08.03.2024 -

Toimintakykyinen tekijä: Satamatyössä henkilöstön liikkumiseen ja hyvinvointiin panostetaan monin eri keinoin

,

Helsingin satamassa ja Etelä-Suomen satamapalvelussa panostetaan siihen, että ihmiset voisivat hyvin. Kummassakin organisaatiossa henkilöstölle tarjotaan erilaisia keinoja liikkumisen ja hyvinvoinnin edistämiseen, jotta jokainen löytäisi itselleen mielekkään tavan.

Helsingin satama on Suomen ulkomaankaupan ja matkustajaliikenteen pääsatama. Helsingin satama luo puitteet niin merimatkailulle kuin rahtiliikenteelle sekä kehittää satamatoimintaa ja sitä tukevia palveluita. Helsingin satamassa työskentelee erilaisilla toimenkuvilla noin 100 henkilöä. Tehtävät vaihtelevat henkilön toimenkuvan mukaan erilaisista asiantuntijatehtävistä sataman eri osissa tehtäviin kunnossapitoon tai toiminnan sujuvuuden ja turvallisuuden seurantaan liittyviin töihin.

– Henkilöstön hyvinvoinnilla on selkeä yhteys siihen, miten ihmiset jaksavat tehdä töitä. Meille on tärkeää tukea henkilöstöämme siinä, että he voivat hyvin ja työtä tehdään turvallisesti, kertoo Helsingin sataman henkilöstöjohtaja Katja Riikola.

Helsingin sataman tytäryhtiö Etelä-Suomen satamapalvelu on Euroopan vilkkaimman ulkomaan liikenteen matkustajasataman suurin alus- ja satamapalveluidentuottaja. Etelä-Suomen satamapalvelun henkilöstön tehtävät liittyvät muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta operatiiviseen satamapalveluun. Tehtäviin kuuluu muun muassa alusten kiinnittämistä ja irrottamista sekä kiinteistön hoitoon ja huoltoon liittyviä tehtäviä.

– Tehtäviä hoidetaan ajoittain äärimmäisissäkin olosuhteissa, joissa myös merellinen ympäristö aiheuttaa työhön omat haasteensa. Äärikuormitus on yleensä hetkellistä – samaan tapaan kuin jos henkilö menisi riuhtomaan painoja kylmiltään kuntosalille. Työntekijöiden tulee olla fyysisesti kunnossa ja henkisesti valppaita, jotta he pystyvät toimimaan mahdollisimman turvallisesti vaihtuvissa sääolosuhteissa, eri vuorokauden aikoina, kertoo Etelä-Suomen satamapalvelun toimitusjohtaja Miika Mandell.

– Tämän takia henkilöstön liikkumisen ja hyvinvoinnin edistämisellä on meillä pitkä historia. Hyvinvointi on myös kytketty strategiaamme, ja se vaikuttaa siihen, miten henkilöstön hyvinvointia johdetaan ja miten siihen panostetaan pitkällä aikavälillä. Meille on tärkeää, että ihmiset voivat hyvin ja huolehtivat itsestään, jatkaa Mandell.

Erilaiset keinot tukevat erilaisia ihmisiä

Helsingin satamassa ja Etelä-Suomen satamapalvelussa liikkumiseen ja hyvinvointiin liittyviä toimenpiteitä suunnitellaan yhdessä henkilöstön kanssa. Erilaisten toimenpiteiden ja etuuksien tarkoituksena on, että jokainen löytäisi itselleen mielekkään tavan liikkumiseen ja oman hyvinvointinsa edistämiseen.

– Liikkuminen ja hyvinvointi kumpuavat ihmisen omasta motivaatiosta, mutta mielestäni on tärkeää, että työnantaja tukee ja kannustaa henkilöstöä tarjoamalla liikkumiseen puitteet ja erilaisia mahdollisuuksia. Esimerkiksi henkilöstölle tarjoamamme liikunta- ja kulttuuriedun jokainen voi käyttää itselleen sopivalla tavalla, kertoo Riikola.

Liikunta- ja kulttuuriedun lisäksi Helsingin sataman henkilöstöllä on mahdollisuus hyödyntää työsuhdepolkupyöräetua. Helsingin sataman pääkonttorilla henkilöstöllä on käytössä kuntosali sekä mahdollisuus hierojakäyntiin. Henkilöstölle on myös vuokrattu Rukalta mökkiä, jossa liikkumista on tuettu laskettelukausikorteilla.

– Tuoreimpana toimenpiteenä kannustamme henkilöstöämme liikkumaan Liikutaan lisää -kampanjalla, jonka aikana henkilöstöllä on käytössään kuntokortit, joihin voi merkitä oman liikuntamääränsä. Kampanjan päättyessä palkitsemme osallistujia, kertoo Riikola.

Etelä-Suomen satamapalvelussa on toteutettu erilaisia liikunnan ja hyvinvoinnin edistämiseen keskittyneitä projekteja.

– Yhtenä projektina olemme esimerkiksi järjestäneet henkilöstölle hyvinvointivalmennusta. Valmennukseen kuului kehonkoostumusmittaus, kuntotestaus ja muita toimenpiteitä, kuten kehon huoltamiseen ja ravintoon liittyvää valmentamista. Projektin aikana hyvinvointivalmentaja lisäsi ymmärrystään työstä ja siitä, millaista valmennusta henkilöstömme tarvitsee. Hän valmensi halukkaita työntekijöitä osittain työn lomassa, kertoo Mandell.

Henkilöstöllä on käytössään myös liikunta- ja kulttuurietu ja työsuhdepolkupyöräetu. Etelä-Suomen satamapalvelun toimenpiteissä on panostettu myös työpaikalla tapahtuvaan liikkumiseen, jolla voidaan samalla ennaltaehkäistä tapaturmia.

”Olemme muun muassa laatineet lämmittelyohjeet yhteistyössä henkilöstön kanssa, ja henkilöstöllä on mahdollisuus hyödyntää taukoja kuntosalilla käymiseen”, kertoo Mandell.

– Lisäksi olemme toteuttaneet erilaisia ratkaisuja työterveyshuollon kanssa, ja esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön vaivojen ehkäisemiseksi tarjoamme henkilöstölle tutustumiskäynnin kiropraktikolle.

Pitkäjänteiset toimenpiteet hyödyttävät sekä työnantajaa että työntekijää

Etelä-Suomen satamapalvelun toimenpiteet henkilöstön toimintakyvyn edistämiseksi ovat saaneet aikaan hyviä tuloksia.

– Olemme pudottaneet sairauspoissaoloprosenttimme kolmannekseen. Myös henkilöstön hyvinvointikyselyisen tulokset ovat noususuuntaisia, ja vastausprosentti on kasvanut. Näillä mittareilla arvioituna aktiiviset toimenpiteet ovat vaikuttaneet siihen, että ihmiset voivat paremmin, työhyvinvointi on parantunut ja sairauspoissaolot ovat vähentyneet, summaa Mandell.

Helsingin sataman kokemukset ja tulokset ovat olleet samansuuntaisia.

– Suoria riippuvuussuhteita on usein hankala vetää, mutta esimerkiksi sairauspoissaoloprosenttimme oli viime vuonna 1,7 %, mikä on hyvin alhainen. Hyvinvointi koostuu monesta osa-alueesta, mutta uskon, että liikuntaan ja hyvinvointiin keskittyvät toimenpiteet vaikuttavat osaltaan siihen, että työntekijämme jaksavat paremmin työssään, summaa Riikola.

Helsingin sataman vinkit

Aloita organisaation omista lähtökohdista. Älä kopioi muualla tehtyjä toimenpiteitä, vaan lähde liikkeelle ennen kaikkea organisaation omista tarpeista ja kulttuurista.

Kaikki eivät pidä kaikesta ja ihmisillä on erilaisia mieltymyksiä, joten osallista heidät, joita toimenpiteet koskevat. Toimenpiteitä on tärkeää pohtia hyvässä vuorovaikutuksessa henkilöstön kanssa ja tarjota erilaisia vaihtoehtoja resurssien puitteissa.

Luo positiivista virettä siihen, että esimerkiksi kokouksen voi hoitaa kävelykokouksena tai jollain muulla sopivalla tavalla.

Etelä-Suomen satamapalvelun vinkit

Metsä vastaa niin kuin sinne huudetaan: työntekijöiden hyvinvoinnin edistämiseksi tehtävät toimenpiteet kannattaa nähdä pitkän aikavälin investointeina.

Kytke toimenpiteet arvoihin ja konkretiaan, jotta ne toteutuvat. Pienetkin panostukset ovat tärkeitä, kunhan ne tehdään kuunnellen, keskustellen ja ne kiinnitetään työpaikan arvoihin. Ota työterveyshuolto mukaan suunnitteluun, ja tutustu myös siihen, millaisia hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä tukimuotoja työnantajille tarjotaan.

Ihmiset ovat erilaisia ja heitä kannattaa motivoida eri tavoin. Esimerkiksi lyhytaikainen valmennus voi motivoida liikkumaan ja panostamaan hyvinvointiin pitkällä aikavälillä.

Artikkeli on julkaistu osana Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n Toimintakykyinen tekijä -sarjaa. Toimintakykyinen tekijä -sarja nostaa esiin yritysten konkreettiset teot ja hyvät käytänteet, joilla edistetään työtekijöiden liikkumista sekä hyvinvointia.