21.02.2019 -

Paltan ekonomistit: Työllisyysaste ei nouse ilman palvelualoja

Yksityisen palvelualan liikevaihto kasvoi viime vuonna 4,6 prosenttia vahvan kotimaisen ja kansainvälisen kysynnän vetämänä. Liikevaihdon kasvuprosentit pienentyivät loppuvuonna lähes kaikilla toimialoilla. Palveluyritysten tulevaisuuden näkymät ovat maltillistuneet. Kuluvan vuoden aikana kasvu jatkuu suurin piirtein viime vuoden tahdissa ja henkilöstön määrä kasvaa edelleen hyvää vauhtia. Vuonna 2020 kasvu näyttää hidastuvan selvästi.

Suomen talous kasvaa hyvässäkin tapauksessa hitaasti. Poliittiset ja taloudelliset riskit maailmalla ovat kasvaneet eikä talouskasvun nopean hidastumisen vaihtoehtoa kannata sulkea pois.

– Suhdanteiden ajoittumista on vaikea ennustaa. Kannattaa kuitenkin miettiä, miltä maailma näyttää, kun suhdanteet kääntyvät. Pienikin taantuma lähivuosien aikana tarkoittaisi, että Suomen menetetty vuosikymmen pitkittyisi lähes kahdeksi. Siinä tapauksessa moni haluaisi palata nykyhetkeen ja harkita vielä kerran, miten pahan päivän varalle olisi voitu varautua. Jälkikäteisen katumisen sijaan onkin syytä toimia nyt. sanoo Paltan pääekonomisti Matti Paavonen.

Työllisyysaste ei nouse ilman palvelualoja

Tulevan hallituskauden talouspolitiikka nojaa kaikissa skenaarioissa työllisyysasteen nostoon. Tavoitteena on kuroa umpeen kuilu Pohjoismaisen hyvinvointivaltion rahoitustarpeen ja rahoituksen osallistuvien välillä. Siihen tarvitaan yli 75 prosenttia oleva työllisyysaste alkavalla hallituskaudella.

Palvelualoille on syntynyt 2000-luvulla lähes 300 000 työpaikkaa. Finanssikriisin jälkeen yksityisille palvelualoille on syntynyt yli 100 000 työpaikkaa. Palvelualan työllisyys kasvaa hitaankin talouskasvun aikana.

– Talouskasvu vähintäänkin hidastuu lähivuosina. Suomelle on tarjolla pelastusrengas. Palvelut kasvavat kaikissa taloudellisissa skenaarioissa nopeammin kuin muut toimialat, sanoo Paltan elinkeinopolitiikan johtaja Tatu Rauhamäki.

– Kansainvälisen talouden haasteet sekä kotimaiset resurssirajoitteet vaikeuttavat työllisyysasteen nostoa seuraavalla hallituskaudella. Palvelualoilla on edelleen parhaat mahdollisuudet tarjota työtä yhä useammalle suomalaiselle. Työllisyystavoitteen nosto ei onnistu ilman palvelualoja, jatkaa Rauhamäki.

Paltan hallitusohjelmatavoitteet: www.palta.fi/ho-tavoitteet

Suhdannekatsaus_2018_4_final

Ekonomistin katsaus 21.2.2019

Lisätietoja:

Johtaja Tatu Rauhamäki, Palta, p. 050 521 2907
Pääekonomisti Matti Paavonen, Palta, p. 050 534 2506