27.03.2024 -

Tuore selvitys: Palveluilla on mahdollisuus vaikuttaa biodiversiteettiin, mutta tietoa ja osaamista tarvitaan lisää. Palta perustaa biodiversiteettiverkoston.

,

Biodiversiteetti eli luonnon monimuotoisuus heikkenee ihmisen toiminnan vuoksi ennennäkemätöntä vauhtia. Luontokato on saatava pysähtymään nopeasti, sillä biodiversiteetti on välttämätön pohja ihmiskunnan hyvinvoinnille ja talouden kestävälle kehitykselle. Palvelualoilla on tässä oma tärkeä roolinsa, jota Palvelualojen työnantajat Paltan biodiversiteettihankkeen juuri julkaistu loppuraportti valottaa.

Yksityisten palveluiden osuus Suomen taloudesta on jo yli 40 %, eikä suunta ole taittumassa. Niinpä palvelualat ovat monin tavoin kytköksissä luonnon tarjoamiin mahdollisuuksiin ja toisaalta niillä on mahdollisuuksia hillitä luontokatoa.

– Palvelut aiheuttavat biodiversiteetille sekä suoria että epäsuoria vaikutuksia, ja nämä liittyvät kaikkiin viiteen luontokadon ajuriin: maan ja vesialueiden käyttö, luonnonvarojen käyttö, saasteet, vieraslajit ja ilmastonmuutos. Selvityksessä olemme tunnistaneet lukuisia mahdollisia toimenpiteitä palvelualojen toimijoiden hyödynnettäväksi, kertoo asiantuntija Mikko Paloneva Paltasta.

Palvelualoilla on potentiaalia luoda luontokädenjälkeä

Palvelut voivat luoda luontokädenjälkeä, eli vaikuttaa myönteisesti muiden toimijoiden luontovaikutuksiin. Esimerkkejä ovat arkkitehti-, maisema-arkkitehti- ja muut suunnittelupalvelut, logistiikkapalvelut kiertotalouden mahdollistajina, korjaus-, huolto- ja kunnossapitopalvelut, digitaaliset ratkaisut kasvihuonekaasupäästöjen ja luonnonvarojen käytön vähentämisessä sekä tietoisuuden kasvattaminen.

Palvelut räätälöidään monasti tilaajan tarpeiden mukaan ja ovat osa pitkiä arvoketjuja. Palveluilla on tärkeä rooli palveluntarjoajana, sillä niillä on mahdollisuus suositella, neuvoa ja tarjota tietoa luontoystävällisistä ratkaisuista. Usein kädenjäljen realisoituminen on kuitenkin kiinni tilaajasta.

– Palvelualojen luontohyötyjen realisoituminen edellyttää laajempaa tietoisuutta, osaamista ja kunnianhimoa julkiselta sektorilta ja koko yhteiskunnalta. Myös yritykset tarvitsevat lisää tietoa ja osaamista. Siksi jatkamme Paltassa biodiversiteettityötä perustamalla jäsenillemme tarkoitetun verkoston, jonka tarkoituksena on kasvattaa jäsenistön osaamista, jatkaa Paloneva.

Biodiversiteettiselvityksen toteutti konsulttitoimisto AFRY Management Consulting Palvelualojen työnantajat Palta ry:n toimeksiannosta. Palvelualoilla tarkoitetaan selvityksessä Paltan edustamia palvelualoja. Katsauksessa käsitellyt toimialat vastaavat Tilastokeskuksen toimialaluokituksen (TOL2008) luokkia H=Logistiikka, J=Informaatio ja viestintä, M=Yritys- ja asiantuntijapalvelut, N=Hallinto- ja tukipalvelut, L=Kiinteistöala, R=Viihde ja virkistys, sekä S=Muu palvelutoiminta. Toimialat kattavat reilun kolmasosan koko taloudesta ja kaksi viidesosaa yksityisestä sektorista.

Lisätiedot: asiantuntija Mikko Paloneva, Palvelualojen työnantajat PALTA ry, mikko.paloneva@palta.fi, 045 1020 160

Mikko Paloneva

Asiantuntija, Elinkeinopolitiikka

Ilmastopolitiikka ja kestävä kasvu

mikko.paloneva@palta.fi