Rahoitusalan viikonlopputyö: Asiakaspalvelun toimittava kaikissa olosuhteissa

Rahoitusalan tes-neuvotteluja on käyty jo neljä kuukautta, jona aikana palkansaajapuoli on järjestänyt kaksi kahden päivän lakkoa. Myös ylityökielto on ollut voimassa pitkään. Valtakunnansovittelija esitti 31.1.2018 kiistaan molempien osapuolten vaatimuksia huomioivan sovintoesityksen, jonka Ammattiliitto Pro ja Ammattiliitto Nousu hylkäsivät viime perjantaina. Finanssiala ry (FA), Palvelualojen työnantajat Palta ry sekä ylempiä toimihenkilöitä edustava YTN olisivat sovintoesityksen hyväksyneet. Kiistaa on käyty erityisesti viikonlopputyön järjestämisestä.

Pron julkaiseman tuoreen kyselyn mukaan 40 prosenttia työntekijöistä on valmiita vapaaehtoisesti viikonlopputöihin.

– Tämä on sinänsä myönteinen uutinen, sanoo varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto Paltasta.

Viikonlopputyöjärjestelmä ei Aarton mielestä voi kuitenkaan perustua pelkkään vapaaehtoisuuteen. ”Asiakaspalvelun pitää toimia kaikissa olosuhteissa. Uudistuva rahoitusala tarvitsee pysyvän ja helposti käyttöönotettavan työaikajärjestelmän, jonka sisältö ja kustannustaso ovat etukäteen työnantajan tiedossa.”

Paikallinen sopiminen ja vapaaehtoisuus ensisijainen

Pron ja Nousun hylkäämä sovintoesitys viikonlopputyöstä sisälsi palkansaajapuolen edellyttämän paikallisen sopimisen sekä työnantajapuolen lähtökohdan siitä, että varmuus viikonlopputyön pyörimisestä kaikissa olosuhteissa turvataan.

Paikallinen sopiminen oli mallissa ensisijainen tapa ottaa viikonlopputyö käyttöön. Vasta, jos sopimukseen ei olisi päästy, olisi työnantajalla ollut mahdollisuus päättää viikonlopputyöstä. Siinäkin tapauksessa viikonlopputyötä olisi teetetty ensisijaisesti vapaaehtoisesti siihen haluavilla. Vasta, jos vapaaehtoisiakaan ei olisi ollut riittävästi, työnantajalla olisi ollut oikeus osoittaa työhön lisähenkilöitä.

Viikonlopputyön toteuttaminen sovintoesityksen mukaisesti olisi ollut tasapainoinen kompromissi ja kaukana siitä, että työnantaja olisi yksipuolisesti sanellut ehdot. Lisäksi malli olisi ollut paljon työntekijälähtöisempi kuin monilla muilla aloilla, joilla viikonlopputyö on jo pitkään ollut arkipäivää.

Väärät väitteet eivät ole työntekijöiden etu

Pro ja Nousu käyvät rahoitusalan tes-kiistassa julkista sotaa kärjistäen tai jopa väärin väittein.

Väitteet siitä, että työnantajapuoli ei tullut vastaan palkansaajaapuolen vaatimuksissa, on perätön. Sovintoesitykseen sisältyi mm. matkakustannusten korvausta koskevien määräysten kehittäminen, joka on ollut palkansaajapuolen pitkäaikainen tavoite. Myös palkkausjärjestelmämääräyksiä olisi uudistettu.

Viikonlopputyön teettämisessä kyse on ollut koko ajan työajan sijoittamismahdollisuudesta myös lauantaille ja sunnuntaille, ei työajan pidentämisestä. Korvaustaso sovintoesityksessä olisi ollut lauantailta parempi ja sunnuntailta samantasoinen kuin monilla muilla toimialoilla. Myös vapaiden viikonloppujen määrä oli sovintoesityksessä hyvin vertailukelpoinen muihin aloihin nähden.

Pallo toimihenkilöjärjestöillä

FA ja Palta toivovat kiistaan pikaista ratkaisua.

– Viikonlopputyökysymys ei ratkea lakkoilemalla vaan neuvottelemalla. Toivomme kaikkien osapuolten ymmärtävän tämän, Aarto sanoo.

Sovintoesityksen sisältämä palkkaratkaisu oli viennin tason mukainen ja yrityskohtaisen erän suuruus palkankorotuksessa sama kuin vakuutusalalla. Kiistan pitkittyminen lykkää palkankorotuksia koko alalla. Tästä vastuun kantavat yksinomaan sovintoesityksen hylänneet toimihenkilöjärjestöt.

Rahoitusalan työehtosopimuksen piirissä on noin 25 000 toimihenkilöä. Työehtosopimuksen työnantajaosapuolena ovat FA ja Palta. Palta edustaa neuvotteluissa molempia työnantajaliittoja FA:n kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen perusteella.

Lisätiedot:
varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto, Palta, puh. 040 152 0073
viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tuomo Yli-Huttula, Finanssiala ry, puh. 040 652 9118

Finanssiala ry (FA) edustaa Suomessa toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä, rahasto- ja rahoitusyhtiöitä sekä arvopaperivälittäjiä. 

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö ja EK:n toiseksi suurin jäsenliitto. Meillä on 1 900 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntija-palvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. 

Rahoitus- ja vakuutusalan työehtosopimukset ovat FA:n ja Paltan nimissä. Palta hoitaa käytännön työmarkkinaneuvottelut ja niihin liittyvän jäsenpalvelun.

Lisää aiheesta

Poliittiset työtaistelut kohtuuttomia

Palvelualojen työnantajat Palta vastaanotti tänään työtaisteluilmoitukset Palvelualojen ammattiliitto PAM:lta, Teollisuusliitolta ja Sähköliitolta. Ilmoitukset koskevat alasta riippuen joko työnseisausta tai ylityökieltoa. Jo aiemmin eräät muut ammattiliitot ovat ilmoittaneet poliittisista työrauhahäiriöistä Paltan sopimusaloilla. Palta pitää tilannetta valitettavana ja kohtuuttomana. 

Työaikalakiesitys pettymys, ei vastaa käytännön työelämän tarpeisiin

Palvelualojen työnantajat Palta ry, Teknologiateollisuus ry, Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry sekä Kaupan liitto ry ovat pettyneitä työaikalakiehdotuksen sisältöön ja pitävät tärkeänä, että esitystä muutettaisiin edunkuntakäsittelyssä vähintään siten, että nykylain mukaiset mahdollisuudet työajan järjestämiseen säilyisivät.

Finanssiala Paltan työmarkkinajäseneksi

Finanssiala ry (FA) ja Palvelualojen työnantajat Palta ovat päättäneet tiivistää vuonna 2015 alkanutta työmarkkinayhteistyötään. Vuoden 2019 alusta FA ja sen jäsenet liittyvät jäseniksi Paltaan työmarkkinatoiminnan osalta. Alkava työmarkkinajäsenyys tarkoittaa, että Palta hoitaa jatkossakin FA:n jäsenyritysten työmarkkinaedunvalvonnan. Ratkaisu ei vaikuta FA:n asemaan Elinkeinoelämän Keskusliitossa EK:ssa.

PALTA ry VM:n budjettiesityksestä: Osaavasta työvoimasta ja infrasta huolehdi...

Palta kannustaa hallitusta edelleen löytämään tulevassa budjettiriihessä keinoja työpaikkojen ja työvoiman kohtaannon parantamiseksi. Suunnitellut panostukset liikenneinfran kehittämiseen ovat askelia oikeaan suuntaan, sillä ne edistävät yhteiskunnan toiminta- ja kilpailukykyä. Myös digi-infran kilpailukykyyn tulisi kiinnittää huomiota.

Rahoitusalalla tartutaan jälleen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden haasteisiin

Suomalainen rahoitusala jatkaa työntekijöiden ja työnantajien yhteistä työtä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämiseksi. Jo useamman vuoden jatkunut työmarkkinaosapuolten yhteistyö työelämän kehittämiseksi on Euroopan tasolla harvinaista. Viime talven työehtosopimusneuvotteluissa sovittiin yhteistyön jatkosta Hyvinvoiva finanssiala -hankkeen pohjalta.