08.12.2022 -

Palta oppilaitosyhteistyön rakentajana

, ,

Mikä on oppilaitosyhteistyön merkitys Paltan toiminnassa? Millaista roolia Palta tavoittelee jäsenyritysten ja oppilaitosten yhteistyössä osaamisen kehittämisessä? Kuinka Palta voi olla mukana luomassa jäsenyrityksilleen pitkäaikaisia oppilaitoskumppanuuksia?

Haastattelimme Paltan asiantuntija Tuomas Ylitalon kanssa alkukesästä Osaajabarometri 2022 tuloksiin liittyen oppilaitosyhteistyöstä muutamia yrityksiä. Jokainen näistä yrityksistä oli tehnyt yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja näki yhteistyön keskeisenä keinona osaavien tekijöiden rekrytoimiseksi. Yritykset saivat oppilaitosyhteistyöllä hyviä harjoittelijoita, onnistuneita rekrytointeja, uutta osaamista & energiaa sekä monipuolista liiketoiminnan kehittymistä.  

Yritysten ja oppilaitosten sekä korkeakoulujen välinen yhteistyö tarkoittaa käytännössä työharjoittelua, erilaisia työssäoppimisjaksoja, oppisopimuskoulutusta tai yhteistyötä opinnäytetöiden tekemisessä. Yhteistyötä tehdään myös hankkeissa, täydennyskoulutuksessa ja asiantuntijavierailuissa.

Pienemmissä yrityksissä kaikki ovat jollakin tavalla tekemisissä harjoittelijan kanssa. Harjoittelijan rekrytointi, perehdytys ja ohjaus ovat harvoin suunnitelmallisia prosesseja ja harjoittelijoiden pienen määrän vuoksi jokainen tapaus joudutaan hoitamaan erikseen. Yhteistyö oppilaitoksen kanssa tässä kohden pitäisi olla organisoidumpaa. Hyvä idea olisi solmia pidempiä harjoittelusopimuksia, joiden puitteissa yritys ja oppilaitos voisivat tehdä suunnitelmallisesti yhteistyötä vuositasolla.

Mikä voisi olla Paltan rooli ja tehtävä oppilaitosyhteistyön kehittämisessä?

Paltalla on paljon annettavaa esimerkiksi julkisen rahoituksen ja kannustimien tunnetuksi tekemisissä yrityksille. Oppisopimuskoulutus on suomalaisissa yrityksissä edelleen huonosti tunnettu julkisrahoitteinen osaamisen kehittämisen malli. Oppisopimusta hyödyntämällä yritys voi kehittää osaamistaan ja sen avulla voi kouluttautua yli 160 tutkintoon. Koulutussopimus puolestaan on työpaikan ja koulutuksen järjestäjän välinen määräaikainen sopimus opiskelijan osaamisen hankkimisesta työpaikalla. Muita yritysten osaamisen kehittämiseen suunnattuja kannustimia ovat työntekijöiden rekrytointiin liittyvä palkkatuki sekä työtä ja opiskelua yhdistelevä Further Educated with Companies eli FEC-koulutus. Koulutusvähennys on työnantajille suunnattu taloudellinen kannustin, joka kattaa enintään puolet henkilöstön koulutuksen aikaisista palkkakustannuksista.

Yritykset tarvitsevat nyt tukea uusien työntekijöiden rekrytoimiseksi ja osaamisensa kehittämiseksi. Kaikki hyvät keinot ovat sallittuja ja oppilaitosyhteistyö on siinä keskeinen väline. Paltassa ollaan näköalapaikalla tuomassa osaamista ja uudenlaista yhteistyötä yrityksiin.

Ilkka Uronen työskentelee Haaga-Heliassa lehtorina ja projektipäällikkönä ammatillisessa opettajankoulutuksessa sekä erilaisissa liiketalouden yksikön hankkeissa, joissa kehitetään yritysten, organisaatioiden, tiimien ja yksilöiden osaamista sekä luodaan mahdollisuuksia tulevaisuuden oppimiselle.

Oppilaitosyhteistyö

Yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyö hyödyttää molempia osapuolia ja antaa vastauksia osaajapulaan. Lue lisää miten yritykset ja oppilaitokset kommentoivat ja kehittäisivät yhteistyötä.

Lue lisää oppilaitosyhteistyöstä