06.02.2023 -

Palvelus Suomelle: Luova palveluvienti vaatii pitkäjänteisyyttä ja osaavia tekijöitä, sanoo Riina Hyytiä

, ,

Luovien alojen rooli Suomen palveluviennissä on merkittävä, ja erilaiset sisällöt pystytään levittämään digitaalisesti entistä laajemmin ja nopeammin maailmalle. Luovalla palveluviennillä on suuri kasvupotentiaali, mutta sen realisoituminen vaatii työtä ja kunnollista tukea.  

Palveluvienti muodostaa Suomen viennin arvosta jo noin kolmanneksen ja on kasvanut 2000-luvun aikana lähes nelinkertaiseksi. Palveluviennillä tarkoitetaan sitä, että suomalaisyritys saa ulkomailta maksun myymästään aineettomasta tuotteesta. Rahaa siirtyy yli maantieteellisten rajojen, mutta kaupan kohteena ei ole tavara vaan palvelu. Dionysos Filmsin toimitusjohtaja Riina Hyytiä kertoo luovan palveluviennin luonteen muuttuneen vuosien saatossa muun muassa digitalisaation kautta.  

– Luovassa palveluviennissä on siirrytty yksittäisistä taiteilijoista laajemman skaalan vientiin. Esimerkiksi elokuva- ja tv-alalla se mitä Suomessa tehdään, on mahdollista levittää helposti koko maailman katsottavaksi kansainvälisten suoratoistopalveluiden kuten Netflixin kautta. 

Audiovisuaalisilla aloilla on tehty yhdessä alan järjestöjen ja valtiovallan kanssa luovan palveluviennin edistämiseksi kasvusopimus, jonka tarkoituksena on vähintään tuplata kansainvälinen myynti. Hyytiä sanoo, että kasvusopimuksella pyritään myös herättelemään niin maan ylintä johtoa kuin suurta yleisöäkin siihen, mitä alan kasvu edellyttää. 

– Luovat alat ovat nopeasti kasvava osa Suomen vientiä suhteessa ulkomaanmyyntiin, mutta ala kaipaa muutakin tukea kuin hymistelyä kasvaakseen kunnolla. Onnistumisilla on myös kumuloituva vaikutus: kun joku tuotanto pääsee maailmalle, on yhä useamman helpompi päästä osaksi vientiä. Kasvusopimuksen tehneet tahot haluavat yhdessä rikkoa lasikattoja ja parantaa kaikkien onnistumismahdollisuuksia. 

Avainasemassa maailman seuraaminen 

Dionysos Filmsin näkyvimpiä onnistumisia palveluviennissä ovat olleet esimerkiksi Netflixille myyty Karppi-rikossarja (eng. Deathwind), sekä täysin Karpista poikkeava, nuorille suunnattu e-urheilumaailmasta kertova Nörtti: Dragonslayer666

Yksiselitteistä menestyksen reseptikirjaa luovaan palveluvientiin ei Riina Hyytiällä ole antaa, mutta hän kannustaa seuraamaan maailmaa ja sen ilmiöitä uteliaasti. Näin voidaan saada kiinni siitä, mikä ihmisiä tällä hetkellä kiinnostaa. Tämä on ensiarvoisen tärkeää luovalle palveluviennille, sillä se mikä toimii, liikkuu vahvasti ajassa.  

– Onnistumisten taustalla on aina ns. hiljaisten signaalien lukutaitoa eli luotaamista ja analysointia siitä, mistä maailma puhuu tai tulee puhumaan. Hiljainen signaali voi olla myös oma kiinnostus johonkin aiheeseen, sillä hyvin harvoin ollaan tilanteessa, jossa olisi itse ainoa asiasta kiinnostunut. 

Hyytiälle tärkeä havainto on ollut se, että ihmiset ovat kansalaisuudesta riippumatta loppujen lopuksi hyvin samankaltaisia. Suomessa hyvin toimivat sisällöt toimivat siis todennäköisesti myös maailmalla hyvin. Sisällön kehittelyyn kannattaa jaksaa panostaa kunnolla, sillä vienti on siitä hyvin riippuvaista. 

– Voimme hyvin kertoa omia uniikkeja tarinoitamme maailmalle, kunhan sisältö ei ole jäänyt ontoksi. Erityisen hyvin toimivat inhimilliset tunteet ja selkeä tarinan rakenne, Hyytiä sanoo. 

– Yksi tämän alan erityispiirteistä on se, että lopputuote on aina julkinen, ja kilpailijoiden työt ovat kaikkien nähtävillä. Tätä olemassa olevaa materiaalia kannattaakin analysoida ja pohtia sen kautta, minkälaiset tarinat matkustavat ja kiinnostavat kansainvälisesti.  

Maailmalle kannattaa Hyytiän mukaan lähteä myös silloin, kun ei ole mitään myytävää. Voimakkaasti verkostoituneella alalla on tärkeää rakentaa luottamusta pitkäjänteisesti ja tehdä itseään tunnetuksi, sillä palveluvienti on osaltaan myös luottamuksen myyntiä ja arvostussuhteen ylläpitoa. Onnistuminen vaatii välillä “pidempää kiitorataa”, sillä maailman kanssa tutuksi tuleminen vie aikaa. 

– Polku maailmalle rakentuu tapaaminen kerrallaan. Tällä alalla matkaa on tehty jo monta vuotta, ja kasvusopimuksella yritetään ottaa imuun myös ne, jotka eivät ole vielä rikkoneet omaa lasikattoaan. 

Osaajat ovat luovan palveluviennin perusta 

Palvelualoilla yritysten kasvua hankaloittaa tällä hetkellä pula osaavasta työvoimasta. Toukokuussa 2022 julkaistun Palvelualojen osaajabarometrin mukaan osaavien työntekijöiden rekrytointi on haastavaa jopa joka toiselle palveluyritykselle. Osaajapula vaivaa myös elokuva- ja tv-alaa, sillä tarve osaaville tekijöille on viime vuosina kasvanut nopeasti.  

– Tv-sarjatuotanto elää tällä hetkellä eräänlaista kultakauttaan, sillä kanavat ovat nostaneet kuvattavien sarjojen määrää, ja Suomeen tulee myös aiempaa enemmän ulkomailta johdettuja projekteja. Vaikka nämä “ruuhkavuodet” ovat kouluttaneet ja kypsyttäneet paljon hienoja osaajia, kokeneiden tekijöiden määrä ei ole kasvanut samassa suhteessa kysynnän kanssa. Syväksi ammattilaiseksi kun ei kuitenkaan kasveta hetkessä, Hyytiä kertoo. 

Erityisen haastavaa on löytää osaajia taiteellisesti vastaaviin rooleihin, joissa vaaditaan kykyä yhdistää luovan puolen vastuu sekä hyvä johtaminen, tiimin hyvinvoinnin ylläpito ja hyvien työskentelyolosuhteiden varmistaminen. Esimerkiksi tuotantojen aiempaa isommat budjetit ja työryhmät ovat kasvattaneet johtamisosaamisen merkitystä. 

Yhdeksi osaajapulan ratkaisukeinoksi Hyytiä nimeää jatkokoulutukseen panostamisen, jotta osaajat pääsevät paremmin jalostamaan ammattitaitoaan. Ammatillisten valmiuksien kasvattamisen lisäksi jatkokoulutuksen kautta voisi parantaa myös työnjohdollisia valmiuksia. Hyytiä korostaa osaavien tekijöiden tärkeyttä, sillä luova palveluvienti lähtee aina “ruohonjuuritasolta”: lahjakkaista tekijöistä ja taiteilijoista, joilla on jotain annettavaa maailmalle. 

Riina Hyytiän mukaan paras palvelus Suomelle tulevien vuosien aikana olisi saada katse selkeästi kohti tulevaisuutta. 

– Vaikka elämme haastavia aikoja, olisi tärkeä katsoa kohti tulevaisuutta – maapalloa, luontoa, ihmisiä, työpaikkoja, yrityksiä – ja mennä päämäärätietoisesti kohti uusia voittoja.

Palvelus Suomelle: Palveluille kannustava kasvuympäristö

Kilpailemme yhä useammin globaalisti yritysten investoinneista ja kansainvälisistä osaajista. Palvelualojen työpaikkojen ja innovaatioiden syntyminen Suomeen edellyttää kannustavaa kasvuympäristöä. Digitalisaatio on myös laajentanut palveluiden markkinat maailmanlaajuisiksi. Suomalaisella osaamisella, luovuudella ja innovaatioilla on valtava kasvupotentiaali maailmalla. Se on osattava hyödyntää.  

Paltan tavoitteet seuraavaan hallitusohjelmaan sisältävät muun muassa palveluviennin kaksinkertaistamiseen tähtäävän palveluvientiohjelman käynnistämisen sekä rahoitusinstrumenttien kehittämisen tukemaan paremmin luovista sisällöistä syntyvän liiketoiminnan kasvua ja kansainvälistymistä. Myös työelämän tarpeita tukevaan osaamisen kehittämiseen tulee panostaa. 

Lue lisää