10.04.2024 -

Paltan jäsenkysely: Poliittiset lakot aiheuttivat laajaa vahinkoa palvelualoille

,

Poliittiset työtaistelut ovat aiheuttaneet laajaa vahinkoa myös palvelualoille. Palvelualojen työnantajien Paltan jäsenkyselyn mukaan viime viikkojen poliittisista työtaisteluista on kärsinyt suoraan tai epäsuorasti 65 prosenttia palvelualojen yrityksistä. Palvelualoilla epäsuorat vaikutukset (46 prosenttia) korostuvat, sillä viennistä riippuvaisista työpaikoista yli puolet on palvelualoilla ja kaupassa.

Eniten poliittisista lakoista on kärsinyt liikenne ja logistiikka (henkilö- ja tavaraliikenne). Toimialan yrityksistä suoria tai epäsuoria negatiivisia vaikutuksia ovat kohdanneet lähes kaikki, 91 %.

– Poliittiset lakot osuivat juuri tavaraliikenteen vilkkaimpaan sesonkiin. Kevät ja alkukesä ovat tyypillisesti tavaraliikenteen vilkkainta aikaa muun muassa sesonkituotteiden saapumisen takia. Nyt syntynyttä sumaa tullaan todennäköisesti purkamaan pitkälle kesään, joten monella myyntisesonki jää lyhyeksi, arvioi Palvelualojen työnantajat Paltan pääekonomisti Martti Pykäri.

– Kuinka paljon menetettyä tuotantoa lopulta pystytään kuromaan kiinni, jää nähtäväksi, Pykäri toteaa.

Pääosin epäsuorat vaikutukset ulottuvat laajasti (70 %) myös erilaisiin teknisiin palveluihin, joihin lukeutuvat muun muassa teollisuuden huolto ja kunnossapito, erikoistunut rakennustoiminta, sekä muut tekniset asennus- ja huoltopalvelut. Hankkeita on peruuntunut ja tuotanto häiriintynyt esimerkiksi tarvikepulasta ja viivästymisistä johtuen.

Kolmanneksi eniten työtaistelut ovat vaikuttaneet hallinto- ja tukipalveluiden liiketoimintaan. Alan yrityksistä 63 prosenttia kertoo lakkojen vaikuttaneen liiketoimintaan joko suoraan (20 %), tai epäsuorasti (43 %). Toimialaan kuuluvat esimerkiksi työnvälitys ja henkilöstön vuokraus, kiinteistöpalvelut, matkanjärjestäjät sekä turvallisuuspalvelut.   

Työtaisteluiden myötä kasvanut epävarmuus on ollut myrkkyä taloudelliselle toimeliaisuudelle ja päätöksenteolle, Pykäri korostaa.

– Hankkeita ja tapahtumia on peruuntunut tai lykätty, ja yrityksille on aiheutunut merkittäviä lisäkustannuksia. Yritysten kannattavuus kärsii, mutta viime kädessä laskun tulee maksamaan suomalainen kuluttaja korkeampina hintoina.

Pykäri painottaa, että juuri tällä hetkellä talous on hyvin haavoittuvaisessa tilassa ja poliittiset lakot eivät voi enää jatkua. Pykäri peräänkuuluttaakin nyt vastuullisuutta ay-liikkeeltä.

– Jos lakot nyt todella jäävät taakse, talouden aktiviteetissa tullaan näkemään selvä piristyminen. Kun korot kääntyvät laskuun ja kotitalouksien ostovoima vahvistuu, yksityinen kulutus saa vauhtia, mikä tukee talouden toipumista.

Kasvu käynnistymässä vasta vuoden jälkipuoliskolla

Paltan ennusteen mukaan yksityisten palvelualojen liikevaihdon volyymilla mitattu tuotanto kasvaa tänä vuonna 1,7 prosenttia, kun viime vuonna kasvu jäi 0,3 prosenttiin.

Kasvun kunnollista käynnistymistä saadaan kuitenkin odottaa vuoden jälkipuoliskolle, eikä tahdista ole odotettavissa erityisen reipasta, sillä koronlaskujen realisoituminen ei tapahdu hetkessä.

Rahapolitiikan muutokset välittyvät Suomen talouteen kuitenkin nopeammin kuin suuressa osassa muuta Eurooppaa, ja korkokäänteellä on oma psykologinen merkityksensä. Myös yritysten tyhjentyvät varastot voivat nopeuttaa tuotannon reagointia vuoden edetessä piristyvään kysyntään. Suuremmalta työllisyyden notkahdukseltakin on vältytty, pitkälti palvelualojen ansiosta.

Yksityisistä palvelualoista arkkitehti- ja suunnittelualaan kohdistuu vallitsevissa oloissa erityistä mielenkiintoa, sillä alan tuotannosta puolet kytkeytyy suoraan rakentamiseen ja ala kulkee rakentamisen suhdanteen edellä. Toimialan läpi viime vuoden jatkunut lasku näyttää taittuneen kuluvan vuoden alussa.

Tammi-helmikuussa arkkitehti- ja suunnittelualan kausitasoitettu volyymi oli 1,6 prosenttia korkeampi kuin viime vuoden loka-joulukuussa, vaikkakin 3,2 prosenttia alhaisempi kuin vuotta aikaisemmin. Myyntiodotuksia kuvaavissa saldoluvuissa ei kuitenkaan vielä ole nähtävissä merkkejä selkeämmästä piristymisestä.

Paltan jäsenkyselyyn vastasi 285 työnantajayrityksen toimitusjohtajaa aikavälillä 5.4 – 9.4.2024.

Palvelujen suhdanteet -katsauksessa tarkastellaan yksityisten palveluiden suhdannekehitystä ja tuotetaan ennusteet kuluvan ja seuraavan vuoden keskeisille talousluvuille palvelualoille. Katsaus ilmestyy kahdesti vuodessa.

Paltan jäsenkyselyn tulokset
Palvelujen suhdanteet I/24 – Lakot tuntuvat

Martti Pykäri

Pääekonomisti, johtaja, Tietopalvelut

Yksikön johtaja

martti.pykari@palta.fi