01.06.2022 -

Lakko ICT-alalla jatkuu kuudetta viikkoa, mutta miksi?

, , , ,

Maanantaina 30.5. käynnistyi kuudes viikko Ammattiliitto Pron ICT-alan toimihenkilöille aloittamasta työtaistelusta. Sovintoa ICT-alan työriitaan on yritetty Palvelualan työnantajat Paltan ja Pron välillä löytää jo useampaan kertaan valtakunnansovittelijan toimiston johdolla. Tuloksetta. Pro on hylännyt jo kaksi sovintoesitystä, joissa molemmissa työnantajapuoli olisi ollut merkittävästi valmis tulemaan vastaan.

Mistä työriidassa lopulta on kysymys, ja ymmärtävätkö lakossa olevat toimihenkilöt todella, minkä puolesta he lakkoilevat?

Pron viesti jäsenistölle on ollut, että lakossa ollaan, koska alan työehtoja halutaan puolustaa. Kuitenkaan ICT-alan toimihenkilöiden työehtoja ei ole missään vaiheessa ollut aikomusta heikentää. Kaikille alalla työskenteleville on tarjottu yleisen linjan mukaista palkankorotusta kuten muillekin aloille. Lisäksi Pron huoli alempiin palkkaluokkiin kuuluvista toimihenkilöistä on otettu huomioon molemmissa sovintoesityksissä.

Mitä siis työtaistelulla puolustetaan, kun alan toimihenkilöiltä ei olla viemässä mitään pois tai heikentämässä heidän työehtojaan?

Käytettävissä olevat tiedot on annettu

Ammattiliitto Pro on kertonut sovun esteenä olevan sen, että työnantajapuoli ei ole suostunut jakamaan heille olennaista tietoa alan palkkakehityksestä. Pro on tuonut esiin myös väitteen, että koska he eivät kaikkea yritysten tilastotietoa ole saaneet, taustalla piilisi työehtosopimuksen vastaista toimintaa.

Tämä ei pidä paikkaansa. Alan yritykset tuntevat työehtosopimuksen ja noudattavat sitä. Osa yritysten tiedoista on kuitenkin luottamuksellisia tai salassa pidettäviä. Tällöin on selvää, että myöskään Palta ei voi tällaista tietoa jakaa eteenpäin. Palta on toimittanut sovittelijalle sovittelun kannalta tarpeelliset ja käytettävissä olevat tiedot salassapitovelvoitteet huomioiden.

Riidan ratkaisu on kiinni molemmista osapuolista

Pitkittynyt lakko on raskas koko työyhteisölle ja moni lakossa oleva kaipaa varmasti jo työpäivän normaalia rutiinia. Myös lakon vaikutukset alkavat konkretisoitua: palkkakuitti ei näytä totutunlaiselta eikä vuosilomaa kerry lakkopäiviltä.

Myös palkankorotusten ajankohta siirtyy eteenpäin; jos Pro olisi hyväksynyt ehdotetut sovintoesitykset, tämän vuoden palkankorotukset olisivat tulleet voimaan 1.6. alkaen. Mitä pitemmälle sopu siirtyy, sitä myöhemmin myös palkankorotukset tulevat voimaan.

Paltan tavoitteena on saada sopu aikaiseksi ja työrauha palautettua yrityksiin. Lähes kaksi kuukautta kestäneessä sovitteluprosessissa Palta on ollut valmis tulemaan vastaan ja hyväksynyt jo kaksi sovintoesitystä, joissa on huomioitu useita Pron tavoitteita. Sovintoon vaaditaan kuitenkin kaksi osapuolta, joista molemmilla on halu ratkaista tilanne.

Sovittelun aikatauluista päättää sovittelija, joka kutsuu osapuolet sovitteluun. Toistaiseksi seuraavasta sovitteluajasta ei ole ilmoitettu.

Lue koosteemme kysymyksistä ja vastauksista ICT-alan toimihenkilöiden sovitteluun liittyen.

Lisätiedot:

Työmarkkinajohtaja Minna Ääri, 040 559 0833, minna.aari@palta.fi
Palvelualojen työnantajat Palta ry 

Minna Ääri

Johtaja, Työmarkkinat

Yksikön johtaja

minna.aari@palta.fi