05.04.2022 -

Kehysriihi: Palta pettynyt liikenteen rahoitusvajeeseen, positiivista panostukset TKI:hin

Palvelualojen työnantajat Paltan mukaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiorahoituksen eli TKI-rahoituksen nosto kehysriihessä on hyvä alku. Liikenteeseen kohdistuvat leikkaukset ovat liiton mukaan täysin väärä suunta, sillä rahoitusta tarvitaan liikenteen päästövähennysten saavuttamiseksi ja fossiilienergiasta irtautumiseksi.

– Aikamme isojen ongelmien kuten ilmastokriisin ratkaiseminen ja fossiilisten polttoaineiden korvaaminen vaatii uuden luomista. Yritysten mahdollisuuksia tutkia, kehittää ja innovoida on tärkeää tukea myös politiikan keinoin. Nyt tehdyt TKI-päätökset ovat tarpeellisia, Paltan elinkeinopolitiikan johtaja Tatu Rauhamäki sanoo.

Paltan mukaan TKI-rahoitusta tulee jatkossa kohdentaa entistä enemmän etenkin yrityslähtöiseen tutkimus- ja kehittämistoimintaan, johon käytetyn julkisen rahan osuus Suomessa on OECD-maiden häntäpäässä. Paltan mukaan on myönteistä, että julkisen talouden suunnitelmassa on varauduttu myös jatkovuosien osalta T&K-lisäyksiin tutkimus- ja kehittämismenojen nostamiseksi parlamentaarisen linjauksen mukaisesti neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen. Lisäksi Palta pitää tervetulleena hallituksen päätöstä ottaa käyttöön tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisäverovähennys.

Tyrmäys liikenteen rahoitusvajeelle – hidastaa fossiilisista polttoaineista irtautumista

Palta on pettynyt kehysriihen päätökseen leikata liikennerahoitusta. Liikenneverkkojen ylläpidon ja kehittämisen rahoitustasoa tulisi päinvastoin nostaa. Toimiva ja tehokas liikenneinfra on yksi keskeinen toimenpide myös liikenteen ja logistiikan päästöjen vähentämisessä ja alan kilpailukyvyn pitkäjänteisessä turvaamisessa.

Valtion rahoitusta ei kehysriihessä myöskään nostettu hallituksen itse laatiman ja hyväksymän fossiilittoman liikenteen tiekartan vaatimalle tasolle. Vuosina 2022–2024 uusien tukien tarve olisi vuosittain noin 96 miljoonaa euroa.  

– Useiden tärkeiden liikenteen päästövähennystoimien rahoitus puuttuu edelleen kokonaan, ja on valtava pettymys, ettei kehysriihestä saatu tähän korjausta.

– Marinin hallituksen tavoite puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä on mahdollinen, mutta se vaatii rahaa. Venäjän hyökkäyksen seurauksena fossiilisten polttoaineiden vähentäminen on entistäkin tärkeämpää, Rauhamäki painottaa.

Positiivisia ovat kuitenkin jo aiemmin tehdyt päätökset kuljetusyritysten määräaikaisesta kustannustuesta sekä 20 miljoonan euron tukipaketista vihreän siirtymän edistämiseksi.

Paltan mukaan kriisissä on entistäkin tärkeämpää huolehtia myös julkisen talouden kestävyydestä ja tasapainosta, ja tähän tulisi kiinittää erityistä huomiota loppuhallituskauden aikana.

Palta edustaa yli 2 000 palvelualoilla toimivaa jäsentään, jotka työllistävät noin 190 000 ihmistä yksityisillä palvelualoilla muun muassa liikenteessä ja logistiikassa, yritys- ja asiantuntijapalveluissa, informaatio- ja viestintäalalla, viihteessä ja virkistyksessä, hallinto- ja tukipalveluissa, teknisissä palveluissa sekä muilla palvelualoilla. Yhteensä yksityiset palvelut työllistävät yli miljoona ihmistä Suomessa ja tuovat yli 40 prosenttia Suomen BKT:sta.

Lisätiedot:

Elinkeinopolitiikan johtaja Tatu Rauhamäki,
Palvelualojen työnantajat Palta
puh. +358 50 521 2907

Tatu Rauhamäki

Johtaja, Elinkeinopolitiikka

Yksikön johtaja

tatu.rauhamaki@palta.fi