02.03.2023 -

Kristillisten järjestöjen työehtosopimus hyväksytty

, ,

Palvelualojen työnantajat Palta, Kirkon alat ja AKI-liitot ovat hyväksyneet hallinnoissaan kristillisiä järjestöjä koskevan työehtosopimuksen. Sopimuksen piirissä on noin 1340 henkilöä.

Uudistettu työehtosopimus on kaksivuotinen ja voimassa 31.1.2025 saakka. Palkkaratkaisusta sovitaan molempina vuosina ensisijaisesti paikallisesti.

Mikäli paikallista ratkaisua ei synny, vuonna 2023 palkkoja korotetaan 3,4 prosentin suuruisella korotuksella 1.6.2023.  Ellei muusta toteutustavasta sovita, korotuksesta 3,2 prosenttia suoritetaan yleiskorotuksena ja 0,2 prosenttia työnantajan päättämällä tavalla. Lisäksi maksetaan 381 euron suuruinen kertaerä toukokuussa.

Vuonna 2024 palkkoja korotetaan 1.4.2024 lukien 2,5 prosentin suuruisella korotuksella. Ellei muusta toteutustavasta sovita, korotuksesta 2,1 prosenttia suoritetaan yleiskorotuksena ja 0,4 prosenttia työnantajan päättämällä tavalla.

Lisätietoja:

Asiantuntija Sara Välimaa, 050 523 9465, sara.valimaa@palta.fi
Palvelualojen työnantajat Palta ry

Asiantuntija Piia von Willebrand, 050 324 6650, piia.vonwillebrand@palta.fi
Palvelualojen työnantajat Palta ry

Sara Välimaa

Asiantuntija, Työmarkkinat

Mm. kristilliset järjestöt

sara.valimaa@palta.fi

Kaikki Paltan neuvottelutulokset sekä jo hyväksytyt työehtosopimukset löytyvät Neuvottelut-sivustoltamme.