Matkustaminen

Matkustaminen

Muuntuneen koronaviruksen takia THL suosittelee välttämään kokonaan matkustamista Brasiliaan, Etelä-Afrikkaan ja Intiaan. Myös kaikkea muuta matkustamista sekä kotimaassa että ulkomaille pitäisi rajoittaa vain välttämättömään.

Maahantulorajoituksia on tiukennettu alkuvuodesta 2021. Rajavartiolaitoksen tämänhetkinen ohjeistus on voimassa 25.5.2021 asti. Maahantulon rajoitusten ajantasaisen tilanteen ja tarkemmat ohjeet rajanylitykseen voit tarkistaa Rajavartiolaitoksen sivuilta.

Koronavirustartunnoille altistuneiden karanteeniaika pidennettiin takaisin 14 päivään 22.1.2021. Tämä koskee sekä tartuntatautilääkärin määräämää karanteenia että omaehtoista karanteenia. Karanteeniaika oli lyhennetty 10 päivään 12.10.2020 – 21.1.2021.

Omaehtoinen karanteeni

Omaehtoisen karanteenin tarvetta arvioidaan ns. liikennevalomallin avulla, jota päivitetään kerran viikossa. Ajantasaiset ohjeet omaehtoisen karanteenin suosituksiin löydät THL:n sivuilta.

Jos henkilö saapuu Suomeen maasta, jonka kohdalla matkustusrajoitus on voimassa, suositus on olla Suomeen saapumisen jälkeen 14 vuorokauden ajan omaehtoisessa karanteenissa. Tänä aikana vain välttämätön liikkuminen on mahdollista eikä työpaikalle tai muualle kodin ulkopuolelle menemistä suositella. Omaehtoinen karanteeni koskee niin työ- kuin virkistysmatkalle lähteneitä henkilöitä. Työntekijän tulee sopia työnantajansa kanssa toimintatavoista tältä ajalta matkalta paluunsa jälkeen.

Viranomaisen suositteleman omaehtoisen karanteenin ajalta työntekijältä on työstä poissaolo-oikeus, eikä työnantajalla ole velvollisuutta ottaa työntekijää lähityöhön. Jos työtä ei tehdä, aika on palkatonta.

Työnantajan määräämää työmatkaa seuranneelta karanteeniajalta työnantajalla on palkanmaksuvelvollisuus.

Liikennevalomalli auttaa arvioimaan ulkomailla matkustamiseen liittyvää koronatartunnan riskiä

Mallissa maat jaotellaan kolmeen kategoriaan:

  • Vihreässä luokassa ovat matalan koronailmaantuvuuden maat.  COVID-19-ilmaantuvuus on alle hallituksen asettaman raja-arvon eli korkeintaan 25 tapausta per 100 000 asukasta per 14 päivää. 
  • Punaisessa luokassa ovat korkean koronailmaantuvuuden maat. COVID-19-ilmaantuvuus on yli 25 tapausta per 100 000 asukasta per 14 päivää.
  • Harmaaseen luokkaan kuuluvat EU:n ulkorajapäätöksen mukaiset maat. Vältä tarpeetonta matkustamista näihin maihin.  

Punaisista ja harmaista maista Suomeen saapuville suositellaan 14 päivän omaehtoista karanteenia, jota voi lyhentää vapaaehtoisilla testeillä. Lisätietoja omaehtoisen karanteenin lyhentämisestä saat THL:n sivuilta.

Alta löydät linkkejä aiemmin annettuihin maahantulorajoituksiin ja matkustussuosituksiin, joista näet, millaisia muutoksia tilanteen edetessä on tehty ja milloin:

Maahantulon rajoituksia jatketaan 18.3. asti >>

Maahantulon rajoituksia kiristetään 27.1. >>

Sisä- ja ulkorajojen matkustusrajoituksiin tiukennuksia 24.8.2020 alkaen >>

Maahantuloa rajoitettiin uudestaan kolmesta maasta 10.8.2020 alkaen >>

Muutoksia matkustusrajoituksiin 13.7.2020 alkaen >>

Muutoksia matkustusrajoituksiin 15.6.2020 alkaen >>

Rajoituksia purettiin 14.5.2020 alkaen >>

  • Omaehtoisessa karanteenissa sallittiin liikkuminen työpaikan ja asuinpaikan välillä sekä muu välttämätön liikkuminen. Työnantaja ei voinut 14.5. alkaen määrätä maahan saapuvaa työntekijäänsä kotiin palkatta 14 vuorokaudeksi hallituksen suositukseen vedoten. Tuki palkatta poissaolevalle -lain soveltamisedellytykset ei myöskään enää täyttynyt, eli työntekijä ei ollut oikeutettu lain mukaiseen väliaikaiseen epidemiatukeen.
  • Kelan ohjeistus rajaliikenteen rajoitusten 14.5.2020 vaikutuksista väliaikaisen epidemiatuen maksamiseen >>

Matkustussuositus 16.3.2020 alkaen >>

Matkustussuositus 12.3.2020 alkaen >>

  • Viranomaiset suosittelivat, että ulkomaille ei pidä matkustaa. Jos työntekijä halusi matkustaa ulkomaille, häntä ei päästetty työpaikalle kahteen viikkoon paluusta. Tässä tapauksessa kyse oli työn estymisestä työntekijästä johtuvasta syystä, työntekijä ei ollut työkyvytön, eikä palkanmaksuvelvollisuutta siksi ollut. Tämä koski matkoja, jotka tehtiin 12.3.2020 annetun viranomaissuosituksen jälkeen, mutta myös matkoja, jotka on tehty sitä ennen epidemia-alueelle, joka oli lähtiessä tiedetty epidemia-alueeksi. Torstaista 12.3.2020 lähtien koko maapallo oli epidemia-alueeksi katsottavaa aluetta.
  • Jos työnantaja oli määrännyt ulkomailta (muualta kuin silloiselta epidemia-alueelta) palanneen työntekijän kotiin varotoimenpiteenä jo ennen matkustussuositusten muutosta 12.3.2020, eikä työntekijän ollut mahdollista tehdä etätyötä, työnantajalla oli palkanmaksuvelvollisuus.

Paltan päivittyvä koronatietopaketti työnantajille

Takaisin koronatietopaketin etusivulle