15.03.2024 -

Lausunto luonnoksesta koskien sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta

VN/1601/2024
Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Palvelualojen työnantajat Palta ry:ltä lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain ja tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta.

Palta kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta. Palta edustaa noin 2000 yksityistä palvelualan yritystä ja yhteisöä muun muassa logistiikka-, informaatio- ja viestintä-, asiantuntijapalvelu-, hallinto- ja tukipalvelu- sekä viihde- ja virkistystoimialoilla.

Luonnosehdotuksessa laissa säädetystä siirtovelvoitteesta poistettaisiin verkkopalvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoavan teleyrityksen sekä yhteisantennijärjestelmän ylläpitäjän velvoite siirtää Yleisradion julkisen palvelun radio-ohjelmistot. Esityksessä ehdotetaan lisäksi aiemmin määräaikaisena säädetyn matkapuhelinliittymien osittaisen puhelinmarkkinointikiellon ja radioviestinnän luottamuksellisuuden säilyttämistä ja näiden säännösten määräaikaisuudesta luopumista.

Radio-ohjelmistojen siirtovelvoitteen poistaminen

Palta kannattaa radio-ohjelmistojen siirtovelvoitteen poistoa. Radiokanavien jakelu on rajoittanut kaapelilaajakaistan laadullista kehittämistä erityisesti verkkoliikenteen paluusuunnan osalta. Radio-ohjelmistojen siirtovelvoitteet estävät siten järkevän ja tehokkaan taajuuksien käytön laajakaistapalveluiden kehittymisen näkökulmasta. Suomen vahvuuksia on toimiva ja kustannustehokas digitaalinen infrastruktuuri, jota tulee jatkossakin kehittää niin mobiili- kuin kiinteitä laajakaistayhteyksiä parantaen.

Kaapeliradion kuuntelu on luonnoksen ja sidosryhmäarvioiden mukaan varsin vähäistä. Sidosryhmäarvioiden perusteella noin 5-10 % käyttäjistä on kytkenyt radionsa kiinteistön antenniverkkoon ja näistäkin vain osa on todennäköisesti aktiivisia kaapeliradion kuuntelijoita. Puolestaan taas kaapelilaajakaistapalveluista arviolta yli 90 % toimii yhteisantenniverkoissa. Siten nykyinen siirtovelvoite vaikuttaa haittaavalla tavalla merkittävästi suurempaan joukkoon kotitalouksia.   

Kaapeliradiolle löytyy vaihtoehtoisia vastaanottotapoja esimerkiksi nettiradion myötä tai radiovastaanottimen oman antennin hyödyntämisen kautta.  

Pykälän 227§ 4 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi teleyrityksiä koskeva velvoite tiedottaa siirtovelvoitteen nojalla siirrettävien ohjelmistojen ja palvelujen muutoksista käyttäjille. Palta katsoo, että on tärkeää varmistaa, että kuluttajilla ja muilla käyttäjillä on käytössään ajantasaiset tiedot tarjolla olevista palveluista ja että käyttäjät voivat varautua tulevaan muutokseen.

Muut ehdotukset

Palta kannattaa radioluvan ja radiotaajuuksien varauksen peruuttamista koskevan 49 §:n täydentämistä, välitystiedon määritelmää koskevan 3 §:n 40 kohdan ja radioviestinnän luottamuksellisuutta koskevien 136 §:n 5 ja 6 momentin muuttamista toistaiseksi voimassa oleviksi, matkapuhelinliittymien puhelinmarkkinointikieltoa koskevan 201 §:n muuttamista toistaiseksi voimassaolevaksi, markkinaehtoista taajuusmaksua koskevan 228 §:n päivittämistä Naton ensisijaisesti harmonisoitujen taajuusalueiden osalta, televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksun perimisen joustavoittamista 294 §:ssä sekä Liikenne- ja viestintäviraston erityisiä tehtäviä koskevan 304 §:n täydentämistä ja pitää niitä tarkoituksenmukaisina perusteluissa esitetyillä perusteilla.

Lataa lausunto pdf-muodossa tästä. 

Kunnioittavasti

Tatu Rauhamäki

Johtaja, Elinkeinopolitiikka

Yksikön johtaja

tatu.rauhamaki@palta.fi

Jari Konttinen

Johtava asiantuntija, Elinkeinopolitiikka

Digitalisaatio ja innovaatiot

jari.konttinen@palta.fi