08.12.2021 -

TET-harjoittelua etäyhteyksin – yli 3000 nuorelle eväitä tulevaisuuden urapolulle

Tuomas Ylitalo

Muistan, kun katselimme vuosituhannen alussa peruskoulussa opinto-ohjaajan tunnilla eri toimialojen ja ammattien esittelyvideoita. Yritimme teineinä ammentaa noista videoista ajatuksia omiin urasuunnitelmiimme, mutta uskallan nyt todeta, etten saanut silloin kipinää mistään näistä esitellyistä sisällöistä. Ai miksi en? No, Forssassa ei ollut tuolloin eikä nykyäänkään paperitehdasta, joten jo senkin takia minun oli vaikea samaistua paperityöläisen uratarinaan.

Noiden videoiden katselu ei tosiaankaan mahdollistanut tarjotun kapea-alaisen ammattikuvan kyseenalaistamista, oman osaamisen tunnistamista tai omien vahvuuksien esille tuomista ja yhteensovittamista tunnilla opittuun nähden. Kun käytössä oli vain putkitelevisio ja VHS-laitteen tuoma särisevä tunnelma, interaktiivisuus puuttui täysin. Siellä luokassa ei tuolla herkällä hetkellä ollut saatavilla ketään, keneltä olisi voinut kysyä tarkemmin toimialasta ja sen tulevaisuuden osaamistarpeista. Tuo oppitunti lukujärjestyksessä osoittautuikin vain kivaksi vaihteluksi normaaliin päiväjärjestykseen. Eipä se juuri muuta tarjonnut, valitettavasti.

Onneksi ajat ovat muuttaneet toimintaan ja oppimiseen liittyviä tapoja. Palta oli mukana järjestämässä 22.11.–26.11. Talous ja Nuoret TATin koordinoimaa Maailman suurin etäTET-viikkoa, jolle osallistui yli 3 000 yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa ympäri Suomen. EtäTET-viikolla nuoret pääsivät tutustumaan laajasti työelämään eri aloilla, kun mukana järjestäjinä olivat Paltan lisäksi Kemianteollisuus, Teknologiateollisuus, Finanssiala sekä Kaupan liitto, sekä näiden jäsenyrityksiä.

Teknologiakehitys ja viestinnän erilaiset uudet keinot mahdollistavat nykyisin osallistumisen matalalla kynnyksellä vuorovaikutukseltaan ja informatiivisuudeltaan rikkaisiin tilaisuuksiin jopa etänä kotisohvalta käsin. On erittäin hienoa, että saimme olla mukana tarjoamassa TET-harjoittelua koululaisille myös etäyhteyksin.

Nuorilla pitää olla mahdollisuudet tutustua työelämään tasapuolisesti kotipaikkakunnasta riippumatta. Uskon, että nuoret myös arvostavat esimerkkejä erilaisista ja eritasoisista työtehtävistä oman asuinpaikkansa tarjonnan ulkopuolelta. Nykyinen ja tulevaisuuden työelämä tarjoaa äärettömän määrän mahdollisuuksia hyödyntää jokaisen omaa osaamista. Tärkeää on, että tunnistamme omia vahvuuksiamme ja uskallamme tuoda niitä rohkeasti esille.

Päivä osoitti valtavan tiedonjanon

Tavoitteenamme oli palvelualoja koskevan päivän aikana kertoa nuorille palvelualojen tarjoamista ura- ja työmahdollisuuksista sekä kannustaa nuoria tunnistamaan ja sanoittamaan omaa osaamistaan. Saamamme palautteen perusteella nuorille jäi positiivinen ja innostava kuva monipuolisesta alasta, joka kannattaa pitää mielessä omaa tulevaisuutta suunnitellessa. Nähdäksemme onnistuimme tässä tavoitteessamme.

Päiväämme sisältyi mm. kaksi mielenkiintoista virtuaalista yritysvierailua: nuoret pääsivät kurkistamaan sekä viestintätoimisto Kreabin että turvallisuusalan yritys Avarn Securityn työntekijöiden arkeen.

Nuorilta kysyttiin etäTET-päivän aikana myös heidän unelma-ammattejaan. Yllä suosituimpia vastauksia.

Päivän aikana huomasimme, kuinka hyvin nuoret ymmärtävät käyttää tilaisuuden hyödykseen ja oppiakseen. Nuoret osoittivat kysymyksiään chatmoderaattoreille, jotka tarjosivat vastauksia näihin akuutteihin kysymyksiin. Nuorisotapahtumalle tyypillisesti keskustelualustalla annettiin myös huumorille mahdollisuus kukkia. Emme halunneet tehdä päivästä missään tapauksessa liian vakavahenkistä. Pidimme kynnystä lähestyä asiakysymyksillä hyvin matalalla.

Moni nuori kehui viikkoa, kun lukujärjestyksessä oli jotain poikkeavaa ja kiinnostavaa. Tässä suhteessa nuorison ajatukset eivät ole siis muuttuneet omista yläkouluajoistani. Vaihtelu virkistää nuorisoa vuosikymmenestä toiseen, kunhan vain nuori saa kokeakseen konkreettista työelämää lähellä olevaa tekemistä.

Saimme myös kiitosta päivään osallistuneilta tai niihin oppilaita ohjanneilta opinto-ohjaajilta laajasti joka puolelta Suomea. Opinto-ohjaajat harmittelivat palautteessaan kuitenkin sitä, kun eivät olleet aluksi ymmärtäneet, kuinka paljon he olisivat oppineet, jos olisivat osanneet varata myös itselleen aikaa päivien seuraamiseen. Ei huolta, opot! Toivottavasti jatkossa saamme nämä tällaiset tilaisuudet yhä varhaisemmassa vaiheessa yhteisiin kalentereihimme, jotta saamme myös teidät linjoille.

Kuulimme opoilta myös, että oppilaat olivat jo kyselleet, pääsisivätkö he osallistumaan jälleen ensi vuonna tälle etäTET-viikolle. Osa oppilaista suoritti samanaikaisesti perinteistä lähiTET-jaksoa. Molemmat ovat erittäin hyviä toteutustapoja!

Nuoret olivat opojen mukaan kokeneet erilaiset toimialaa koskevat tehtävänannot kiinnostaviksi ja osa jonkin verran jopa haastaviksi. Yritystehtävien kohdalla kiiteltiin kuitenkin sitä, että ne olivat tarjonneet aidontuntuisia kurkistusikkunoita alan huippuosaajaajien päivittäiseen työhön. Yrityskohtaisten tehtävien osalta uskallan kuvailla päivän olleen vaativa, mutta sen oli tarkoituskin olla näin. Tavoitteenamme oli myös samalla tuottaa jotain hyödyllistä, josta nuoret sekä heidän opettajansa hyötyisivät, kuten esimerkiksi oma curriculum vitae eli CV.

Viestintätoimisto Kreabin tehtävänannossa nuoria pyydettiin nimeämään kolme suosituinta some-alustaansa ja perustelemaan, miksi juuri ne ovat arvokkaita heille. Suosituimmiksi kanaviksi nousivat Snapchat, Instagram ja TikTok. Muita nuorten nimeämiä kanavia olivat mm. YouTube, Pinterest ja Whatsapp.

Mitä seuraavaksi?

Käymme opinto-ohjaajien ja opettajankoulutusväen kanssa vuosittain vuoropuhelua työelämän tuomiseksi yhä vahvemmin osaksi opetusta. Tämä Maailman suurin etäTET ja Paltan järjestämä palvelualojen päivä osoitti, että tällaiselle yhteistoiminnalle on tilausta. Tästä hyötyvät kaikki.

Oli kyse sitten nuorista tai jo työelämässä uranvaihtoa harkitsevista kokeneista uratykeistä,
pyrimme omalta osaltamme luomaan uskoa parempaan tulevaisuuteen ja omaan osaamiseen. Oman osaamisen tunnistaminen on avainasemassa, kun pohditaan seuraavia siirtoja joko koulutuksen tai työtehtävän suhteen. Kyse on viime kädessä jatkuvasta osaamisen kehittämisestä ja kyvystä soveltaa omaa osaamista – toimialasta riippumatta. Onneksi koskaan ei ole liian myöhäistä oppia jotakin uutta.

Ilolla odotan jo ensi vuotta. Suuri kiitos kaikille osallistuneille oppilaille, opoille ja perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitoksille. Erityiskiitos Paltan jäsenyrityksille ja Talous ja Nuoret TATille, jotka tarjositte käyttöömme osaamisenne ja intonne tukea nuorten urasuunnitelmia. Toivottavasti näemme näissä merkeissä jälleen ensi vuonna!

Ei kuvaa

Tuomas Ylitalo

,

tuomas.ylitalo@palta.fi

Tältä kirjoittajalta myös