19.05.2020 -

Turvallinen työ epidemia-aikana – Yritysten hyvät käytännöt jakoon

Koronaviruksen tuomien rajoitustoimien hidastettua viruksen leviämistä yhteiskuntaa ollaan vähitellen avaamassa ja taloudellista toimeliaisuutta vauhdittamassa. ​Palautuminen edellyttää yrityksiltä näkyviä ja vaikuttavia turvallisuustoimia. Toimet tukevat myös ihmisten turvallisuuden tunnetta ja sen myötä luottamuksen palautumista.

On tärkeää, että paluu työpaikoille tehdään suunnitellusti, turvallisesti ja riskiryhmät huomioiden. Tämä koskee niin työpaikan omia tiloja kuin asiakastiloja ja julkisia liikennevälineitäkin: sekä työnteko, asiointi että liikkuminen on järjestettävä niin, että koronavirus ei pääse hallitsemattomasti leviämään kontakteissa ja virukselle altistumismahdollisuudet pyritään minimoimaan.

– Näkyvät ja vaikuttavat turvallisuustoimet tukevat ihmisten turvallisuuden tunnetta ja sitä kautta myös luottamuksen palautumista siihen, että arkea uskaltaa taas jatkaa niin normaalisti kuin mahdollista. On kuitenkin selvää, että ”uuden normaalin” aika poikkeaa aiemmin totutusta arjesta, Paltan toimialapäällikkö Anu Sajavaara sanoo.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on yhdessä jäsenliittojensa kanssa koostanut oppaan eri alojen hyvistä käytännöistä kaikkien suomalaisyritysten käyttöön. Yhdessä jäsenliittojensa kanssa EK on kerännyt eri alojen hyviä käytäntöjä maailmalta ja kotimaasta kaikkien suomalaisyritysten käyttöön ja hyödynnettäväksi. Oppaan tehnyt työryhmä seuraa tilannetta, viranomaisohjeita ja -suosituksia ja tunnistaa hyviä käytäntöjä myös jatkossa sekä päivittää opasta tarpeen mukaan.

Palta on ollut aktiivisesti mukana kokoamassa tänään julkaistua opasta turvalliseen työhön paluuseen. Oppaassa kuvatut käytännöt ovat suosituksia ja esimerkkejä hyvistä käytännöistä. Paltan Turvallinen työ -sivustolta löytyy oppaan neuvoja jaoteltuna kolmeen osioon: turvallinen työskentely, asiointi ja liikkuminen.

Palta on koonnut yhteen myös tietoa ja vinkkejä Paltan jäsenyrityksistä siihen, kuinka turvallista työtä niissä on suunniteltu ja toteutettu. Hyvistä esimerkeistä saattaa löytyä mallia myös muille yrityksille. Yritysesimerkkejä täydennetään tilanteen edetessä.

Tutustu:

Paltan Turvallinen työ, asiointi ja liikkuminen -sivusto >>

EK:n Turvallinen työ, asiointi ja liikkuminen -opas >>