Palvelus Suomelle – viestimme hallitukselle

#PalvelusSuomelle

Suomi on monessa maailman huippua, mutta pystymme vielä parempaan. Pitämällä huolta uudistuvista palveluista varmistamme, että Suomi on tuleville sukupolville entistä parempi maa. Se on palvelus Suomelle.

Kun palvelualat menestyvät, Suomi menestyy

Palvelualojen merkitys taloudellemme on läpi 2000-luvun kasvanut ratkaisevasti. Tänä päivänä palvelualat tuottavat merkittävän osan, jo yli 40 prosenttia, Suomen BKT:stä ja muodostavat lähes kolmanneksen viennistämme.

Yksityiset palvelut ovat Suomen suurin työllistäjä ja myös valtaosa uusista työpaikoista syntyy palvelualoille.

Palvelualojen kenttä on laaja ja koskettaa jokaista suomalaista. Palveluita ovat muun muassa liikenne- ja logistiikkapalvelut, tekniset palvelut, viihde, digitaaliset palvelut, media- ja viestintäalat, vartiointi, konsultointi, kulttuuri ja urheilu.

Elämme maailmassa, jossa palveluiden merkitys tulevaisuudessa korostuu entisestään. Palvelualoilla luodaan ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja varmistetaan myös kotimaassa niin huoltovarmuus kuin yritysten ja ihmisten arjen sujuvuus.

Suomi on monessa maailman huippua, mutta pystymme vielä parempaan. Pitämällä huolta uudistuvista palveluista varmistamme, että Suomi on tuleville sukupolville entistä parempi maa. Paltan kasvuratkaisut kertovat, miten tämä saavutetaan.

Kasvuratkaisu #1

Palveluille kannustava kasvuympäristö

Suomi menestyy palveluiden avulla. Epävarmassa maailmassa Suomen tulee luoda palvelualoille vakaa kasvuympäristö ja minimoida politiikkariskit. Näin varmistamme, että Suomi on houkutteleva valinta kansainväliselle pääomalle, sijoittajille, osaajille ja uudistuville yrityksille.

Kilpailemme yhä useammin globaalisti yritysten investoinneista ja kansainvälisistä osaajista. Siksi palvelualojen työpaikkojen ja innovaatioiden syntyminen Suomeen edellyttää kannustavaa kasvuympäristöä.

Kasvuratkaisu #2

Palvelut tarvitsevat ihmisiä

Palvelualat työllistävät: lähes viidesosa suomalaisista tekee päivittäin työtä tuottaakseen palveluita niin suomalaisille ihmisille ja yrityksille kuin vientiin ulkomaille. Ihmiset ja osaaminen varmistavat palvelualojen tulevaisuuden.

Työvoiman määrän vähentyessä on tärkeää, että jokaiselle Suomessa asuvalle on kaikissa tilanteissa kannattavaa tehdä työtä tai yrittää. Suomen on oltava houkutteleva maa myös ulkomaalaisille osaajille työn perässä muuttamiseen, yrityksen perustamiseen tai sijoittamiseen.

Kasvuratkaisu #3

Tuottavuus kasvuun digitalisaatiolla

Digitalisaatio on laajentanut palveluiden markkinat maailmanlaajuisiksi. Kriisit ovat vauhdittaneet palvelumarkkinoita entisestään ja kilpailu globaaleilla markkinoilla on kiristynyt.

Suomalaisella osaamisella, luovuudella ja innovaatioilla on valtava kasvupotentiaali maailmalla. Se on osattava hyödyntää.

Suomi elää viennistä ja yhä useammin palveluviennistä. Viennin monipuolistaminen ja tuottavuuden parantaminen vahvistavat hyvinvointimme taloudellista perustaa.

Kasvuratkaisu #4

Puhtaampi ympäristö palveluilla

Palvelut ovat ilmastoteko. Palvelualat luovat ratkaisuja ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi ja luonnonvarojen säästämiseksi. Moniin muihin toimialoihin verrattuna palvelualat tuottavat moninkertaisen hyvinvoinnin syntyviin päästöihin nähden. Palvelut ovat vahva kumppani esimerkiksi teollisuudelle ja rakentamiselle niiden etsiessä ilmastoystävällisempiä tuotanto- ja toimintatapoja.

Tuoreimmat uutiset