10.03.2023 -

Arkkitehtisuunnittelualan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus hyväksytty

, ,

Palvelualojen työnantajat Palta ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ovat hyväksyneet hallinnoissaan arkkitehtisuunnittelualan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen. Sopimuksen piirissä on noin 2100 henkilöä.

Uudistettu työehtosopimuksen sopimuskausi on 1.12.2022–30.11.2024. Palkkaratkaisusta sovitaan vuonna 2023 ja 2024 ensisijaisesti paikallisesti.

Mikäli paikallista ratkaisua ei synny, vuonna 2023 palkkoja korotetaan 3,0 prosentin yleiskorotuksella ja 0,5 prosentin yrityskohtaisella erällä 1.4.2023 lukien. Lisäksi huhtikuussa 2023 maksetaan kertaerä, jonka suuruus on 12,5 prosenttia ylemmän toimihenkilön helmikuun kuukausipalkasta laskettuna. Työnantaja voi päättää maksaa puolet kertaerästä myöhemmin, kuitenkin viimeistään lokakuussa 2023.

Vuonna 2024 palkkoja korotetaan 1.2.2024 lukien 1,3 prosentin yleiskorotuksella ja 1,2 prosentin suuruisella yrityskohtaisella erällä.

Lisätietoja:

Asiantuntija Mikko Saarinen, 050 494 3712, mikko.saarinen@palta.fi
Palvelualojen työnantajat Palta ry

Asiantuntija Emilia Uotila, 040 509 9005, emilia.uotila@palta.fi
Palvelualojen työnantajat Palta ry

Mikko Saarinen

Asiantuntija, Työmarkkinat

Talotekniikka-ala, asiakaspalvelu- ja telemarkkinointiala

mikko.saarinen@palta.fi

Emilia Uotila

Asiantuntija, Työmarkkinat

ICT-ala, viestinnän sopimusalat

emilia.uotila@palta.fi

Kaikki Paltan neuvottelutulokset sekä jo hyväksytyt työehtosopimukset löytyvät Neuvottelut-sivustoltamme.