16.12.2022 -

On sekä yksilön että organisaation etu, jos työntekijä syventää osaamistaan

, ,

Tehdään finanssialasta Suomen paras työpaikka 2030 -juhlaseminaarissa 12.12.2022 kokoonnuttiin kuulemaan puheenvuoroja finanssialan nykytilanteesta ja tulevaisuudesta: mm. kansainvälisen vakuutusyhtiön kestävyystoimista sekä digitalisoituvan finanssialan erityiskysymyksistä. Seminaari huipensi FinanssiTYÖ 2030- ja Vakuuttava työ 2030 -hankkeet, jotka vuoden kuluessa ovat olleet käynnissä Finanssialan, Palvelualojen työnantajat Paltan, Ammattiliitto Pron, Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n sekä alan yritysten yhteistyönä.

Tapahtuman paneelikeskustelussa olivat mukana Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell, Aalto EE:n toimitusjohtaja Tom Lindholm, FIOS-toimikunnan puheenjohtaja ja johtaja Danske Bankista Riikka Ristola sekä Haaga-Helian finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelman alumni Anssi Enroth.

Paneelikeskustelijat Juha Beurling-Pomoell, Tom Lindholm, Anssi Enroth ja Riikka Ristola.

– Tarve jatkuvalle oppimiselle on suurempi kuin koskaan. Organisaatiot ovat täynnä ihmisiä, joilla on intohimoa oppia lisää. Tämä on erinomaista ja kannatettavaa, ja organisaation kannattaa rohkaista ihmisiä syventämään osaamistaan, kiteytti Tom Lindholm jatkuvan oppimisen tulevaisuuden Suomessa.

Riikka Ristola muistutti, että osaamisen kehittämiseen ja työn ohella opiskeluun on tulossa isoja poliittisia muutoksia.

– Vaalit ovat nurkan takana: finanssitoimialan tavoite on, että koulutukseen luotaisiin järjestelmä, jossa tutkintojen rinnalla tarjottaisiin pieniä moduuleita, joilla voi ketterästi kouluttautua työn ohella.

Anssi Enroth totesi, että osaamisen ja työllistymisen kehittäminen on tärkeää myös alalle tuleville, ei vain alalla oleville.

– Itselläni harjoittelupaikan saamisessa kesti kohtuuttoman kauan, vaikka keskiarvoni on erinomainen. Tästä syystä on hienoa, että osa firmoista, muun muassa pankit, ovat lähteneet yhteistyöhön oppilaitosten kanssa helpottamaan opiskelijoiden ja valmistuneiden ensimmäisen työpaikan saamista.

Muistetaan asiakas


Aalto EE:n Lindholm muistutti, että osaamisesta ja henkilöstön koulutuksesta puhuttaessa ei saa unohtaa asiakasta.

– Toimialalla katse helposti kääntyy sisäänpäin. Mietitään toimialan sääntelyä ja miten se eroaa muista, mutta asiakkaat unohtuvat. Jotta on työelämä, pitää olla myös ne asiakkaat. Osaamista tarvitaan toimialan sisäiseen kanssakäymiseen, mutta myös asiakkaiden kanssa toimimiseen.

Lindholmin näkemystä haastoi finanssityön ja osaamisen toimikunnan puheenjohtaja Ristola.

– Pankeissa ja vakuutusyhtiöissä asiakas on aina ollut keskiössä. Sääntelyssä on lähes aina kyse siitä, että asiakkaan kanssa asiat toimivat fiksusti ja turvallisesti – koko toimiala ja sen sääntely on asiakaskeskeistä, mutta ongelmia saattaa tulla, jos alan yritykset eivät osaa vuorovaikuttaa eri kanavissa niin hyvin kuin toivoisimme.

Huomioiko osaamiskeskustelu kaikki?


Juha Beurling-Pomoell totesi, että erilaiset osaamis- ja uudenoppimiskeskustelut käydään usein niiden näkökulmasta, jotka jo osaavat: Miten auttaa niitä, jotka kaikkein eniten apua tarvitsisivat?

– Esimerkiksi minulle netissä olevat palvelut ovat täydellisiä – en minä mihinkään konttoriin haluaisikaan mennä asioita hoitamaan. Näin asian toisen puolen, kun avustin nuorta elämänsä kuntoon saamisessa. Nuorella ei ollut passia, ei pankkitunnuksia, ja henkilöllisyyden todentamiseksi jonotimme pakkasessa konttoriin, jonka jono kiemurteli kadulle asti. Samassa tilanteessa on myös moni ikäihminen: jos ei osaa käyttää verkkopankkia, ei siinä chattibotitkaan paljon auta.

Beurling-Pomoell myös kiitteli puhelinpalveluita, jotka ottavat esimerkiksi vanhukset hyvin huomioon. Toimiva puhelinpankki on yksi toimiva tapa saada ihmiset palveluiden piiriin.

Tärkeimmät nostot paneelikeskustelusta

  • Organisaatioiden kannattaa rohkaista työntekijöitään syventämään osaamistaan.
  • Oppilaitosten tulisi tarjota tutkintojen rinnalla moduuleita, joilla kouluttautua työn ohella.
  • Osaamiskeskustelussa ei pidä puhua vain huippuosaajista, vaan on muistettava paitsi yhteiskunnan heikoimmat, myös työuransa alkutaipalella olevat sekä asiakkaat.

FinanssiTYÖ2030-kehittämishankkeessa mukana ovat Finanssiala ry, rahoitusalan työmarkkinaosapuolet Palvelualojen työnantajat Palta ry, Ammattiliitto Pro ry sekä Ylemmät toimihenkilöt YTN ry. Hankkeessa vahvistetaan rahoitusalan yritysten ja henkilöstön edellytyksiä uudistaa toiminta- ja työskentelytapojaan. FinanssiTYÖ2030-hanke edistää vuoropuhelua työmarkkinaosapuolten kesken. Vakuuttava työ 2030 -hanke puolestaan syventää vakuutusalalla tehtävän työn tulevaisuutta koskevaa vuoropuhelua. Siinä mukana ovat Ammattiliitto Pro, Palvelualojen työnantajat Palta, Finanssiala ja alan yritykset. Finanssiakatemia on Finanssiala ry:n koordinoima yhteistyöverkosto, joka yhdistää alan työnantajat ja oppilaitokset.