17.02.2023 -

Oppisopimusyhteistyö oppilaitosten ja yritysten näkökulmasta – Aamunavaus-webinaarissamme jaettiin hyviä käytäntöjä ja vinkkejä

Oppisopimusyhteistyö on monella alalla hyvä keino kasvattaa osaavia työntekijöitä alan tehtäviin. Kuinka lähteä oppisopimusyhteistyössä liikkeelle ja mitkä ovat parhaat vinkit onnistuneeseen yhteistyöhön oppilaitosten ja yritysten välillä?

Näistä teemoista keskusteltiin Paltan Aamunavaus-webinaarissa tiistaina 14.2.2023. Tilaisuudessa kuultiin näkökulmia niin oppilaitokselta kuin oppisopimuksia käyttäneeltä yritykseltä. Vierailevina puhujina olivat palvelupäällikkö Terhi Haapaniemi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omniasta sekä Niemi Palvelut Oy:n rekrytoija Tuukka Ryhänen. Keskusteluun johdatteli Paltan johtava asiantuntija Milka Kortet.

Tallenteen webinaarista pääset katsomaan tämän artikkelin lopusta

Oppisopimus sitouttaa – jopa 80 % oppisopimuskoulutettavista jää yritykseen töihin

Oppisopimuskoulutus on käytännönläheinen ja tehokas tapa opiskella. Iso osa, jopa 80 prosenttia Omnian oppisopimuskoulutettavista, jotka suorittavat tutkintonsa loppuun työpaikalla, jäävät yrityksen palvelukseen.

– Oppisopimus ei ole vain nuorten kouluttautumisväylä, vaan oppisopimuksessa opiskelijoiden keski-ikä on Omnialla yli 40 vuotta. Kyseessä on siis hyvä väylä osaamisen päivittämiseen jo työssä olevalle henkilölle, Terhi Haapaniemi taustoittaa.

Oppisopimuksessa opiskelijalle tehdään aina määräaikainen työsopimus, johon kuuluu työsuhde ja työehtosopimuksen mukainen tai alalla yleisesti käytössä oleva palkka. Koulutussopimuksella puolestaan tarkoitetaan työpaikalla tapahtuvaa opiskelua, josta ei makseta palkkaa.

Mitä oppisopimus edellyttää työnantajalta?

Työnantajalla on oltava tarjolla koulutukseen soveltuvia työtehtäviä ja riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeelliset työvälineet sekä ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilöstö. Työpaikalla tulee aina olla myös nimetty vastuullinen työpaikkaohjaaja oppisopimukseen tulevalle koulutettavalle, Terhi Haapaniemi korostaa.

– Oppisopimuksille tulee luoda selkeät prosessit ja vastuuhenkilöt ennen oppisopimuksen aloittamista, sanoo myös Tuukka Ryhänen, joka työssään vastaa rekrytoinneista ja oppilaitosyhteistyöstä Niemi Palvelut Oy:llä.

Niemellä on vuosittain kymmeniä oppisopimuskoulutettavia eri tehtävissä, ja yrityksellä on luotu toimiva prosessi oppisopimusten toteuttamiseen. Jokaisen koulutettavan kanssa pyritään kuitenkin mahdollisimman yksilökohtaiseen ohjaukseen. Tärkeinä elementteinä Ryhänen mainitsee tasaisin väliajoin pidettävät tilannekatsaukset, joita pidetään niin opiskelijan, työyhteisön kuin oppilaitoksenkin kanssa.

Kysyttäessä hyvän työpaikkaohjaajan ominaisuuksista Haapaniemi nostaa esiin vahvan osaamisen lisäksi myös motivaation: ohjaajan tulee tietää omat velvollisuutensa ja oltava halukas ohjaamaan. Ryhänen puolestaan korostaa työpaikkaohjaajan ominaisuuksista ihmiskeskeisyyttä ja pedagogista tapaa katsoa asioita. Niin ikään ohjaajan tulee hyvin olla perillä työpaikan käytännöistä.

– Ohjatessa kuitenkin oppii itse myös aina lisää, Ryhänen muistuttaa.

Mistä aloittaa?

Oppilaitokset tarjoavat yrityksille monenlaista tukea ja apua oppisopimusten suunnittelussa ja käytännön toteutuksessa. Tietoa voi lähteä hakemaan vaikkapa www.oppisopimus.fi– tai www.ohjaan.fi-sivustoilta tai ottaa suoraan yhteyttä lähiseudulla toimivaan oppilaitokseen. Omia oppisopimuspaikkoja voi tarjota sekä etsiä osaajia myös esimerkiksi www.tiitus.fi-palvelussa.

Hyviä keinoja löytää alalle koulutettavia osaajia on osallistua myös eri puolilla Suomea järjestettäviin rekrytointitapahtumiin, jossa pääsee itse paikan päälle tapaamaan potentiaalisia kandidaatteja oman yrityksen palvelukseen.

Kiinnostuitko aiheesta? Katso Aamunavauksen tallenne ja lataa materiaalit alta:

Paltan Aamunavaus-webinaari: Onnistuneen oppisopimusyhteistyön ABC yrityksille

Lataa Aamunavauksen materiaalit