06.09.2018 -

Mukana murroksessa: Työnantajat ja työntekijät visioivat yhdessä ICT-alan työn tulevaisuutta

Sopimuskauden aikana hankkeessa on tarkoitus tarkastella muun muassa muuntuvia osaamistarpeita ja osaamisen kehittämistä, työelämän monimuotoistumista ja uusia työn tekemisen muotoja, työajan joustavaa organisointia sekä johtamista ja työyhteisötaitoja. Hankkeen ohjausryhmän ensimmäisessä kokouksessa viime viikolla sovittiin syksyn 2018 kärkiteemoista ja ensi vuoden painopistealueista.

Työn murros näkyy vahvasti myös ICT-alalla. Digitalisaatio, automaatio, toimialarajojen hämärtyminen, työskentelytapojen muutos sekä jatkuvasti muuttuvat asiakastarpeet muokkaavat työtä, toimenkuvia ja toimintatapoja nopeasti ja pysyvästi. Muutokset aiheuttavat myös haasteita osaamiselle ja sen kehittämiselle. Hankkeessa mukana olevat liitot yhdessä alan yritysten johdon ja henkilöstön kanssa pyrkivät saamaan aikaan yhteisen tilannekuvan erilaisten muutosvoimien aiheuttamista vaikutuksista työpaikoilla ja työehtosopimuskentässä.

– Osaava henkilöstö on kilpailukyvyn ja tuottavuuden ytimessä. Oppimista tapahtuu koko ajan, haasteena on tehdä siitä systemaattista ja tavoitteellista. Tästä olisi hyvä keskustella myös tässä hankkeessa. Meidän tulee myös miettiä sitä, miten voimme tukea toimihenkilöiden oppimista täysin uusilla osaamisalueilla, joissa tietämys ja käytännöt ovat vasta muotoutumassa, toteaa hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Merja Ranta-aho Elisasta.

– Jatkuvassa ja yhä nopeutuvassa työelämän muuttumisessa myös johtaminen ja sen kehittäminen on tärkeää. Tällä on iso vaikutus tulevaisuuden osaamistarpeiden tunnistamisessa ja siihen liittyvässä koulutuksessa. Teema on tärkeä myös ICT-alan työvoiman saannin ja työhyvinvoinnin varmistamiseksi toteaa ohjausryhmän varapuheenjohtaja Erkko Endén Teliasta.

Syksyn teemoiksi ohjausryhmä valitsikin jatkuvan muutoksen ymmärtämisen ja hallinnan, muuttuvat osaamistarpeet ja osaamisen päivittämisen sekä työvoiman saannin ja työntekijöiden sitouttamisen. Keväällä työskentelyä jatketaan uusilla teemoilla.

ICT-työn tulevaisuus -hankkeen lisäksi Palta ja Pro keskustelevat sopimuskauden aikana työehtosopimukseen perustuen myös paikallisesta sopimisesta, ICT-alan palkkausjärjestelmien toimivuudesta sekä vuokratyön käytöstä.

Lisätietoja:

Työmarkkinapäällikkö Anu Sajavaara, Palvelualojen työnantajat PALTA ry, p. 040 7050939
Johtaja Antti Hakala, Ammattiliitto Pro ry, p. 040 553 7413