01.08.2023 -

Työ arkkitehtitoimistossa voi tarkoittaa myös kenttätöitä arkeologisilla kaivauksilla

, ,

Kaksi vuotta arkeologiaa Helsingin yliopistossa opiskelleen Inka Salmelaisen kesä kuluu tänä vuonna kenttätöissä arkeologisilla kaivauksilla. Inka suorittaa opintoihinsa kuuluvaa harjoittelua korjausrakentamiseen erikoistuneessa arkkitehtitoimisto Ark-byroossa.

Inkan harjoittelupesti Ark-byroossa alkoi huhtikuun alussa. Alkupuoli harjoittelua sisälsi enemmän toimistoarkeologin töitä sekä yleisiä avustavia töitä toimistolla, ja varsinaiset kesäkuukaudet Inka on työskennellyt pääosin käytännön töissä kentällä ja kaivauksilla.

– Parasta työssä on ollut monipuolisuus ja vaihtelevuus. On ollut hienoa päästä tutustumaan arkeologian alaan myös näin yksityiseltä, kaupalliselta puolelta, kun edellisenä kesänä olin erilaisissa tehtävissä museopuolella töissä, Inka sanoo.

Inka Salmelainen kenttätyössä.

Ennen arkeologian opintoja Inka opiskeli kemiaa. Tästä taustasta on ollut konkreettista hyötyä, sillä Inkan mukaan arkeologia on humanistisista aloista lähimpänä luonnontieteellistä. Omista vahvuuksistaan, joita Inka tänä kesänä on päässyt hyödyntämään, hän nostaa esiin järjestelmällisyyden sekä visuaalisen silmän, jota tarvitaan kentällä mm. valokuvaamisessa.

Ark-byroon toimitusjohtaja Marianna Heikinheimo kertoo työnantajana kiinnostuvansa usein työnhakijoista, joilla on erikoisempia opintopolkuja ja kiinnostavia koulutusyhdistelmiä.

– On innostavaa, että työntekijöillä on erilaisia painostus- ja osaamisalueita. Koulutus antaa lähtökohdat työn tekemiseen, ja työtehtävien kautta osaamista kasvatetaan ja syvennetään.

Erilaiset harjoittelupaikat antavat perspektiiviä

Arkkitehtitoimistot mielletään usein vain uudisrakennuksia suunnitteleviksi toimistoiksi. Ark-byroossa on toisin: siellä työskennellään pelkästään korjaamisen parissa. Heikinheimo luonnehtii toimistoaan monialatoimistoksi.

– Meillä on monta eri palvelualuetta: teemme korjaus- ja täydennysrakentamisen suunnittelua, mutta myös kulttuuriympäristöön liittyvää tutkimusta. Rakennushankkeita edeltävät usein rakennushistorialliset ja arkeologiset tutkimukset. Korjaushankkeissa ja kiinteistökehityksessä teemme paljon olemassa olevan rakennuskannan digitointia, niiden ns. digitaalisia kaksosia. Siksi myös harjoittelijoinamme on arkkitehtuurin opiskelijoiden ohella usein muidenkin alojen opiskelijoita.

Marianna Heikinheimo korostaa yritysten vastuuta harjoittelijoiden ohjaamisessa.

Marianna Heikinheimo

– Harjoittelijat ovat nuoria ja uusia alalla, kiinnostuneita alasta mutta vielä vailla laajaa kokemusta itse tekemisestä. On tärkeää, että yrityksissä varataan resursseja harjoittelijoiden ohjaamiseen ja opettamiseen, kierrätetään heitä tutustumassa toimiston eri tehtäviin ja otetaan mukaan esimerkiksi projektien valmistelutöihin ja eri vaiheisiin. Pienessä toimistossa, kuten meillä, harjoittelija pääsee monipuolisesti osallistumaan erilaisiin prosesseihin ja työtehtäviin, ja saa näin kattavan kuvan koko toimiston työtehtävistä. Isommissa toimistoissa on varmasti mahdollista enemmän keskittyä vain tiettyyn osa-alueeseen.

– On hyvä, että opiskelijoille on erilaisia harjoittelupaikkoja tarjolla, sillä näin opiskelijat saavat jo harjoitteluvaiheessa kuvaa siitä, millainen olisi itselle sopivin työtehtävä ja työympäristö, Heikinheimo pohtii.

Harjoittelu on tapa elinkeinoelämälle ja oppilaitoksille käydä vuoropuhelua

Heikinheimo näkee merkityksellisenä, että oppilaitosten ja elinkeinoelämän vuoropuhelu säilyy aktiivisena. Tässä yritysten tarjoamilla työharjoittelujaksoilla on valtava rooli. Harjoittelijoiden kautta myös oppilaitoksille välittyy tietoa yrityksistä ja työelämän tarpeista.

– Harjoittelu on yksi tapa olla läheisessä vuorovaikutuksessa oppilaitosten kanssa. Samaan aikaan kun opiskelijat voivat tuoda yritykseen mielenkiintoisia näkökulmia, heidän kauttaan välittyy kouluun esimerkiksi lopputöiden ja diplomitöiden muodossa yritysnäkökulmasta ajankohtaisia aiheita.

Ark-byroossa harjoittelijoita pyritään palkkamaan joka kesä. Erityisesti arkeologian puolella työt keskittyvät pääosin vuoden lämpimään kauteen. Kesätyöntekijät tuovat joustoa arkeen ja mahdollistavat vakituisille työntekijöille hengähdystauot myös vilkkaan kesäajan aikana.