07.02.2024 -

Vauhtia yhä vastuullisempaan palvelutalouteen

Minna Sirkka

Johtaja, Viestintä ja vastuullisuus

, ,

Kysyimme vastikään jäseniltämme, mitkä vastuullisuusteemat niillä nousevat toiminnan keskiöön seuraavan kolmen vuoden aikana. Mainintoja keräsivät mm. hiilijalanjäljen laskenta, biodiversiteetti, kestävyys hankintaketjussa, kiertotalous ja resurssiviisaus, päästökaupan aloittaminen, vastuullisuuden vieminen henkilöstön arkityöhön sekä työntekijöiden hyvinvointi.

Listaus kuvastaa hyvin vastuullisuusteemojen merkitystä, laaja-alaisuutta ja myös arkipäiväistymistä palvelualoilla. Jokainen alan toimija kohtaa ne tavalla tai toisella. Vastuullisuus näkyy yhä useammassa yrityksessä jo liiketoimintojen ytimessä, valituissa arvoissa ja monilla eri toiminnan tasoilla.

Palvelut ovat jo lähtökohdiltaan usein kestäviä ja ilmastoystävällisiä kulutettavia: saman tarpeen täyttäminen palveluna tuottaa vähemmän päästöjä ja ympäristökuormitusta, kuin tarvetta palvelevan tavaran ostaminen itselleen. Esimerkkejä ovat vaikkapa työmatkaliikenne julkisilla oman auton hankkimisen sijaan tai kuukausisopimus vaatevuokraamoon aina uusien vaatteiden ostamisen sijaan. Myös palveluiden hiilikädenjälki on merkittävä ja jatkuvasti kasvava, eli palveluiden avulla voidaan pienentää monien muiden toimijoiden päästöjä.

Palvelut ovat jo lähtökohdiltaan usein kestäviä ja ilmastoystävällisiä kulutettavia

Tällä hetkellä työelämään on siirtymässä hyvin ympäristötietoinen sukupolvi Z eli 1990-luvun lopulla syntyneet. Heille vastuullisuus on itsestään selvä perusta omille arvoille, päätöksille ja tulevaisuudensuunnitelmille. Z-sukupolven arvioidaan olevan jo maailman suurin kuluttajaryhmä, mikä tuleekin varmasti ohjaamaan yhä enemmän myös saatavilla olevaa palveluiden ja tuotteiden tarjontaa.

Yksi suurimmista palvelualojen kasvun esteistä on tällä hetkellä osaavan työvoiman saatavuus, uudet työpaikat syntyvät suurelta osin palvelualalle. Hyvä työntekijäkokemus ja muut sosiaalisen vastuullisuuden ulottuvuudet lisäävät yritysten kykyä kilpailla työntekijöistään. Osaajapula haittaa myös ilmastohaasteeseen vastaamista. Vuonna 2022 julkaisemamme Palvelualojen ilmastokatsauksen mukaan lähes puolet yrityksistä, jotka kehittävät ilmastoystävällisiä ratkaisuja, kokevat kovaa puutetta osaavasta työvoimasta.

Viime vuonna valmistelimme Paltan uutta strategiaa tiiviissä yhteistyössä jäsentemme kansssa. Vastuullisuus toistui strategiakeskusteluissa useaan otteeseen ja nousi esiin monilta Paltan toimialoilta. Vastuullisuus päätyikin näkyviin uuden strategiamme vision ytimeen: Palvelut kirittävät kestävään kasvuun, paino sanalla kestävään.

Tulevaisuuden talous on yhä vahvemmin Suomessa ja globaalisti palvelutalous. Me Paltassa olemme jäsentemme kanssa aktiivisesti antamassa ja ottamassa vauhtia kohti yhä vastuullisempaa palvelutaloutta.

Tältä kirjoittajalta myös