08.05.2023 -

Suomen innovaatioekosysteemiä tulee monipuolistaa  

,

Kaupan liitto
Palvelualojen työnantajat Palta

TKI-järjestelmän uudistamisessa on otettava huomioon myös kauppa ja palvelualat. Kauppa ja palvelualat ovat historiallisen voimakkaassa muutoksessa. Kehitystä vauhdittavat erityisesti digitalisaatio ja vihreä siirtymä, jotka muokkaavat yritysten ansaintalogiikoita ja liiketoimintamalleja. Kehityksen myötä alustatalousyhtiöiden rooli kasvaa, logistiikka- ja matkaketjut yhdistyvät sekä käytettyjen tavaroiden kauppa yleistyy nopeasti.

Palveluiden tuonti ulkomailta on kasvanut viimeisen vuosikymmenen aikana, joten kauppa ja palvelut eivät ole mitenkään suojassa kotimarkkinoilla digitalisaation ja globalisaation seurauksena.

Murros mahdollistaa myös uutta kasvua. Ekologisesti kestävien tuotteiden ja palveluiden kysyntä lisääntyy maailmalla. Samalla verkkokauppa sekä digitaaliset alustat avaavat mittavat kansainväliset markkinat suomalaisyrityksille. Datan ja digitalisaation vahvemmalla hyödyntämisellä voidaan vahvistaa yritysten kansainvälistä kilpailukykyä sekä lisätä työn tuottavuutta.

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD kehotti joulukuussa julkaistussa maaraportissaan Suomea monipuolistamaan innovaatioekosysteemiään. Raportin mukaan suomalainen innovaatioekosysteemi on pitkälti suurten, tutkimukseen ja kehittämiseen orientoituneiden yritysten ohjaama ja keskittynyt rajatuille toimialoille.

Kansainvälisessä vertailussa suomalaiset pk-yritykset ovat aliedustettuina varsinkin soveltavassa tutkimustoiminnassa, joka on erityisen tärkeää innovaatioiden kaupallistamisessa, raportissa todetaan.

Lähiaikoina suomalaista TKI-järjestelmää ollaan uudistamassa merkittävästi. Seuraava hallitus linjaa TKI- järjestelmän johtamisesta ja lisärahoituksen kohdentumista. Myös Business Finlandin toimintaa ollaan uudistamassa.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kohdistamisella vahvemmin kuluttajaliiketoimintaan ja palveluihin olisi mahdollista tukea toimialojen kansainvälistä kilpailukykyä, edistää digitaalista ja vihreää siirtymää sekä lisätä kotimaisia työpaikkoja ja verotuloja. Tuottavuutta on parannettava läpi yrityssektorin. Palveluiden tuottavuus on Suomessa kehittynyt heikommin kuin keskeisissä kilpailijamaissa, kuten Ruotsissa.

Yritykset tarvitsevat panostuksia soveltavaan innovaatiotyöhön sekä uusia, pk-yrityksille sopivia rahoitusmuotoja, jotta TKI-toimintaa harjoittavien yritysten joukko kasvaisi ja laajenisi monipuolisesti eri toimialoille.

Kirjoitus on alun perin julkaistu Talouselämän Tebatissa 29.4.2023. 

Simo Hiilamo toimii edunvalvontajohtajana Kaupan liitossa.
Tatu Rauhamäki on elinkeinopolitiikan johtaja  Palvelualojen työnantajat PALTA:ssa.