10.09.2021 -

Ilmastorahasto vauhdittaa uusia ilmastopalveluita

,

Erilaisilla palveluyritysten tarjoamilla ratkaisuilla voidaan vähentää merkittävästi muiden toimijoiden päästöjä. Ilmastonmuutoksen torjuntaa vauhdittaville palveluille on saatavissa rahoitusta esimerkiksi valtion erityistehtäväyhtiö Ilmastorahaston kautta. Kysyimme asiakkuusjohtaja Pia Erkinheimolta, millaisia rahoitusmahdollisuuksia yhtiö palveluyrityksille tarjoaa.

Kuvassa Pia Erkinheimo

Erilaisten päästöjä vähentävien palveluiden avulla voidaan saavuttaa Suomessa päästösäästöt, jotka vastaavat noin puolen miljoonan kerrostalokodin vuosittaista sähkönkulutusta, selviää Paltan teettämästä ja Gaia Consultingin toteuttamasta Päästövähennyksiä palveluilla -selvityksestä. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi energiankulutusta vähentävät, liikkumista tehostavat ja kiertotaloutta hyödyntävät, usein digitaaliset ratkaisut.

Miten ilmastoinvestointeja saataisiin vauhditettua aiempaakin enemmän? Keväällä 2021 ensimmäiset rahoituspäätöksensä tehneen valtion erityistehtäväyhtiö Ilmastorahasto Oy:n tehtävänä on rahoittaa ilmastonmuutosta torjuvia ratkaisuja, vauhdittaa vähähiilisyyttä ja edistää digitalisaatiota. Yhtiö tarjoaa kasvurahoitusta yrityksille, jotka ratkovat ilmastonmuutokseen liittyviä oman tai asiakastoimialan haasteita. Vuosittain rahoituspäätöksiä tehdään noin 80 miljoonalla eurolla, mikä tarkoittaa noin 10–15 päätöstä.

”Tavoitteenamme on saada ilmastoinvestoinnit, myös digitaaliset sellaiset, tapahtumaan nopeammin tai laajempana, yhdessä muun rahoituksen kanssa.”

– Tavoitteenamme on saada ilmastoinvestoinnit, myös digitaaliset sellaiset, tapahtumaan nopeammin tai laajempana, yhdessä muun rahoituksen kanssa. Rahoituksemme voi kohdistua niin yksityisten kuin julkisomisteisten yhtiöiden tai näiden perustamien yhteisyritysten liiketoiminnan skaalaukseen, Erkinheimo kertoo.

– Paltan edustamat palvelualat edustavat laajaa joukkoa erilaisia palveluyrityksiä liikennesektorilta yritys- ja asiantuntijapalveluihin. Niillä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa, ja ideoita ratkoa ilmastohaasteita myös kansainvälisesti. Palveluyrityksillä on myös mahdollisuus tuupata kuluttajakäyttäytymistä kohti ilmastotekoja muotoilemalla palveluita ilmastoystävällisemmiksi, Erkinheimo kuvaa palveluiden merkitystä.

Rahoitusta muun muassa uusien liiketoimintamallien ja digitaalisten ratkaisujen skaalaamiseen

Ilmastorahastolla on kahdenlaisia rahoituskohteita: ilmastoratkaisujen kaupalliset skaalaukset (rahoitusosuus 2-20ME) ja päästövähennyksiä mahdollistavat alustat (1-10ME). Rahoitus on pääasiassa pääomalainamuotoista. Ilmastorahasto osallistuu rahoituskokonaisuuksiin vähemmistöroolissa, ja julkisen rahan kokonaisosuus voi olla enintään 70 prosenttia.

– Ensimmäisenä juuri palveluille sopivista rahoituskohteista mieleen tulevat uusien ilmastoratkaisujen demot ja pilotit, eli ilmastohyötyjä tuottavien innovaatioiden todentaminen laajemmassa kokoluokassa, Erkinheimo kertoo.

Yhtä lailla Ilmastorahastolle potentiaalisia rahoituskohteita ovat ilmastoon liittyvien palveluiden, uusien liiketoimintamallien tai digitaalisten ratkaisujen skaalaaminen kaupalliseen mittaluokkaan. Kaupallisten skaalausten kohteisiin kuuluvat myös pienemmän mittakaavan ilmastoratkaisujen käyttöönoton vauhdittaminen toimitus kerrallaan.

”Ratkaisuja voivat olla vaikkapa älykkäät kaupunkiratkaisut tai erilaiset data-alustat”

Yhden kohderyhmän muodostavat useamman yrityksen yhteiset fyysiset tai digitaaliset infrastruktuurit päästövähennyksien aikaansaamiseksi.

– Tällaisia ratkaisuja voivat olla vaikkapa älykkäät kaupunkiratkaisut tai erilaiset data-alustat esimerkiksi teollisuuden sivuvirtojen koordinointiin.

Ilmastorahaston toimintaa ohjaavat selkeät vaikutuskriteerit. Jokaisen kohteen on ensin täytettävä rahaston kynnysehdot, minkä jälkeen lopullinen valinta tehdään vaikuttavuuden – esimerkiksi päästövähennyspotentiaalin – pohjalta. Rahasto ei toimi niin kutsuttuna ankkurisijoittajana vaan aina vähemmistössä, ja siksi keskustelujen muiden rahoittajien kanssa tulee jo olla pitkällä. Erkinheimon mukaan apua kriteeristön soveltamiseen on saatavissa yhtiön asiantuntijoilta läpi rahoitusprosessin.

Lisätietoa Ilmastorahastosta

Ilmastorahastoon voi ottaa yhteyttä yhtiön verkkosivuilta löytyvän lomakkeen kautta.

Rahoitusprosessi kestää yleensä muutaman kuukauden edeten tutustumisesta tarkempaan analyysiin. Työhön voidaan kytkeä ulkoisia asiantuntijoita ja myös asiakkailta odotetaan aktiivisuutta.

Lue lisää Ilmastorahaston verkkosivuilta