnistuslauta etäopetukseen siirtymisessä, ja pääsimme juuri siihen aikaan osaksi Microsoftin Teamsia. Sovellusta on mahdollista käyttää suoraan Teamsissa. Siellä toimii myös opettajille tarkoitettu ohjelman Insights-palvelu, joten kerättyyn dataan voi siirtyä suoraan Teams-alustassa, Kasanen mainitsee.

School Dayn onnistunut vientitoiminnan käynnistäminen kuvastaa hyvin Suomen palveluviennin myönteistä kehitystä laajemminkin.

– Asiakkaista 80 prosenttia on Suomessa, 20 prosenttia ulkomailla. Ohjelmistosta ovat ulkomailla olleet kiinnostuneita kansainväliset yksityiset kouluketjut ja yksityiset koulut. Meillä on tässä vaiheessa noin sata asiakasta, jotka koostuvat kaupungeista ja yksittäisistä kouluista. Sovelluksen käyttäjiä on kaikkiaan noin 20 000.

School Dayn onnistunut vientitoiminnan käynnistäminen kuvastaa hyvin Suomen palveluviennin myönteistä kehitystä laajemminkin. Jo noin kolmannes Suomen bruttoviennin arvosta tulee palveluista, ja palveluviennin suurimmat tulovirrat koostuvat nykyisin tieto- ja viestintäteknologian palveluista sekä rojalteista ja lisenssimaksuista. Digitaaliset alustat ovat suomalaisen teknologisen osaamisen vahvuusaluetta, ja koronakriisistä toivuttaessa niiden ja muiden digiratkaisujen kysyntä todennäköisesti kasvaa entisestään. Paltan arvion mukaan palveluviennillä on potentiaalia kasvaa viennin uudeksi kivijalaksi. Viime vuosien kehityksen valossa palveluviennin arvo ylittäisi tavaraviennin arvon laskennallisesti vuonna 2033.

Uudet sovellukset yksittäisen oppilaan ja opettajan avuksi

School Dayn tärkeä rahoittajakumppani on alusta lähtien ollut Business Finland. Yritys on saanut lisäksi rahoitusta sijoitusten muodossa, esimerkiksi oppimisen kehittämiseen keskittyvän Sparkmind vc:n kautta ja Lifeline Venturesin kautta, jolle puolestaan School Day oli ensimmäinen opetusalan kohdeyritys.

– Suunnitelmissamme on tehdä lisärekrytointeja ja kehittää ohjelmistoja edelleen. Meiltä on toivottu sovellusta, jonka avulla yksittäiset oppilaat voisivat turvallisesti kertoa ongelmistaan. Tämä voisi tarkoittaa sovelluksen jatkokehittämistä esimerkiksi siten, että opettajat voisivat itse tehdä tarkempia kyselyjä sovelluksen sisällä. Työn alla on jo opettajille tarkoitettu oma sovellus, joka kartoittaa heidän hyvinvointiaan, Kasanen kertoo.

School Day Oy

  • Perustettu vuonna 2017
  • Kahdeksan henkilön tiimi
  • Toimipaikka Helsinki, tytäryhtiö New Jerseyssä
  • Liikevaihto vuonna 2019: 235 000 euroa

Teksti: Liisa Joensuu

Pysy ajan tasalla kiinnostavista yritystarinoista sekä palvelualoja ja työmarkkinoita koskevista aiheista, seuraa meitä sosiaalisen median kanavissamme TwitterissäLinkedInissä, Instagramissa ja Facebookissa sekä liity neljä kertaa vuodessa ilmestyvän uutiskirjeen tilaajaksi