Ajankohtaista

Ajankohtaista Paltan vaikuttamistyössä

Tällä sivulla kerromme lisää parhaillaan meneillään olevista keskeisistä Paltan vaikuttamisen hankkeista pääteemoihimme liittyen.

EU:n elpymisrahoilla Suomi digitalouden ja vihreän liikenteen globaaliksi edelläkävijäksi 

Niin Suomessa kuin koko Euroopan unionissa ssa valmistellaan parhaillaan EU:n koronaelpymisrahojen käyttöä. Suomen hallitus on linjannut, että EU:n elpymisrahoitus käytetään kestävän kasvun ohjelman painopisteiden mukaisesti muun muassa digitalisaation vahvistamiseen, talouden vihreään siirtymään, Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn turvaamiseen sekä koulutus-, tutkimus ja innovaatiotoimintaan.  

Paltan esitys elpymisrahojen käytöstä

Paltan mukaan elpymisrahat tulee käyttää laajoihin digiuudistuksiin, tki-rahoituksen lisäämiseen ja kohdentamiseen palvelualoille sekä raideliikenteen sähköistämiseen ja nopeuttamiseen. Elpymisrahat tulee käyttää aidosti uudistaviin, kokoluokaltaan mittaviin ja vaikuttaviin hankkeisiin. Tuen pirstaloituminen on estettävä.

Tukea yrityksille koronasta selviämiseen

Vaikutamme Paltana aktiivisesti siihen, että kaikki mahdollinen tehdään, jotta Suomen talous ja palvelualojen yritykset selviävät epidemiasta mahdollisimman pienin pysyvin vahingoin. Olemme osallistuneet aktiivisesti muun muassa yritysten kustannustuen kehittämiseen, turvallisen työn, asioinnin ja matkustamisen edistämiseen ja yritysten digiloikan tukemiseen korona-aikana.

Tuoreimmat uutiset aiheesta

Kaikki uutiset

Tatu Rauhamäki

Johtaja, Elinkeinopolitiikka

Yksikön johtaja

tatu.rauhamaki@palta.fi