30.06.2022 -

Paltan ennuste: palvelualojen työllisten määrän ennakoidaan kasvavan noin 10 000:lla loppuvuoden aikana

,

Palvelualojen työnantajat Paltan ennusteen mukaan työllisten määrä Paltan edustamilla palvelualoilla kasvaa loppuvuoden aikana noin 10 000:lla, mikä tarkoittaisi koko vuodelle reilua 4 prosentin kasvua viime vuoteen verrattuna. Loppuvuoden talous- ja työllisyysnäkymiin liittyy nyt kuitenkin myös huomattavaa epävarmuutta. 

– Nopein työllisyyden kasvu palveluissa on jo takana kun kriisialat ovat vihdoin toipuneet koronapandemian aiheuttamista rajoituksista. Vaikka elinkeinoelämän luottamus on heikentynyt, Suomen talouden kokonaisluottamusindikaattori oli kesään tultaessa vielä lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa. Kuluttajien näkemys omasta taloudellisesta tilanteesta on edelleen hyvä, mutta erityisesti odotukset Suomen talouden näkymistä ovat romahtaneet sota- ja inflaatiouutisten myötä. On selvää, että taloudellinen aktiviteetti hidastuu. Kuinka paljon, jää nähtäväksi ja riippuu paljon kuluttajakäyttäytymisestä, Paltan pääekonomisti Martti Pykäri sanoo.  

Palvelualojen luottamusindikaattori on pysytellyt huhtikuusta lähtien lähellä pitkän aikavälin keskiarvoaan. Vaikka suhdannetilanteen arvioidaan heikentyneen, myynti- ja henkilöstöodotukset ovat pysytelleet kasvusuuntaisina. Toisin kuin koronapandemiassa, suhdanne ei heikkene nyt palvelut edellä.     

Avoimista työpaikoista yli 70 prosenttia on tällä hetkellä palvelualoilla. Työtä on tarjolla laaja-alaisesti ja pula osaavasta työvoimasta on muodostunut merkittäväksi kasvun esteeksi palveluyrityksille. Osaavan työvoiman saatavuus on kasvun este yli 40 prosentissa palvelualojen yrityksistä, mikä on ennätystason lukema. Pulaa on esimerkiksi erilaisista asiantuntijoista ammatillisissa, tieteellisissä ja teknisissä palveluissa sekä hallinto- ja tukipalveluiden työntekijöistä.  

Valtaosa työllisyyden kasvusta yksityisissä palveluissa 

Paltan edustamilla palvelualoilla eli liikenteessä ja logistiikassa, hallinto- ja tukipalveluissa, yritys- ja asiantuntijapalveluissa, informaatio- ja viestintäaloilla, viihteessä ja virkistyksessä sekä muissa palveluissa oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 46 000 työllistä enemmän kuin vuotta aiemmin, tuoreet työllisyystilastot paljastavat. Koko taloudessa, pl. julkinen hallinto ja sote-ala, työllisten määrä on kasvanut vastaavana aikana yhteensä noin 65 000:lla. Työllisyyden kasvusta valtaosa syntyi siis yksityisissä palveluissa.  

Paltan edustamilla palvelualoilla työtuntien määrä kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 7,7 prosenttia vuodentakaisesta. Työtunnit työllistä kohti ylsivät jo lähes koronapandemiaa edeltäneelle tasolle.  

– Palvelutalouden kasvu on ollut tänä vuonna aiempaa laaja-alaisempaa, kun koronasta eniten kärsineet alat ovat vihdoin toipuneet. Esimerkiksi vuonna 2020 niin kutsutuilla kriisialoilla  työllisten määrä laski jopa 35 000:lla edellisvuoteen verrattuna ja lisäksi iso joukko oli lomautettuna. Palvelualojen elpyminen on mahdollistanut hyvän työllisyyskehityksen myös koko talouden tasolla, Pykäri valottaa.  

Yksityiset palvelut työllistävät yhteensä noin miljoona ihmistä Suomessa, mikä on yli puolet yksityisestä sektorista. Palvelualoilla työskentelee tänäkin kesänä myös tuhansia kesätyöntekijöitä. Pykärin mukaan alan kesätyöpaikkojen määrä on elpynyt ennalleen koronan aiheuttaman kuopan jälkeen. Reilu kolmasosa Paltan jäsenyrityksistä kertoo rekrytoivansa tänä vonna enemmän kesätyöntekijöitä kuin viime vuonna.   

Lisätiedot:  

Martti Pykäri, pääekonomisti, Palvelualojen työnantajat Palta 
puh. 044 363 9353, martti.pykari@palta.fi 

Martti Pykäri

Pääekonomisti, johtaja, Tietopalvelut

Yksikön johtaja

martti.pykari@palta.fi