25.05.2023 -

Työ & elämä: Annetaan nuorille hyvä startti työelämään

Näin kesän kynnyksellä on hyvä kerrata, mitä erityisesti pitää ottaa huomioon nuorta työntekijää palkattaessa. Kokosimme lyhyet muistilistat aiheesta työnantajille ja kesätyöntekijöille.

Osalla kesätyöntekijöistä on jo kokemusta aiemmilta kesiltä, mutta mukana on paljon myös ensi kertaa työelämään tulevia nuoria. Työnantajan vastuulla on huolehtia, että jokainen kesätyöntekijä saa riittävän perehdytyksen ja ohjauksen työhön. Hyvä tapa on nimetä vakituisista työntekijöistä vastuuhenkilö opastamaan kesätyöntekijä tehtäviinsä sekä auttamaan eteen tulevissa kysymyksissä.

Iso osa kesätyökokemusta on porukkaan kuuluminen; muistetaan siis pyytää kesätyöntekijät mukaan lounaille ja tauoille ja otetaan heidät mukaan keskusteluihin ja työpaikan yhteiseen toimintaan.

Mitä lainsäädännössä säädetään nuorista työntekijöistä?

Lainsäädäntö edellyttää kiinnittämään erityistä huomiota nuoriin, alle 18-vuotiaisiin työntekijöihin. Heidän oikeudestaan solmia työsuhde sekä työsuhteeseen liittyvistä erityissääntelyistä on säädetty erikseen nuorista työntekijöistä annetussa laissa.

  • Laissa on säädetty mm. nuorten työntekijöiden työajoista sekä terveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä edellytyksistä. Lain tarkoituksena on suojella nuorta työn liialliselta rasitukselta. Työnantajan on huolehdittava siitä, ettei työ vaadi nuoren ikään ja voimiin nähden kohtuutonta ponnistusta tai vastuuta.
  • 15 vuotta täyttänyt saa työntekijänä itse tehdä sekä irtisanoa tai purkaa työsopimuksensa.
  • Alle 15-vuotiaan työsopimuksen tekee sekä irtisanoo tai purkaa huoltaja tai huoltajan suostumuksella nuori itse.
  • 14-vuotias tai samana vuonna 14 täyttävä voi työskennellä enintään puolet loma-ajastaan kevyessä työssä.

Kesätyöntekijän muistilista

  • Suositeltavaa on aina tehdä työsopimus kirjallisena.
  • Ole ajoissa työpaikalla ja noudata saamiasi ohjeita työntekoon.
  • Kysy rohkeasti neuvoa, jos jokin on epäselvää!
  • Pukeudu työhön sopivalla ja asianmukaisella tavalla.
  • Hyvä käytös kuuluu kaikkialle ja kaikille.
  • Pyydä työtodistus – hyvä työtodistus auttaa eteenpäin seuraavissa työnhauissa ja voit myös pyytää työnantajaa suosittelijaksesi.