Paltan työehtosopimukset

Paltan vastuulla noin 150 työehtosopimusta

Palta neuvottelee Suomessa noin 150 työehtosopimusta eri palvelualoille. Määrä on noin puolet kaikista Suomessa sovellettavista työehtosopimuksista. Keskeisiä sopimusalojamme ovat mm. ICT-ala, rahoitusala, vakuutusala, vartiointiala, rautatieala, ilmailuala, postiala, taloushallintoala sekä sisältöalat.

Paltan tavoitteena on neuvotella työehtosopimuksia, jotka edistävät palveluyritysten kilpailukykyä, kansantalouden kasvua ja työllisyyden paranemista sekä lisäävät paikallista sopimista.

Alta löydät neuvottelemamme yleissitovat työehtosopimukset sekä osan normaalisitovista työehtosopimuksistamme.

Paltan neuvottelemat yleissitovat ja normaalisitovat työehtosopimukset (pl. yrityskohtaiset työehtosopimukset)

Työkeskuksia ja sosiaalisiksi yrityksiksi muuttuneita työkeskuksia koskeva työehtosopimus on lakkautettu. Työehtosopimuksen viimeinen voimassaolopäivä oli 31.1.2023

Neuvottelut

Seuraa työmarkkinaneuvottelukierrosta sivuillamme.

Neuvottelut