03.02.2021 -

Tuore kysely: korona muuttanut työelämän osaamisvaateita pysyvästi, palvelualojen osaajapula ei hellittämässä

,

Palvelualojen työnantajat Paltan tuoreen kyselyn perusteella palvelualoja uhkaa tulevaisuudessa entistä vakavampi osaajapula. Koronakriisistä huolimatta osaavan työvoiman saatavuus on merkittävä tai erittäin merkittävä kasvun este kolmannekselle kyselyyn vastanneista palveluyrityksistä jo seuraavien kolmen vuoden aikana.

Kyselystä selviää, että koronakriisi on myös muuttanut pysyvästi palvelualoilla tarvittavaa osaamista. Lähes 90 prosenttia vastaajista pitää koronakriisin tuomia muutoksia henkilöstön osaamistarpeisiin osittain tai merkittävin osin pysyvinä. Etenkin kyky sopeutua muutokseen sekä kyky hyödyntää digitaalisia ja tekoälypohjaisia ratkaisuja on korostunut. 

Nykyiselle henkilöstön osaamiselle ei olekaan välttämättä enää lähivuosina tarvetta. Koko henkilöstön osaamiselle on edelleen kolmen vuoden päästä tarvetta vain 58 prosentissa kyselyyn vastanneista yrityksistä. Keskimäärin 5 prosenttia kyselyyn vastanneiden yritysten henkilöstön osaamisesta on sellaista, jolle ei ole enää kolmen vuoden päästä tarvetta. Puutteita on muun muassa erilaisissa digitaidoissa sekä työelämätaidoissa, kuten itsensä johtamisen ja itsensä kehittämisen taidot.

Lähes 90 prosenttia vastaajista pitää koronakriisin tuomia muutoksia henkilöstön osaamistarpeisiin osittain tai merkittävin osin pysyvinä.

– Kysely osoittaa, että korona-ajan työelämään tuomat muutokset ovat merkittävin osin pysyviä. Tämä on huomioitava myös koulutusjärjestelmässämme: millaisia työelämä- ja perustaitoja peruskoulussa opetetaan, millaisia väyliä ja koulutussisältöjä jatkuvaan oppimiseen on tarjolla, Paltan elinkeinopolitiikan johtaja Tatu Rauhamäki sanoo.

– Jo nyt työllisyyden noston esteenä on vakava kohtaanto-ongelma yritysten tarpeiden ja työntekijöiden osaamisen välillä, ja kyselyn perusteella se tulee vain pahenemaan jatkossa. Asiaan on pystyttävä puuttumaan pikaisesti.

Korona on synnyttänyt myös uusia tehtäviä, henkilöstön kouluttaminen vaikeutunut

Korona-aika on synnyttänyt myös uusia tehtäviä palvelualoille. Alle vuodessa kokonaan uusia, pääosin digitaalisuuden kasvuun kytkeytyviä tehtäviä on syntynyt kuuteen prosenttiin vastaajayrityksistä. Lisäksi joka kuudes vastaaja on pystynyt välttämään irtisanomisia ja lomautuksia siirtämällä henkilöstöä uusiin tehtäviin yrityksen sisällä.

Henkilöstön kouluttamiselle on kuitenkin ollut esteitä puolessa yrityksistä. Merkittävimmät esteet ovat olleet etätöihin siirtyminen ja viranomaisten kokoontumisrajoitukset, jotka ovat olleet kouluttautumisen esteenä yhteensä 27 prosentissa vastaajaorganisaatioista.

Myös uudenlaisia tapoja kouluttaa on löytynyt. 57 prosenttia on siirtänyt itse pitämänsä henkilöstökoulutukset verkkoon. Lisäksi työnantajat ovat muun muassa kannustaneet henkilöstöä omaehtoiseen opiskeluun sekä hyödyntäneet oppisopimuskoulutusta ja oppilaitosten verkkokursseja.

– Vaikka korona on ollut todella kova isku palvelualoille, yritykset ovat pystyneet sopeutumaan siihen yllättävänkin hyvin. Kouluttamisessa ilmenneet esteet ja koulutusten laittaminen jäihin herättää kuitenkin myös huolta. Osaamisen kehittämisen mahdollisuuksista on tärkeä huolehtia etenkin nyt, Rauhamäki sanoo.

”Vaikka korona on ollut todella kova isku palvelualoille, yritykset ovat pystyneet sopeutumaan siihen yllättävänkin hyvin.”

Palta esittää useita ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseksi. Yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä on tiivistettävä, ja myös oppilaitosten rahoituksen tulee kannustaa tähän. Aikuisväestön oppimiseen on lisättävä resursseja, ja jatkuvan oppimisen väylien ja sisältöjen ajantasaisuudesta huolehdittava. Jatkuvan oppimisen palvelut tulisi keskittää yhtenäiseen, tekoälyä hyödyntävään digipalveluun, ja tähän tulisi kohdistaa EU:n elpymisrahoitusta. Lisäksi työperäistä maahanmuuttoa tulee helpottaa huolehtimalla valmisteilla olevan, EU:n ulkopuolelta tulevien huippuosaajien rekrytointia ja maahantuloa sujuvoittavan D-viisumin mahdollisimman nopeasta käyttöönotosta Suomessa.

Osaamistarpeet koronan jälkeen -kysely tehtiin Paltan jäsenistölle 7.–22.1.2021. Kyselyyn vastasi 112 henkilöstö- tai toimitusjohtajaa. ​Vastaajayritykset työllistävät lähes 30 000 henkilöä ja toimivat eri yksityisillä palvelutoimialoilla: liikenteessä ja logistiikassa, informaation ja viestinnän alalla, yritys- ja asiantuntijapalveluissa, hallinto- ja tukipalveluissa, teknisissä palveluissa sekä viihteessä, virkistyksessä ja muissa palveluissa. Yhteensä yksityiset palvelut työllistävät yli miljoona ihmistä Suomessa.

Osaamistarpeet koronan jälkeen -raportti

Tutustu tarkemmin kyselyn tuloksiin.

Lyhyesti

  • Lähes 90 % vastaajista pitää koronakriisin tuomia muutoksia henkilöstön osaamistarpeisiin osittain tai merkittävin osin pysyvinä.
  • Koko henkilöstön osaamiselle on edelleen kolmen vuoden päästä tarvetta vain 58 % kyselyyn vastanneista yrityksistä. Keskimäärin 5 % kyselyyn vastanneiden yritysten henkilöstön osaamisesta on sellaista, jolle ei ole enää tuolloin tarvetta.
  • Koronakriisistä huolimatta osaavan työvoiman saatavuus on merkittävä tai erittäin merkittävä kasvun este 33 % kyselyyn vastanneista palveluyrityksistä jo seuraavien kolmen vuoden aikana.
  • Henkilöstön kouluttamiselle on ollut korona-aikana esteitä puolessa yrityksistä.
  • Palta esittää useita ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseksi: Yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä on tiivistettävä rahoitusohjauksella, jatkuvan oppimisen palveluita ja sisältöjä kehitettävä ja työperäistä maahanmuuttoa helpotettava.

Lue lisää työstämme osaamisen kehittämiseksi

Lisätiedot:

Elinkeinopolitiikan johtaja Tatu Rauhamäki, 050 5212907, tatu.rauhamaki@palta.fi 
Palvelualojen työnantajat Palta ry 

Tatu Rauhamäki

Johtaja, Elinkeinopolitiikka

Yksikön johtaja

tatu.rauhamaki@palta.fi