07.02.2018 -

Rahoitusalan viikonlopputyö: Asiakaspalvelun toimittava kaikissa olosuhteissa

, ,

Pron julkaiseman tuoreen kyselyn mukaan 40 prosenttia työntekijöistä on valmiita vapaaehtoisesti viikonlopputöihin.

– Tämä on sinänsä myönteinen uutinen, sanoo varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto Paltasta.

Viikonlopputyöjärjestelmä ei Aarton mielestä voi kuitenkaan perustua pelkkään vapaaehtoisuuteen. ”Asiakaspalvelun pitää toimia kaikissa olosuhteissa. Uudistuva rahoitusala tarvitsee pysyvän ja helposti käyttöönotettavan työaikajärjestelmän, jonka sisältö ja kustannustaso ovat etukäteen työnantajan tiedossa.”

Paikallinen sopiminen ja vapaaehtoisuus ensisijainen

Pron ja Nousun hylkäämä sovintoesitys viikonlopputyöstä sisälsi palkansaajapuolen edellyttämän paikallisen sopimisen sekä työnantajapuolen lähtökohdan siitä, että varmuus viikonlopputyön pyörimisestä kaikissa olosuhteissa turvataan.

Paikallinen sopiminen oli mallissa ensisijainen tapa ottaa viikonlopputyö käyttöön. Vasta, jos sopimukseen ei olisi päästy, olisi työnantajalla ollut mahdollisuus päättää viikonlopputyöstä. Siinäkin tapauksessa viikonlopputyötä olisi teetetty ensisijaisesti vapaaehtoisesti siihen haluavilla. Vasta, jos vapaaehtoisiakaan ei olisi ollut riittävästi, työnantajalla olisi ollut oikeus osoittaa työhön lisähenkilöitä.

Viikonlopputyön toteuttaminen sovintoesityksen mukaisesti olisi ollut tasapainoinen kompromissi ja kaukana siitä, että työnantaja olisi yksipuolisesti sanellut ehdot. Lisäksi malli olisi ollut paljon työntekijälähtöisempi kuin monilla muilla aloilla, joilla viikonlopputyö on jo pitkään ollut arkipäivää.

Väärät väitteet eivät ole työntekijöiden etu

Pro ja Nousu käyvät rahoitusalan tes-kiistassa julkista sotaa kärjistäen tai jopa väärin väittein.

Väitteet siitä, että työnantajapuoli ei tullut vastaan palkansaajaapuolen vaatimuksissa, on perätön. Sovintoesitykseen sisältyi mm. matkakustannusten korvausta koskevien määräysten kehittäminen, joka on ollut palkansaajapuolen pitkäaikainen tavoite. Myös palkkausjärjestelmämääräyksiä olisi uudistettu.

Viikonlopputyön teettämisessä kyse on ollut koko ajan työajan sijoittamismahdollisuudesta myös lauantaille ja sunnuntaille, ei työajan pidentämisestä. Korvaustaso sovintoesityksessä olisi ollut lauantailta parempi ja sunnuntailta samantasoinen kuin monilla muilla toimialoilla. Myös vapaiden viikonloppujen määrä oli sovintoesityksessä hyvin vertailukelpoinen muihin aloihin nähden.

Pallo toimihenkilöjärjestöillä

FA ja Palta toivovat kiistaan pikaista ratkaisua.

– Viikonlopputyökysymys ei ratkea lakkoilemalla vaan neuvottelemalla. Toivomme kaikkien osapuolten ymmärtävän tämän, Aarto sanoo.

Sovintoesityksen sisältämä palkkaratkaisu oli viennin tason mukainen ja yrityskohtaisen erän suuruus palkankorotuksessa sama kuin vakuutusalalla. Kiistan pitkittyminen lykkää palkankorotuksia koko alalla. Tästä vastuun kantavat yksinomaan sovintoesityksen hylänneet toimihenkilöjärjestöt.

Rahoitusalan työehtosopimuksen piirissä on noin 25 000 toimihenkilöä. Työehtosopimuksen työnantajaosapuolena ovat FA ja Palta. Palta edustaa neuvotteluissa molempia työnantajaliittoja FA:n kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen perusteella.

Lisätiedot:
varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto, Palta, puh. 040 152 0073
viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tuomo Yli-Huttula, Finanssiala ry, puh. 040 652 9118

Finanssiala ry (FA) edustaa Suomessa toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä, rahasto- ja rahoitusyhtiöitä sekä arvopaperivälittäjiä. 

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö ja EK:n toiseksi suurin jäsenliitto. Meillä on 1 900 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntija-palvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. 

Rahoitus- ja vakuutusalan työehtosopimukset ovat FA:n ja Paltan nimissä. Palta hoitaa käytännön työmarkkinaneuvottelut ja niihin liittyvän jäsenpalvelun.