07.04.2018 -

Sähköistys- ja sähköasennusalan lakko todennäköinen

, ,

– Olemme erittäin pettyneitä siihen, että Sähköliitto hylkäsi sovintoehdotuksen. Ehdotukseen ei sisältynyt muutoksia, joita voitaisiin pitää työntekijäpuolen näkökulmasta työehtojen heikennyksinä. Palkkaratkaisu oli yleisen linjan mukainen ja Sähköliiton keskeisimpiin vaatimuksiin oli vastattu. Emme voi muuta kuin ihmetellä Sähköliiton toimintaa, Paltan työmarkkinapäällikkö Anu Sajavaara sanoo.

Palta kummastelee Sähköliiton poukkoilevaa neuvottelutoimintaa. Vasta viime viikolla energia-, ICT- ja verkostoalan lakko vältettiin Sähköliiton hyväksyttyä samankaltaisen sovintoehdotuksen. Nyt Sähköliitto haluaa lakkoja, vaikka kyse on samoista asioista.

– Sähköliitto näyttää ajavan kaikki sopimusalansa konfliktiin, jonka tarkoitus on periaatteellisista syistä aiheuttaa työnantajille mahdollisimman suurta vahinkoa. Täysin syyttömät tahot joutuvat kärsimään Sähköliiton pörhistelyn takia, Sajavaara harmittelee.

Mahdollinen lakko olisi vaikutuksiltaan merkittävä

Lakko pysäyttää sähköistys- ja sähköasennustyöt noin puolessa alan järjestäytyneistä yrityksistä. Lakosta aiheutuu merkittäviä taloudellisia menetyksiä lakon kohteena olevissa yrityksissä. Siitä koituu kohtuutonta haittaa myös näiden yritysten asiakkaille ja muille alan toimijoille rakentamisessa ja teollisuudessa. Lakko aiheuttaa myös merkittäviä menetyksiä yritysten henkilöstölle.

– Meidän pitäisi keskustella koko sopimusalan tulevaisuuden kannalta olennaisista asioista, mutta Sähköliitto komentaa joukkonsa lakkoon vain vastustaakseen yleisen linjan mukaista palkkaratkaisua ja kilpailukykysopimuksen mukaista työajan pidennystä. Jo yli miljoona palkansaajaa on yleisen linjan mukaisten sopimusratkaisujen piirissä, eikä yhdelläkään alalla ole luovuttu kilpailukykysopimuksessa sovitusta työajan pidennyksestä, Sajavaara muistuttaa.

Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen osapuolina ovat Palvelualojen työnantajat Palta ja Sähkötekniset työnantajat STTA sekä Sähköalojen ammattiliitto. Sopimuksen piirissä on noin 5 200 Paltan ja STTA:n jäsenyritysten työntekijää.

Lisätietoja:
työmarkkinapäällikkö Anu Sajavaara, Palta, p. 040 705 0939

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö ja EK:n toiseksi suurin jäsenliitto. Paltalla on 1 900 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta.