05.10.2022 -

Paltan hallitusohjelmatavoitteet: kasvuratkaisuja työllisyyden nostoon, tuottavuuden kohentamiseen ja vihreään siirtymään

,

Palvelualojen työnantajat Palta on julkaissut tavoitteensa seuraavalle hallituskaudelle.

– Suomen kasvu syntyy palveluista, ja tätä kasvua tulee vauhdittaa seuraavalla hallituskaudella muun muassa työllisyyden nostoa, vihreää kasvua ja digitalisaatiota edistävillä toimenpiteillä. Se on palvelus Suomelle, sanoo Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto.

Palveluyrityksille tärkeimpiä asioita seuraavalla hallituskaudella ovat työvoiman saatavuuteen ja osaamiseen liittyvät kysymykset, julkisen talouden tasapaino ja veropolitiikka sekä kestävä kehitys ja ilmastopolitiikka, osoittaa Paltan jäsenilleen keväällä toteuttama kysely. Kyselyyn vastasi yhteensä 130 palveluyrityksen johtajaa Paltan edustamilla palvelualoilla liikenteessä ja logistiikassa, yritys- ja asiantuntijapalveluissa, hallinto- ja tukipalveluissa, informaatio- ja viestintäaloilla, teknisissä palveluissa, viihteessä ja virkistyksessä sekä muissa palveluissa.

”Palvelualojen merkitys taloudellemme on läpi 2000-luvun kasvanut ratkaisevasti.”

– Palvelualojen merkitys taloudellemme on läpi 2000-luvun kasvanut ratkaisevasti. Palvelukauppa on kasvanut myös maailmalla tavarakauppaa nopeammin yli vuosikymmenen ajan, ja maailman kauppajärjestö WTO:n arvion mukaan palveluiden osuus maailmankaupasta voi kasvaa jopa 50 prosenttia vuoteen 2040 mennessä, Paltan elinkeinopolitiikan johtaja Tatu Rauhamäki sanoo.

– Palvelualoilla luodaan ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja varmistetaan niin huoltovarmuus kuin yritysten ja ihmisten arjen sujuvuus. Lisäksi uudet työpaikat syntyvät palvelualoille. Uutta ja kestävää kasvua luodaankin nimenomaan palveluihin panostamalla, Rauhamäki lisää. 

Paltan mukaan seuraavalla hallituskaudella tarvitaan akuuttien ongelmien ratkaisemisen lisäksi uudistuksia, jotka edistävät Suomen kasvua pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi työvoimapula tai kilpailijamaitamme heikompi tuottavuuskasvu eivät tule poistumaan mihinkään. Lisäksi on keskeistä varmistaa Suomen huoltovarmuus sekä logistinen saavutettavuus ja kilpailukyky epävarmassa geopoliittisessa tilanteessa.

Palvelus Suomelle: Paltan kasvuratkaisut seuraavalle hallituskaudelle

Kasvuratkaisu 1: Palveluille kannustava kasvuympäristö

Suomi kilpailee yhä useammin globaalisti yritysten investoinneista ja kansainvälisistä osaajista. Palvelualojen työpaikkojen ja innovaatioiden syntyminen Suomeen edellyttää kannustavaa kasvu- ja investointiympäristöä.

Paltan mukaan työnteon kannustimia tulee seuraavalla hallituskaudella lisätä purkamalla kannustinloukkuja, keventämällä kaikkien tuloluokkien ansiotuloverotusta ja laskemalla työn ylintä marginaaliveroastetta. Lisäksi Palta esittää seuraavalla hallituskaudella käynnistettäväksi työrauhajärjestelmän kokonaisuudistusta, sillä nykyinen vuodelta 1946 peräisin oleva lainsäädäntö on auttamattomasti vanhentunut. TKI-rahoituksen tason nosto neljään prosenttiin BKT:stä tulee myös varmistaa.

Kasvuratkaisu 2: Palvelut tarvitsevat ihmisiä

Palvelut työllistävät yli miljoona suomalaista. Ne ovat luoneet Suomeen 2000-luvulla yli 330 000 uutta työpaikkaa, eli suurimman osan kaikista uusista työpaikoista. Työvoiman määrän vähentyessä on tärkeää, että jokaiselle Suomessa asuvalle on kaikissa tilanteissa kannattavaa tehdä työtä tai yrittää. Suomen on oltava houkutteleva maa myös ulkomaalaisille osaajille työn perässä muuttamiseen, yrityksen perustamiseen tai sijoittamiseen.

Saatavuusharkinnasta luopuminen ja työperäisen maahanmuuton edistämisen vastuiden siirtäminen työ- ja elinkeinoministeriölle vauhdittaisi uusien osaajien saamista Suomeen. Lisäksi tätä voitaisiin edesauttaa säätämällä viranomaisvelvoite käsitellä työperäisen maahanmuuton työlupapäätökset yhdessä viikossa. Oppi- ja koulutussopimusten lisäämistä tulee Paltan mukaan tukea työpaikoilla. Palta ehdottaa koulutuskorvausten parantamista ja oppisopimusopiskelijan minimityöajan pienentämistä.

Kasvuratkaisu 3: Tuottavuus kasvuun digitalisaatiolla

Tuottavuus on Suomessa keskeisiä kilpailijamaitamme jäljessä. Erityisesti digitaalisten palveluiden kehittämisestä löytyy merkittävää potentiaalia tuottavuuskasvuun.  Digitalisaatio on myös laajentanut palveluiden markkinat maailmanlaajuisiksi ja kilpailu globaaleilla markkinoilla on kiivasta. Suomalaisella osaamisella, luovuudella ja innovaatioilla on valtava kasvupotentiaali maailmalla, ja viennin monipuolistaminen vahvistaa hyvinvointimme taloudellista perustaa sekä lisää kriisiolosuhteissa Suomen iskunkestävyyttä.

Palta ehdottaa digikehityksen vauhdittamista uusilla t&k-kannustimilla. Lisäksi toimivat julkiset digipalvelut tulee varmistaa, edistää kiinteää ja langatonta laajakaistaverkkoa tasapuolisesti ja markkinaehtoisesti sekä digitalisoida laajakaistarakentamisen luvitus.

Kasvuratkaisu 4: Puhtaampi ympäristö palveluilla

Palvelualat tuottavat moninkertaisen hyvinvoinnin suhteessa syntyviin päästöihin verrattuna moniin muihin toimialoihin. Palvelut ovat vahva kumppani esimerkiksi teollisuudelle ja rakentamiselle niiden etsiessä ilmastoystävällisempiä tuotanto- ja toimintatapoja. Myös päästöintensiivisemmät palvelualat, kuten liikenne ja logistiikka, ovat sitoutuneita ilmastotavoitteisiin ja edistävät määrätietoisesti puhtaampiin kuljetusmuotoihin siirtymistä.

Palta esittää hiilikädenjäljen, eli positiivisten ilmastovaikutusten, nostamista ohjaavaan rooliin ilmastopolitiikassa seuraavalla hallituskaudella. Liikenteen päästövähennystavoitteiden saavuttamisesta tulee huolehtia turvaten samalla alan yritysten kansainvälinen kilpailukyky.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Tuomas Aarto,
Palvelualojen työnantajat Palta,
p. +358 40 152 0073,

Elinkeinopolitiikan johtaja Tatu Rauhamäki,
Palvelualojen työnantajat Palta
p. +358 50 521 2907