03.06.2021 -

Lausunto YK:n pääsihteerin esityksestä Wienin tieliikennesopimuksen 1 ja 34 (bis) artiklan muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriölle, VN/12724/2021

Palvelualojen työantajat Palta ry katsoo, että Suomen tulisi ilmoittaa hyväksyvänsä YK:n pääsihteerin vastaanottamat muutosesitykset Wienin kansainvälisen tieliikennesopimuksen (SopS 30/1981) 1 artiklan muuttamiseksi ja 34 (bis) artiklan lisäämiseksi, mikä vastaa myös Liikenne- ja viestintäministeriön alustavaa näkemystä Suomen kannaksi.

Kunnioittavasti,

Petri Laitinen
Logistiikan toimialapäällikkö, elinkeinopolitiikka
Palvelualojen työnantajat Palta ry

Lataa lausunto PDF-muodossa.

Petri Laitinen

Liikenne- ja logistiikkajohtaja, Elinkeinopolitiikka

Liikenne ja logistiikka

petri.laitinen@palta.fi