16.04.2024 -

Paltalex: Paikallinen sopiminen – mitä työnantajan tulee tietää?

 
Paikallinen sopiminen on ajankohtainen keskustelua herättävä aihe, joka voidaan ymmärtää monella tavalla. Periaatteessa paikallisella sopimisella voidaan tarkoittaa kaikkea työpaikkatasolla, yrityksessä tapahtuvaa tai yksilökohtaista työehdoista sopimista.  

Koulutuksessa käsitellään paikallisen sopimisen juridisia perusteita, siihen liittyviä tavoitteita sekä hyviä paikallisen sopimisen käytäntöjä.  

Koulutuksessa käydään kattavasti läpi voimassa olevaan lainsäädäntöön sisältyvät mahdollisuudet paikalliseen sopimiseen sekä tilannekatsaus siihen, miten hallitusohjelmaan kirjatut paikalliseen sopimiseen liittyvät uudistukset ovat edenneet.  

Koulutus antaa pohjatiedot paikallisten sopimusten tekemiselle esimerkiksi HR-tehtävissä toimiville. 

Koulutuksessa saat vastauksen muun muassa näihin kysymyksiin: 

  • Mihin paikallinen sopiminen voi perustua? 
  • Mistä kaikesta paikallisesti voi sopia? 
  • Kenen kanssa paikallinen sopimus milloinkin tulee tehdä? 
  • Keitä paikallinen sopimus voi koskea? 
  • Miten työnantaja voi edistää paikallisen sopimisen toteutumista? 
  • Mitä sopimuksen kestosta ja irtisanomisesta kannattaa kirjata? 

Kouluttajina toimivat Palvelualojen työnantajat Paltan työmarkkina-asiantuntijat Jukka Aho ja Emilia Uotila.

Koulutus nauhoitetaan ja linkki tallenteeseen jaetaan ilmoittautuneille. Tallenne on katsottavissa kaksi viikkoa.

Aika ja paikka

  • Torstai 26.9.2024 klo 12-15 (viimeinen ilmoittautumispäivä 19.9.)
  • Verkkokoulutus