31.08.2023 -

Harjoittelu Paltan työmarkkinayksikössä antoi valmiuksia monenlaiseen työnkuvaan, Jessika Silfvast kertoo

, ,

Oikeustieteen opiskelija Jessika Silfvast on työskennellyt marraskuusta 2022 eli kymmenen kuukautta Paltan työmarkkinayksikössä harjoittelijana. Jessika on lähes valmis oikeustieteen maisteri Lapin yliopistosta, ja aiempaa työkokemusta hänellä on asianajotoimistosta ja poliisista.

Millaista harjoittelu Paltassa oli ja mitä eväitä siitä sai omalle urapolulle? Jessikan harjoittelujakso on päättymässä elokuun lopussa, joten kysyimme hänen kokemuksiaan ja tunnelmiaan harjoittelusta – ja tietysti vinkkejä tuleville harjoittelijoille.

Miten päädyit hakemaan Paltaan?


– Halusin saada lisää työkokemusta, joka olisi erilaista aiempaan kokemukseeni verrattuna. Työoikeus on yksi minua kiinnostava oikeudenala ja työehtosopimustoiminta oli minulle vierasta, joten ajattelin työskentelyn Paltassa antavan uutta näkökulmaa työoikeuteen ja omaan urapolkuun.

Millaisia tehtäviä harjoitteluaikasi Paltassa on sisältänyt?


– Neuvontaa jäsenyrityksille työoikeusliitännäisissä kysymyksissä sekä sähköpostitse että puhelimitse, käännöstöitä, selvitysten, asiakirjojen ja muiden materiaalien laatimista, kokousmuistiinpanojen kirjaamista ja sopimuskommentointia. Pääsin tutustumaan keväällä myös valtakunnansovittelijan toimistoon ja toimintaan.

– Parasta työssä on ehdottomasti ollut itse jäsenneuvonta ja työyhteisö. Kun työskentelee yritysten konkreettisten pulmatilanteiden parissa, niin siinä oppii samalla itse paljon ja törmää hyvin monenlaisiin tilanteisiin. Työyhteisöstä puolestaan täytyy sanoa, että työilmapiiri ja tiimihenki on täällä erinomaista.

Mitä olet oppinut täällä työskennellessäsi?


– Paljon sellaista, mitä ei opi yliopistossa. Esimerkiksi juridisten asioiden ilmaisua ei-juristille ymmärrettävässä ja selkeässä muodossa, sopimuslukutaitoa sekä tietysti uutta omista vahvuuksista ja itsestäni.

Miten kuvailisit työskentelyä Paltassa tuleville harjoittelijoillemme?


– Paltassa omiin työtehtäviin on päässyt vaikuttamaan oman kiinnostuksen ja osaamisen mukaan. Itselläni oli esimerkiksi myös tietosuojaan liittyviä työtehtäviä, koska minulla oli niistä jonkin verran aiempaa kokemusta ja olin kiinnostunut tietosuojaan liittyvästä juridiikasta.

– Työn luonteen vuoksi työssä pääsee seuraamaan, minkälaisia työoikeusliitännäisiä haasteita yritykset kohtaavat liiketoiminnoissaan ja etsimään niihin ratkaisuja. Harjoittelijanakin on mahdollista hoitaa itse jäsenneuvontaa alusta loppuun sen sijaan, että tekisi vain osuuden selvitystyöstä tietämättä asiakokonaisuutta, johon selvitystä on tehty. Tämä on erittäin kehittävää ja antoisaa, koska tällainen työtapa valmistaa parhaiten työelämään – onhan kokonaisuuden hahmottaminen aina tärkeää.

– Paltassa työoikeudesta kiinnostunut pääsee takuuvarmasti syventämään osaamistaan ja ansaittu työkokemus antaa valmiuksia monenlaiseen työnkuvaan tulevaisuudessa. Työ laajentaa ja monipuolistaa omaa juridista ajattelua ja ennen kaikkea työssä pääsee tutustumaan työehtosopimusten maailmaan aitiopaikalta. Lisäksi työyhteisö Paltassa on tiivis ja kannustava. Työkavereilta ja esihenkilöltä saa palautetta omasta työstä ja sparrausapua on aina saatavilla joko kasvotusten toimistolla tai vaikkapa puhelimitse.

Millaisia ominaisuuksia harjoittelijalla mielestäsi tässä työssä tulisi olla?


– Ehkä päällimmäisenä mieleeni vaadittavista ominaisuuksista tulee rohkeus, rauhallisuus, halu oppia ja kehittyä, priorisointikyky sekä ratkaisukeskeisyys. Rohkeutta tarvitaan jo sen vuoksi, että yhteydenottoja voi tulla puhelimitsekin. Englanninkielentaito on tärkeää, koska osa jäsenistöstä on vieraskielistä ja yhteydenottoja saattaa tulla myös ulkomailta.