Turvallinen työ, asiointi ja liikkuminen

Koronaepidemia on vaikuttanut palvelualojen yrityksiin monin tavoin. Monissa yrityksissä on siirrytty etätyöhön kokonaan tai osittain. Samalla monissa palveluyrityksissä on tehty töitä normaalisti ja turvallisesti myös epidemia-aikana. Kokoamme tälle sivulle hyviä käytäntöjä ja hyödyllistä tietoa avuksi turvallisen työn suunnitteluun.

Koska palveluyritysten kirjo on laaja ja työtilat sekä työtavat vaihtelevat paljon, turvalliseen työhön, asiointiin ja liikkumiseen ei ole yhtä oikeaa mallia, vaan hyvistä käytännöistä ja varautumistoimista on koottava kunkin yrityksen tarpeisiin sopiva kokonaisuus. Esimerkkejä hyvistä käytännöistä on pyritty avaamaan toimialariippumattomasti ja siten, että kaikkien alojen työpaikat ja työntekijät voisivat halutessaan hyötyä niistä.

Askeleet turvallisempaan arkeen

Ennen työpaikoille paluuta toimenpiteissä kannattaa edetä seuraavassa järjestyksessä:

 1. Suunnittele: Arvioi riskit ja kartoita riskiryhmät. Suunnittele toteutettavat toimet ja organisoi johtaminen ja seuranta.
 2. Hyväksytä
 3. Toteuta fyysiset järjestelyt ja hanki tarvittavat materiaalit (esim. suojavarusteet, siivouspalvelut ja -välineet, mahdolliset opaskyltit, infotaulut, muut välineet ja muu tuki)
 4. Kouluta työntekijät ennen paluuta työpaikalle ja varusta heidät mahdollisesti tarvittavilla suojavarusteilla.
 5. Viesti muutos kaikille olennaisille sidosryhmille
 6. Toteuta muutokset
 7. Seuraa onnistumista ja tee mahdollisesti tarvittavat korjaukset/muutokset

Hyviä käytäntöjä on koottu huomioiden seuraavat näkökulmat:

 • Miten voidaan minimoida riskiä, että tartunnan saaneet tulevat samoihin fyysisiin tiloihin ja tartuttavat muita?
 • Miten voidaan minimoida riskiä tartuntojen leviämisestä samoissa tiloissa olevien kesken huolehtimalla riittävän fyysisen etäisyyden järjestelyistä?
 • Miten voidaan minimoida riskiä tartuntojen leviämisestä samoissa tiloissa normaalisti työskentelevien tai käyvien henkilöiden keskuudessa huolehtimalla riittävän ajallisen etäisyyden järjestelyistä?
 • Miten voidaan minimoida tartuntariskejä pisara- tai kosketustartunnan kautta huolehtimalla tehokkaasti tilojen ja pintojen siivouksesta sekä henkilökohtaisesta hygieniasta?
 • Miten voidaan suojata työntekijöitä, asiakkaita tai matkustajia erilaisilla suojavarusteratkaisuilla ja miten he voivat suojata niillä itseään?

Paltan päivittyvä koronatietopaketti työnantajille

Takaisin koronatietopaketin etusivulle