Matkustaminen

Matkustaminen

Sisärajavalvonta ja sisärajojen maahantulorajoitukset päättyivät 26.7.2021. Sisärajaliikenteellä tarkoitetaan Suomen ja muiden Schengen-alueeseen kuuluvien maiden välistä liikennettä. Ulkorajaliikenteen rajoitukset jatkuvat yhä useiden maiden osalta.

Maahantulon rajoitusten ajantasaisen tilanteen ja tarkemmat ohjeet rajanylitykseen voit tarkistaa Rajavartiolaitoksen sivuilta.

Suomeen saapuvia henkilöitä koskevat edelleen kaikissa tapauksissa maahantulon tartuntatautilain mukaiset velvoitteet ja terveysviranomaisten ohjeet. Tutustu ohjeisiin THL:n sivuilla.

Ahvenanmaan koronaohjeet koottuina / Ålands landskapsregering >>

Omaehtoinen karanteeni (vapaaehtoinen kontaktien välttäminen)

Viranomaisen suositteleman omaehtoisen karanteenin ajalta työntekijältä on työstä poissaolo-oikeus, eikä työnantajalla ole velvollisuutta ottaa työntekijää lähityöhön. Jos työtä ei tehdä, aika on palkatonta.

Työnantajan määräämää työmatkaa seuranneelta karanteeniajalta työnantajalla on palkanmaksuvelvollisuus.

Alta löydät linkkejä aiemmin annettuihin maahantulorajoituksiin ja matkustussuosituksiin, joista näet, millaisia muutoksia tilanteen edetessä on tehty ja milloin:

Maahantulo Suomeen 12.7.2021 alkaen

Maahantulon rajoituksia jatketaan 18.3.2021 asti >>

Maahantulon rajoituksia kiristetään 27.1.2021 >>

Sisä- ja ulkorajojen matkustusrajoituksiin tiukennuksia 24.8.2020 alkaen >>

Maahantuloa rajoitettiin uudestaan kolmesta maasta 10.8.2020 alkaen >>

Muutoksia matkustusrajoituksiin 13.7.2020 alkaen >>

Muutoksia matkustusrajoituksiin 15.6.2020 alkaen >>

Rajoituksia purettiin 14.5.2020 alkaen >>

  • Omaehtoisessa karanteenissa sallittiin liikkuminen työpaikan ja asuinpaikan välillä sekä muu välttämätön liikkuminen. Työnantaja ei voinut 14.5. alkaen määrätä maahan saapuvaa työntekijäänsä kotiin palkatta 14 vuorokaudeksi hallituksen suositukseen vedoten. Tuki palkatta poissaolevalle -lain soveltamisedellytykset ei myöskään enää täyttynyt, eli työntekijä ei ollut oikeutettu lain mukaiseen väliaikaiseen epidemiatukeen.
  • Kelan ohjeistus rajaliikenteen rajoitusten 14.5.2020 vaikutuksista väliaikaisen epidemiatuen maksamiseen >>

Matkustussuositus 16.3.2020 alkaen >>

Matkustussuositus 12.3.2020 alkaen >>

  • Viranomaiset suosittelivat, että ulkomaille ei pidä matkustaa. Jos työntekijä halusi matkustaa ulkomaille, häntä ei päästetty työpaikalle kahteen viikkoon paluusta. Tässä tapauksessa kyse oli työn estymisestä työntekijästä johtuvasta syystä, työntekijä ei ollut työkyvytön, eikä palkanmaksuvelvollisuutta siksi ollut. Tämä koski matkoja, jotka tehtiin 12.3.2020 annetun viranomaissuosituksen jälkeen, mutta myös matkoja, jotka on tehty sitä ennen epidemia-alueelle, joka oli lähtiessä tiedetty epidemia-alueeksi. Torstaista 12.3.2020 lähtien koko maapallo oli epidemia-alueeksi katsottavaa aluetta.
  • Jos työnantaja oli määrännyt ulkomailta (muualta kuin silloiselta epidemia-alueelta) palanneen työntekijän kotiin varotoimenpiteenä jo ennen matkustussuositusten muutosta 12.3.2020, eikä työntekijän ollut mahdollista tehdä etätyötä, työnantajalla oli palkanmaksuvelvollisuus.

Paltan päivittyvä koronatietopaketti työnantajille

Takaisin koronatietopaketin etusivulle