16.04.2024 -

Paltalex: Paikallinen sopiminen – mitä työnantajan tulee tietää?

Koulutuksessa käsitellään paikallisen sopimisen juridisia perusteita, siihen liittyviä tavoitteita sekä hyviä paikallisen sopimisen käytäntöjä. ​

Koulutuksessa käydään kattavasti läpi voimassa olevaan lainsäädäntöön sisältyvät mahdollisuudet paikalliseen sopimiseen sekä tilannekatsaus siihen, miten hallitusohjelmaan kirjatut paikalliseen sopimiseen liittyvät uudistukset ovat edenneet. ​

Koulutus antaa pohjatiedot paikallisten sopimusten tekemiselle esimerkiksi HR-tehtävissä toimiville.​

Kouluttajina toimivat Palvelualojen työnantajat Paltan työmarkkina-asiantuntijat Jukka Aho ja Emilia Uotila.

Koulutus nauhoitetaan ja linkki tallenteeseen jaetaan ilmoittautuneille. Tallenne on katsottavissa kaksi viikkoa.

Aika ja paikka

  • Torstai 26.9.2024 klo 12-15 (viimeinen ilmoittautumispäivä 19.9.)
  • Microsoft Teams