Palta on palveluyritysten ja yhteisöjen edunvalvontajärjestö. Tehtävämme on edistää yritysten kilpailukykyä ja kasvua vahvistamalla alan toimintaedellytyksiä sekä toimia aktiivisena alan puolestapuhujana.

Tietoa Paltasta

Paltan jäseniä ovat noin 2 000 yritystä ja yhteisöä, jotka yhteensä työllistävät Suomessa noin 150 000 henkilöä. Lisäksi Palta vastaa työmarkkinatoiminnasta finanssialalla, joka työllistää noin 40 000 henkilöä.

Paltan päätoimialat

  • Logistiikka
  • Informaatio ja viestintä
  • Huolto- ja kunnossapito
  • Yritys- ja asiantuntijapalvelut
  • Hallinto- ja tukipalvelut
  • Viihde ja virkistys

Palta on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n toiseksi suurin jäsenliitto.

Toimintamme perustuu vahvaan osaamiseen ja yhteistyöhön eri sidosryhmien kanssa. Kumppaneitamme ovat mm. jäsenet, EK ja jäsenliitot, palkansaajajärjestöt, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA sekä Taloudellinen tiedotustoimisto.

Historia

Palta perustettiin 1.1.2011, kun Erityispalvelujen Työnantajaliitto, Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat, Palvelualojen Toimialaliitto sekä Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI yhdistyivät. Yhdistymisen tavoitteena oli luoda vahva, toimintakykyinen ja kustannustehokas työnantajaliitto sekä koota merkittävä määrä palvelualojen yrityksiä yhden EK:n jäsenliiton alle.