Neuvottelukierros 2021–2022

Paltan työehtosopimuksista valtaosa, noin 120, neuvotellaan lokakuun 2021 ja huhtikuun 2022 välisenä aikana.

Neuvottelukierros käynnistyi tilanteessa, jossa monilla palvelualoilla toipuminen koronakriisistä on yhä kesken. Pahiten ovat kärsineet liikenne ja logistiikka, matkailualat kuten matkatoimistot ja matkanjärjestäjät, viihde ja virkistys sekä henkilökohtaiset palvelut. Toipuminen eniten kärsineillä aloilla tulee olemaan pääosin hyvin hidasta.

Neuvottelukierros on paljon vartija

Palvelualoilla neuvottelukierrokseen kohdistuu suuret odotukset. Tavoittelemme sopimusratkaisuja, jotka tukevat maamme kilpailukykyä, paikallista sopimista ja muita toimialakohtaisia tarpeita. Vientivetoinen työmarkkinamalli on toiminut teknisesti hyvin kahdella aikaisemmalla kierroksella. Myös jatkossa viennin linjan tulee määrittää palkankorotusten enimmäistaso.

Erityisesti tarve paikallisen sopimisen lisäämiselle ja sen toimivuuden edistämiselle on kova. Useilla toimialoilla tulevaisuuden näkymät ovat edelleen epävarmat eikä koronasta olla toivuttu. Tällöin paikallisten ratkaisujen merkitys korostuu entisestään. Sopimusosapuolilla on näytön paikka osoittaa, että sopimuksia voidaan kehittää myös perinteisillä työkaluilla.

Ajankohtaista

Tällä hetkellä Palta käy neuvotteluita mm. näillä aloilla:

  • ICT-ala, toimihenkilöt

Neuvottelutulokset

Seuraa kierroksen etenemistä sopimusaloittain: täältä löydät päivittyvät listaukset saavutetuista ja hyväksytyistä neuvottelutuloksistamme.

Lue lisää

Tiedotteet ja blogit

Koonti neuvottelukierroksen tiedotteista, artikkeleista ja blogeista.

Lue lisää

Talouden lähtökohdat

Keskeiset talouden lähtökohdat neuvottelukierrokselle 2021–2022

Lue lisää

Paikallinen sopiminen

Paikallinen sopiminen on yksi keskeisistä tavoitteistamme. Mitä sillä tarkoitetaan?

Lue lisää

Paltan työehtosopimukset

Paltan neuvottelemat yleissitovat ja normaalisitovat työehtosopimukset (pl. yrityskohtaiset työehtosopimukset)

Lue lisää

Lisätietoja Paltan neuvotteluista:

Halutessasi lisätietoja Paltan neuvotteluista, voit olla yhteydessä meihin:

Minna Ääri

Johtaja, Työmarkkinat

Yksikön johtaja

minna.aari@palta.fi

Anna Storm

Johtaja, Viestintä, vastuullisuus ja kehitys

Yksikön johtaja

anna.storm@palta.fi

Martti Pykäri

Pääekonomisti, johtaja, Tietopalvelut

Yksikön johtaja

martti.pykari@palta.fi

Tuoreimmat julkaisumme neuvottelukierrokselta