Oppilaitosyhteistyö

Ammattilainen tekee palvelun ja osaaminen on Suomen menestyksen kestävä perustus. Osaajapula on suuri kasvun este palvelualoilla toimiville yrityksille. Yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyö tarkoittaa käytännössä työharjoittelua, erilaisia työssäoppimisjaksoja, oppisopimuskoulutusta tai yhteistyötä opinnäytetöiden tekemisessä. Yhteistyötä tehdään myös hankkeissa, täydennyskoulutuksessa ja asiantuntijavierailuissa.

Paltan rooli on kannustaa jäsenyrityksiään ja oppilaitoksia sekä korkeakouluja yhteistyöhön osaamisen kehittämiseksi ja osaavan työvoiman saatavuuden takaamiseksi. Suomi tarvitsee jatkossa valtavan määrän uusia osaajia ja etenkin palvelualoilla pula osaavasta työvoimasta on kasvun este. Siksi tahdomme tuoda yritykset ja oppilaitokset yhteen ja antaa alustan tarinoille, onnistumisille ja haasteille, joita osaajapulan taklaaminen meiltä kaikilta vaatii.

Tälle sivustolle kootaan yritystarinoita ja vinkkejä oppilaitosyhteistyöstä sekä vasta-alkajille että pitkään yhteistyötä tehneille.

Satamat tarjoavat työtä logistiikka-alan osaajille – mitä tekijöiltä toivotaan?

Vierailimme toukokuun lopulla Rotterdamin kansainvälisillä logistiikka-alan Breakbulk 2024 Europe -messuilla. Rotterdamin satama-alueella katse suuntautuu tulevaan. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta korostuu, unohtamatta ihmistä, sillä ihminen on se, joka innovoi. Siksi panostaminen tulevaisuuden työvoimaan nähdään tärkeäksi.

Kuva: Keudan viestintä

Keuda tarjoaa ratkaisuja Keski-Uudenmaan logistiikka-alan osaajapulaan

Logistiikka-ala on kasvussa Keski-Uudellamaalla ja osaaville tekijöille on tarvetta. Keudalla on yhteistyöstä yritysten kanssa pitkä kokemus ja heillä on tarjolla laajasti erilaisia yhteistyömahdollisuuksia sekä henkilöstön osaamisen lisäämiseksi että uusien työntekijöiden löytämiseksi.

Ammattikuljettajavaje vaatii joustavuutta koulutukseen

Ammattikuljettajista on pulaa, mutta tietä kuljetus- ja logistiikka-alalle hidastavat tällä hetkellä erilaisten säädösten puomit. Alan oppilaiden ja opettajien koulutukseen tarvitaan joustoa vastauksena työelämän tarpeisiin.

Oppilaitosyhteistyötä lukion kanssa? – Ensi vuonna aloittava Konepajan lukio tarjoaa siihen loistavan mahdollisuuden

Ensi syksynä Helsingissä aloittaa täysin uudenlainen lukio, jossa kaikkien opiskelijoiden opinnoissa painotuksena ovat verkostot ja työelämätaidot. Mistä on kyse ja mitä tarjottavaa uudella lukiolla on yrityksille ja työelämälle?

Työ arkkitehtitoimistossa voi tarkoittaa myös kenttätöitä arkeologisilla kaivauksilla

Kaksi vuotta arkeologiaa Helsingin yliopistossa opiskelleen Inka Salmelaisen kesä kuluu tänä vuonna kenttätöissä arkeologisilla kaivauksilla. Inka suorittaa opintoihinsa kuuluvaa harjoittelua korjausrakentamiseen erikoistuneessa arkkitehtitoimisto Ark-byroossa. Ark-byroossa harjoittelijoita pyritään palkkamaan joka kesä, sillä harjoittelu on elinkeinoelämälle ja oppilaitoksille tärkeä tapa käydä vuoropuhelua.

Tilitoimisto Aallon Groupille oppilaitosyhteistyö on tärkeä rekrytointikanava

Aallon Group on suomalainen tilitoimisto, jolla on viisi paikallisesti palvelevaa alueyhtiötä eri puolilla maata. Harjoittelijoina Aallon Groupissa työskentelee joitakin kymmeniä opiskelijoita vuodessa.

Media-, viestintä- ja tapahtuma-alan vuoropuhelussa mietittiin ratkaisuja osaajapulaan ja alan vetovoiman kehittämiseen

Osaajapula on iso haaste luovilla aloilla. Joukko elokuva- ja tv- sekä tapahtumatuotantoja edustavia yrityksiä ja alan opetusta tarjoavia oppilaitoksia kokoontui helmikuussa Paltan järjestämään työpajaan miettimään ratkaisuja osaajapulaan erityisesti media-, viestintä- ja tapahtuma-alalla. 

Oppisopimusyhteistyö oppilaitosten ja yritysten näkökulmasta – Aamunavaus-webinaarissamme jaettiin hyviä käytäntöjä ja vinkkejä

Oppisopimusyhteistyö on monella alalla hyvä keino kasvattaa osaavia työntekijöitä alan tehtäviin. Kuinka lähteä oppisopimusyhteistyössä liikkeelle ja mitkä ovat parhaat vinkit onnistuneeseen yhteistyöhön oppilaitosten ja yritysten välillä?

Ooppera ja Baletti: Opiskelijat ovat tärkeä osa työyhteisöä ja yhteiskuntavastuuta

Ooppera ja Baletti tarjoaa harjoittelupaikkoja erikoisammatteihin opiskeleville ja TE-toimiston kautta alaa vaihtaville. Harjoittelijat ovat perinteikkäässä kulttuurilaitoksessa merkittävä resurssi, ja harjoittelupaikkojen tarjoaminen on myös tärkeä osa yhteiskuntavastuuta.

Oppilaitosyhteistyö on mahdollisuus

Yhteistyöstä oppilaitosten kanssa on Postilla jo pitkä kokemus. Alun perin yhteistyö aloitettiin, jotta saadaan osaavaa työvoimaa, mutta myös opiskelijoilla on annettavaa Postille. Heiltä saa tuoreita näkökulmia ja uusia ajatuksia.

Tartu hetkeen ­- maailman suurimman etäTET:in palvelualojen päivässä opittiin heittäytymään

Talous ja Nuoret TATin koordinoimaan Maailman suurin etäTEt -viikkoon osallistui marraskuussa yli 6000 yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa ympäri Suomen. EtäTET-viikolla nuoret pääsivät tutustumaan laajasti työelämään eri aloilla.

Moskito Television: Tiiviimpi dialogi oppilaitosten ja yritysten välillä auttaisi sovittamaan tarpeet ja tarjonnan yhteen

TV-tuotantoala on ala, joka opitaan ennen muuta tekemällä. Tie alalle aukeaa usein medianomin opintojen kautta. Medianomeja koulutetaan useassa ammattikorkeakoulussa Suomessa, ja opinnot kestävät noin neljä vuotta.

Opintoihin kuuluva työharjoittelu on hyvä polku logistiikka-alan töihin

Kuljetus- ja logistiikka-alan yritys FREJA Transport & Logistics työllistää pääkonttorillaan Turussa vuosittain 3–5 harjoittelijaa vuodessa. Valtaosa harjoittelijoista on tradenomiopiskelijoita Turun ammattikorkeakoulusta, jossa he opiskelevat liiketoiminnan logistiikan koulutusohjelmassa.

Palta oppilaitosyhteistyön rakentajana

Mikä on oppilaitosyhteistyön merkitys Paltan toiminnassa? Millaista roolia Palta tavoittelee jäsenyritysten ja oppilaitosten yhteistyössä osaamisen kehittämisessä? Kuinka Palta voi olla mukana luomassa jäsenyrityksilleen pitkäaikaisia oppilaitoskumppanuuksia?

Vinkkejä oppilaitosyhteistyön aloittamiseksi

  • Yhteistyö oppilaitosten ja yritysten välillä hyödyttää molempia; ihanteellisessa tilanteessa yritykset otetaan mukaan jo opetussuunnitelman suunnitteluvaiheeseen, jolloin yritykset saavat heille sopivaa työvoimaa ja opiskelijat harjoittelu- ja työpaikkoja.
  • Kannattaa tutustua puolin ja toisin, hyvät suhteet ja kumppanin tunteminen auttavat yhteistyön rakentamisessa. Oppilaitosvierailut ovat yrityksille hyvä tapa saada tietää millaisia aloja ja opiskelijoita oppilaitoksessa on.
  • Harjoittelijat kannattaa ottaa osaksi työyhteisöä.
  • Erilaiset trainee-ohjelmat ovat yksi vaihtoehto lisätä yhteistyötä ja kehittää työnantajamielikuvaa opiskelijoiden suuntaan.

Työllistämme

0 %

koko yksityisestä sektorista

Palvelualat

0 %

Suomen BKT:stä

Suomen viennin arvosta on

0 %

palveluvientiä

Milka Kortet

Johtava asiantuntija, Elinkeinopolitiikka

Koulutus ja osaaminen

milka.kortet@palta.fi