13.03.2020 -

Rahoitusalan neuvotteluja jatketaan virtuaalisesti

, ,

Rahoitusalan työehtosopimusneuvotteluja on jatkettu tänään. Kuten muillakin aloilla, myös rahoitusalan neuvotteluissa on keskusteltu tuottavuutta ja kilpailukykyä turvaavista elementeistä, joilla kilpailukykysopimuksessa sovittu työajanpidennys voitaisiin korvata.

– Näissä keskusteluissa on edistytty, mutta lopullista yhteisymmärrystä sopimuskokonaisuudesta ei ole vielä saavutettu, toteaa toimialapäällikkö Anu Sajavaara Paltasta.

Suurin näkemysero on palkankorotusratkaisun muodosta. Rahoitusalan työehtosopimuksessa on ollut jo yli kymmenen vuoden ajan palkkakeskusteluihin perustuva yhdessä sovittu palkankorotusmalli. Mallin lähtökohtana on, että työehtosopimukseen perustuvista palkankorotuksista puolet jaetaan palkkakeskustelujen perusteella. Palkkakeskustelussa esimiehen ja toimihenkilön välillä käydään läpi muun muassa toimihenkilön suoriutumista, kehittymistä sekä mahdollisia työtehtävien muutoksia. Tästä mallista halutaan pitää kiinni myös tällä neuvottelukierroksella.

Jatkuvasti muuttuva pandemiatilanne hankaloittaa jatkoneuvottelujen toteuttamista, mutta osapuolten välillä on sovittu tiiviistä yhteydenpidosta. Yritämme päästä ratkaisuun mahdollisimman pian. Vaikka fyysisiä tapaamisia ei pystyttäisikään jatkossa järjestämään, Paltalla on valmius tehdä sopimus milloin tahansa teknisiä mahdollisuuksia hyväksi käyttäen.

Lisätiedot: