27.04.2022 -

Metaversum ja virtuaalimaailma on uusi markkina suunnittelijoille

Jari Konttinen

Johtava asiantuntija, Elinkeinopolitiikka

,

Design ja luovat sisällöt saavat uusia muotoja ja käyttömahdollisuuksia virtuaalisessa maailmassa, Paltan johtava asiantuntija Jari Konttinen ja Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL:n toiminnanjohtaja Kalle Euro kirjoittavat yhteiskirjoituksessaan. Kirjoitus julkaistiin ensimmäisenä Helsingin Sanomissa 26. huhtikuuta Maailman henkisen omaisuuden päivänä.

Teknologian kehityksen ja digitaalisuuden myötä on mahdollista rakentaa elävän elämän digitaalisia kaksosia, oli kyse sitten henkilökohtaisista avatareista, teollisista prosesseista tai virtuaalimaailmassa esillä olevista tuotteista, designeista, muodoista tai rakennuksista. Virtuaalimaailman uutta tulemista on kuvattu usein metaverse-käsitteellä, mihin nopeutunut tiedonsiirto ja kehittyneet VR/AR-laitteet tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia.  

Esimerkiksi suunnittelualalla kuten arkkitehtitoimistoissa on havaittu, että digitaalisilla 3D-suunnittelumalleilla, kuten rakennusten, rakenteiden ja maisemoinnin malleilla, on nyt ja tulevaisuudessa merkittävät markkinat.

Eri suunnittelumalleja voitaisiin hyödyntää nykyistä paremmin, jos suunnitelmiin liittyvät korvausmenettelyt ja niiden hallinta olisi järjestetty eri osapuolia hyödyttävällä tavalla. Suunnittelua ei tarvitsisi aina aloittaa alusta, kokonaiskustannukset madaltuisivat ja mallien tekijät saisivat korvauksen työstään helposti, kun mallit olisivat ostettavissa 3D:nä virtuaalisesti. Esimerkiksi jokaista sairaalarakennusta ei tarvitsisi suunnitella uudestaan alusta asti, vaan jo olemassa olevia malleja voitaisiin sujuvasti hyödyntää.

Tekijänoikeuksiin digitaalisessa maailmassa onkin kiinnitetty huomiota niin EU:n kuin opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta. Suomi nosti EU-puheenjohtajuuskaudellaan 2019 esiin tarpeen kehittää tekijänoikeuden infrastruktuuria, eli teos- ja tekijätietojen ilmoittamista koskevia käytäntöjä. Luoviin teoksiin, eli teksteihin, kuvaan, musiikkiin ja av-tuotantoihin liittyvä ympäristö ja jakelukanavat ovat muuttuneet digitalisaation myötä radikaalisti viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Odotettavissa on, että näkökulmaa on laajennettava jatkossa myös 3D-ympäristöihin, virtuaalimaailmoihin ja siellä oleviin tekijänoikeuden alaisiin sisältöihin.   

Tarvitsemme 3D-suunnitelmien jakamisen ekosysteemin, jolla suojataan 3D-suunnittelijoiden oikeuksia ja samalla mahdollistetaan suunnitelmien monipuolisempi käyttö. Liikkeelle tulee lähteä selkeistä kansallisista käyttötapauksista, mutta katseen tulee olla myös globaalien toimijoiden alustoilla, joissa metaverse-kehitys on jo kovassa vauhdissa. Näitä ovat muun muassa pelimaailmasta tutut Nvidia ja Roblox, sekä Facebookin emoyhtiö Meta.

Digitalisaatio on tehnyt palveluiden markkinoista globaalit. Virtuaalimaailmojen liiketoimintamahdollisuudet kasvavat ja kehittyvät, ja tässä on erinomainen vientimahdollisuus suomalaiselle luovalle suunnittelulle.

Johtava asiantuntija Jari Konttinen
Palvelualojen työnantajat Palta

Toiminnanjohtaja Kalle Euro
Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL

Kirjoitus julkaistiin ensimmäisenä Helsingin Sanomissa 26.4.

Tältä kirjoittajalta myös