17.05.2021 -

Puheenvuoro: Kiertotalous tarjoaa palvelualoille kannattavan kasvualustan, sanoo Sitran Mari Pantsar

, ,

Paltan Puheenvuoro-sarjassa kuullaan kiinnostavien ihmisten näkemyksiä ajankohtaisista aiheista. Kestävyysratkaisuista Sitrassa vastaava johtaja Mari Pantsar katsoo kiertotalouden tarjoavan palvelualojen yrityksille mahdollisuuden kehittää uutta ansaintalogiikkaa ja innovatiivisia liiketoimintamalleja.

Kiertotalouden idea on pitää tuotteet ja materiaalit mahdollisimman pitkään käytössä ja säästää neitseellisiä raaka-aineita. Samalla kun ympäristön kantokyky on riippuvainen siitä, että yritykset omaksuvat kestävät toimintatavat ja tekevät kiertotaloudesta aidosti totta, kiertotalous puolestaan tarjoaa niille uusia mahdollisuuksia.

Mari Pantsar innostaa palveluliiketoiminnan harjoittajia havahtumaan ekologiseen haasteeseen ja keskeiseen rooliinsa kiertotalouden kehittäjinä. 

– Palveluliiketoiminta on päästöjen vähentämisessä ratkaisevassa asemassa. Kiertotalouden tuloksellisuus ja kasvu perustuvat pitkälti siihen, että tuotteiden elinkaarta pidennetään palveluja kehittämällä. Maailmanmarkkinat huutavat kestäviä ratkaisuja. Haastan kaikkia yrityksiä miettimään, miten ne voivat käyttää materiaaleja ja tuotteita mahdollisimman tehokkaasti sekä vähentää jätteen määrää toiminnassaan ja suunnitella tuotteet kierrätettäviksi.

”Kiertotalouden tuloksellisuus ja kasvu perustuvat pitkälti siihen, että tuotteiden elinkaarta pidennetään palveluja kehittämällä.”

Yrityksen pärjääminen markkinoilla edellyttää paitsi kiertotalouden periaatteiden sisällyttämistä liiketoimintaan, myös valmiutta ajatella koko liiketoimintaa uudella tavalla. Se sisältää niin suuria mahdollisuuksia, että Sitra näkee yritysten kassavirtojen mahdollisesti pulppuavan jatkossa kiertotaloudesta.

Kokeiluilla pohjaa kasvulle

Pantsarin mukaan on vain kekseliäisyydestä kiinni, mitä uusia palveluita yritys voi tarjota asiakkailleen. Liiketoimintamalleja kannattaa käydä läpi ja kokeilla asioita ensin pienimuotoisesti. Jos kokeilu tuottaa tuloksia, sitä kannattaa laajentaa ja lopulta kenties siirtyä uuteen liiketoimintamalliin.

– Tuotteiden halutaan olevan kestäviä ja pitkäaikaisessa käytössä. Niitä tulee voida vuokrata, lainata, jakaa ja kierrättää. Niitä huolletaan ja korjataan. Tuote tulee voida myös palauttaa välittäjälle tai valmistajalle raaka-aineen uudelleenkäyttöä varten. Kaikessa tässä tarvitaan palvelujen tuottajia.  

Uusia palvelumalleja tarvitaan laajasti

Uusia liiketoimintamalleja ovat esimerkiksi tuotteen tarjoaminen palveluna tai palvelun tarjoaminen tuotteen sijaan. Ehkä omakotiasuja ei ostakaan ruohonleikkuria, vaan se tuodaan hänelle lainaksi. Tai nurmi käydään leikkaamassa palveluna.

Kasvavia mahdollisuuksia tuo myös liiketoiminta, joka perustuu tuotteiden elinkaaren pidentämiseen kuten huoltamiseen ja korjaamiseen.

– Asiakkaat antavat yhä enemmän arvoa ekologisuudelle. Siksi yritysten on syytä kehittää kestäviä tuotantotapoja, hyödyntää uusiutuvaa energiaa sekä kasvattaa uusiutuvien ja kierrätettävien materiaalien käyttöä.

Jakamisalustoja ja vuokraustoimintaa

– Suuria mahdollisuuksia tarjoavat myös erilaiset digitaaliset jakamisalustat, joiden avulla tuotteita vuokrataan, jaetaan ja käytetään uudelleen. Palveluna voidaan ratkoa myös tuotteiden ja raaka-aineiden takaisinkeräys ja hyödyntäminen uudelleen.

– Monet suomalaiset yritykset ovat jo oivaltaneet kiertotalousajattelun mahdollisuudet. Viime kesän hitti oli Skipperi-veneiden vuokraaminen. Partioaitta puolestaan vuokraa retkeilyvälineitä. Telttaa ja keitintä ei tarvitse ostaa, jos retkeilee kerran vuodessa. Jokainen yritys voisi miettiä, voisiko se vuokrata tuotteitaan tai toimia joidenkin tuotteiden välittäjänä.

”Suuria mahdollisuuksia tarjoavat erilaiset digitaaliset jakamisalustat.”

Niin urheiluvälineitä kuin lasten vaatteita on ollut jo pitkään mahdollista vuokrata. Polkupyöriä ja autoja sekä vuokrataan että tarjotaan yhteiskäyttöön. Näkyvä esimerkki kestävästä liikkumisesta ovat kaikkien käytettävissä olevat kaupunkipyörät.

– Itse tein henkilökohtaisen ekologisen valinnan myymällä autoni ja alkamalla suosia polkupyöräilyä. Tarvittaessa käytän taksia, logistiikkapalvelua. Se tulee omaa autoa halvemmaksi ja työllistää ihmisiä.

Kannustimia edistämään uutta liiketoimintaa

Sitra on ylläpitänyt Kiertotalouden kiinnostavimmat -listaa vuodesta 2017 rohkaisuksi kaikille yrityksille, ja listalla on yli 100 erilaista yritysesimerkkiä. Kiertotalous on viime vuosien aikana noussut Suomessa yksittäisten edelläkävijöiden toiminnasta tuhansien yritysten bisnekseksi.

Maailman mittakaavassa jakamistalous on kasvanut merkittävästi. Se globaalin arvon arvioidaan yltävän 335 miljardiin dollariin vuoteen 2025 mennessä, kertoo the Center for Global Enterprise CGE.

Yritykset tarvitsevat Pantsarin mukaan kiertotalouteen siirtymisessä mielekkäitä kannustimia, etenkin kun Suomi tavoittelee edelläkävijän asemaa kiertotalouteen siirtymisessä. Kannustimia voisivat olla esimerkiksi hyötytuet, joita voitaisiin ottaa käyttöön haittatukien sijaan. Hyötytuilla kannustettaisiin innovatiivisuuteen.

Yritykset tarvitsevat kiertotalouteen siirtymisessä mielekkäitä kannustimia.

– Suomella on hyvät mahdollisuudet olla kiertotalouden edelläkävijä.  Olemme jo tehneet ensimmäisenä maana maailmassa kiertotalouden tiekartan, ja kiertotalouden strategisessa ohjelmassamme on kunnianhimoisia tavoitteita. Uusien liiketoimintamallien kehittymiseen vaikutetaan direktiiveillä, lainsäädännöllä, standardeilla ja yritystuilla. Valtion olisi hyvä antaa signaali toivotusta suunnasta siten, että yritykset lähtisivät kehittämään toimintaa omasta halustaan. Business Finland ja muut rahoituskanavat voisivat nykyistä laajemmin olla mukana siinä, että yrityksillä olisi mahdollisuus hakea kokeiluille rahoitusta.

Pantsarin mainitsema tiekartta on Sitran johdolla laadittu julkaisu ”Kierrolla kärkeen – Suomen tiekartta kiertotalouteen 2016–2025”. Sitä päivitettiin vuonna 2019, jolloin ilmestyi ”Kriittinen siirto – kiertotalouden tiekartta 2.0”.

Päästövähennyksiä palveluilla – tervetuloa kuulemaan palveluiden roolista ilmastonmuutoksen hillinnässä ke 2.6. klo 9!

Millaiset ovat palvelualojen ilmastovaikutukset? Millaisilla ratkaisuilla palvelualat pienentävät asiakkaidensa kasvihuonekaasupäästöjä? Millainen on kiertotalouden rooli tässä?

Tervetuloa kuulemaan aiheesta lisää Paltan järjestämään webinaariin keskiviikkona 2.6. kello 9! Webinaarissa julkaistaan Paltan tuore selvitys alojen hiilijalanjäljestä ja -kädenjäljestä. Luvassa on yritysten inspiroivia esimerkkejä asiakkaiden päästöjen vähentämiseksi sekä tietoa palvelualojen ilmastotyön näkymistä tulevaisuudessa. Avauspuheenvuoron pitää ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Ilmoittaudu mukaan

Palveluilla on keskeinen rooli ilmastoratkaisuissa

Palta tukee hallituksen asettamaa tavoitetta hiilineutraalista Suomesta vuoteen 2035 mennessä. EU:n ilmastotoimet on rakennettava siten, että koko unioni saavuttaa hiilineutraaliuden viimeistään 2050 mennessä. Palta on sitoutunut uudistamaan EU:n ja Suomen ilmastopolitiikkaa ja työskentelemään maailman keskilämpötilan nousun rajoittamiseksi 1,5 asteeseen.

Lue lisää ilmastotyöstämme sekä Paltan Ilmastolinjauksesta

Teksti Liisa Joensuu
Kuva: Sitra / Miikka Pirinen